29.11.2019

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У СІЧНІ-ВЕРЕСНІ 2019 РОКУ

У січні-вересні 2019р. в області прийнято в експлуатацію 195,5 тис.м2 загальної площі житла (нове будівництво), що на 15,0% більше, ніж у січні-вересні 2018р. Із загального обсягу 57,3% прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 42,7% - в будинках із двома та більше квартирами. У цілому по області прийнято в експлуатацію понад 2,0 тис. квартир. Середній розмір квартири становив 96,6 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості - 155,4 м2, у міській - 87,0 м2 загальної площі.

Перше місце за обсягами прийнятого в експлуатацію житла традиційно посів обласний центр - 77,3 тис.м2 загальної площі, або 39,5% загального обсягу.

Крім того, у січні-вересні п.р. прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки (нового будівництва) загальною площею 28,9 тис.м2, що в 2,8 раза більше порівняно з відповідним періодом 2018р.

29.11.2019

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ІІІ КВАРТАЛІ 2019 РОКУ

У ІІІ кварталі 2019р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 1446,6 млн.грн.

У структурі загального обсягу реалізованих послуг 47,9% припадало на послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності, 13,2% - на діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, 11,5% - на операції з нерухомим майном.

Частка послуг, реалізованих населенню, становила 26,0% загального обсягу реалізованих послуг.


27.11.2019

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У ЖОВТНІ 2019 РОКУ

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в жовтні 2019р. було використано вугілля кам’яного 69,1 тис.т, газу природного – 55,8 млн.м3, газойлів (палива дизельного) – 22,5 тис.т, бензину моторного – 1,5 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т, мазутів паливних важких – 0,1 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС пропану і бутану скраплених становив 3,7 тис.т, палива дизельного – 3,5 тис.т, бензину моторного – 3,0 тис.т.

Порівняно з жовтнем 2018р. збільшились обсяги використання бензину моторного на 10,9%, вугілля кам’яного – на 10,6%, пропану і бутану скраплених – на 4,2%, газойлів (палива дизельного) – на 2,8%. Разом з тим обсяги використання мазутів паливних важких зменшились на 10,1%, газу природного – на 1,2%.

Станом на 1 листопада 2019р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 169,9 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 7,8 тис.т, бензину моторного – 3,8 тис.т, мазутів паливних важких – 3,2 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т.

27.11.2019

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2019 РОКУ

У січні–вересні 2019р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 6339,1 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 0,3% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2018р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,7% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 55,2% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 39,0%.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 67,3% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик, становила 4,1%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 18,9% капітальних інвестицій, коштів населення, витрачених на будівництво житла, – 8,1%.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості (36,9%), сільського, лісового та рибного господарств (26,3%).

Капітальні інвестиції в житлове будівництво в порівнянні з січнем–вереснем 2018р. зменшилися на 26,1%.


26.11.2019

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЖОВТНІ 2019 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня–жовтня 2019р. у порівнянні з січнем–жовтнем 2018р. становив 84,1%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–жовтня 2018р. збільшився на 0,5%.

У переробній промисловості в січні–жовтні 2019р. виробництво продукції зменшилось на 9,6%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – в 2,0 раза, машинобудуванні – на 18,0%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 11,1%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 5,3%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 3,6%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 6,2%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 0,7%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–жовтнем 2018р. становив 70,3%.

26.11.2019

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЖОВТНІ 2019 РОКУ

У січні–жовтні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 2670,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–жовтнем 2018р. становив 101,0%.

У порівнянні з відповідним періодом 2018р. зросло будівництво нежитлових будівель на 41,2%, водночас будівництво інженерних споруд та житлових будівель скоротилося на 11,8% та 16,8% відповідно.

Підприємствами м. Хмельницького вироблено 51,1% загального обсягу будівельної продукції, м. Нетішина – 20,6%, Хмельницького району – 10,0%, м. Кам’янця-Подільського – 6,0%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 66,7% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний та поточний ремонти – 28,4% та 4,9% відповідно.


25.11.2019

ПРО НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ СУБСИДІЙ У СІЧНІ–ЖОВТНІ 2019 РОКУ

У жовтні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 100,2 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у жовтні 2019р. збільшився порівняно з жовтнем 2018р. на 4,7% і становив 424,0 грн.

У січні–жовтні 2019р. призначено субсидії 169,7 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 88,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 81,2 тис. Порівняно з відповідним періодом 2018р. кількість таких домогосподарств збільшилась на 33,8%. Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–жовтні 2019р. становила 56,5 млн.грн, у відповідному періоді 2018р. – 39,3 млн.грн.

У січні–жовтні 2019р. 17,1 тис. домогосподарств призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 1,9 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 15,2 тис. Кількість домогосподарств, яким було призначено такі субсидії, порівняно із відповідним періодом 2018р. зменшилась на 34,8%. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у жовтні 2019р. зменшився порівняно з жовтнем 2018р. на 0,2% і становив 2654,7 грн. У січні–жовтні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 49,5 млн.грн, у відповідному періоді 2018р. – 78,0 млн.грн.

25.11.2019

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЖОВТНІ 2019 РОКУ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–жовтні 2019р. становив 19383,7 млн.грн, що в порівнянних цінах на 11,5% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в жовтні п.р. порівняно з вереснем збільшився на 3,0%, порівняно з жовтнем 2018р. – на 10,0%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–жовтні 2019р. становив 11089,7 млн.грн, що в порівнянних цінах на 13,1% більше від обсягу січня–жовтня 2018р. У жовтні 2019р. його обсяг становив 1230,4 млн.грн і в порівнянних цінах проти жовтня 2018р. збільшився на 11,5%, проти вересня 2019р. – на 3,0%.


22.11.2019

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЖОВТНІ 2019 РОКУ

У січні–жовтні 2019р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 1313,9 млн.ткм, що на 3,1% більше обсягу відповідного періоду 2018р. Перевезено 6692,1 тис.т вантажів, що на 3,3% менше обсягу січня–жовтня 2018р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 809,1 млн.пас.км, що становить 95,2% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 50,1 млн. пасажирів, що на 8,7% менше, ніж у січні–жовтні 2018р. Міським електротранспортом перевезено 33,9 млн. пасажирів (на 1,7% більше обсягу січня–жовтня 2018р.).


21.11.2019

СТАН СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЖОВТНІ 2019 РОКУ

У січні–жовтні 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–жовтнем 2018р. становив 100,6%, у т.ч. у підприємствах – 106,6%, у господарствах населення – 92,2%.

Станом на 1 листопада п.р. всіма категоріями господарств зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 519,0 тис.га, що на 8,1% більше, ніж на початок листопада 2018р. Виробництво зерна становило 3428,8 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 14,4% більше, ніж на відповідну дату минулого року; у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 66,1 ц зерна (на 5,9% більше).

У цілому по області ріпаку озимого та кользи (ріпаку ярого) зібрано на площі 73,5 тис.га (на 13,1% більше, ніж на 1 листопада 2018р.), валовий збір становив 240,8 тис.т (на 14,5% більше) при середній урожайності 32,8 ц з 1 га (на 1,5% більше).

Усіма категоріями господарств накопано 1096,6 тис.т картоплі, що на 20,9% менше відносно 1 листопада 2018р., зібрано 245,8 тис.т культур овочевих (на 5,9% менше) та 203,5 тис.т культур плодових та ягідних (на 11,5% менше).

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 68,3 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 2,3% менше, ніж у січні–жовтні 2018р., вироблено 554,6 тис.т молока (на 2,4% більше) та 870,3 млн.шт яєць (на 2,8% менше).

За розрахунками, на 1 листопада 2019р. у господарствах усіх категорій налічувалося 233,8 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 127,2 тис. корів, свиней – 321,9 тис., овець та кіз – 30,8 тис., птиці свійської – 8,6 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 листопада 2018р. зменшилась на 3,7%, у т.ч. корів – на 3,0%, свиней – на 4,7%, овець та кіз – на 2,5%, а птиці збільшилась на 4,2%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–жовтень 2019р. порівняно з січнем–жовтнем 2018р. збільшився на 21,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 23,9%, продукції тваринництва – на 6,6%.

Середні ціни продажу аграрної продукції за січень–жовтень 2019р. порівняно з січнем–жовтнем 2018р. знизились на 3,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 8,0%, продукції тваринництва зросли на 0,5%.

На 1 листопада 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням та переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 1506,6 тис.т зерна, у т.ч. 393,0 тис.т пшениці, 868,6 тис.т кукурудзи, 214,0 тис.т ячменю, 10,4 тис.т жита; запаси насіння соняшнику становили 368,5 тис.т.

21.11.2019

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2019 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 жовтня 2019р. становила 1257436 осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–вересня 2019р., чисельність наявного населення скоротилась на 7269 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 7071 особа, міграційне скорочення становило 198 осіб.

Протягом січня–вересня 2019р. на Хмельниччині народилось 7481 немовля, зареєстровано 14552 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (61,6%), друге – новоутворення (12,3%), третє – зовнішні причини смерті (4,4%).


18.11.2019

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ-ВЕРЕСНІ 2019 РОКУ

У січні-вересні 2019р. обсяги експорту та імпорту послуг становили відповідно 16,5 млн.дол. США і 16,2 млн.дол. Порівняно з січнем-вереснем 2018р. експорт зменшився на 20,1% (4,1 млн.дол.), імпорт збільшився на 32,1% (3,9 млн.дол.). Додатне сальдо становило 0,3 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,01.

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились із партнерами з 66 країн світу.

Обсяг експорту послуг до країн Європейського Союзу зменшився проти січня-вересня 2018р. на 18,4% та становив 15,5 млн.дол., або 94,4% від загального обсягу експорту.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Німеччина, Польща, Словаччина, Італія, Бельгія.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту області становили послуги з переробки матеріальних ресурсів (48,3%) і транспортні послуги (45,9%).

Імпорт послуг з країн Європейського Союзу збільшився проти січня-вересня 2018р. на 38,7% та становив 11,7 млн.дол., або 72,4% від загального обсягу імпорту.

Головними партнерами в імпорті послуг були Польща, Франція, Німеччина.

Основу структури імпорту становили транспортні послуги (29,2% від загального обсягу імпорту), роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності (26,7%), послуги, пов’язані з подорожами (19,1%) та ділові послуги (16,9%).

18.11.2019

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ-ВЕРЕСНІ 2019 РОКУ

У січні-вересні 2019р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 450,0 млн.дол. США і 406,6 млн.дол. Порівняно з січнем-вереснем 2018р. експорт зменшився на 0,4% (2,0 млн.дол.), імпорт збільшився на 22,9% (75,8 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 43,4 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,11.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 124 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився порівняно з січнем-вереснем 2018р. на 11,6% та становив 231,0 млн.дол., або 51,3% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Нідерландів, Іспанії, Бельгії, Італії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Туреччини, Єгипту, Російської Федерації, Білорусі.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем-вереснем 2018р. збільшилась частка насiння і плодів олійних рослин; жирів та олій тваринного або рослинного походження; залишків і вiдходів харчової промисловості; зернових культур. Натомість зменшилась частка електричних машин; молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду; їстівних плодів та горіхів; цукру і кондитерських виробів з цукру.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу збільшився проти січня-вересня 2018р. на 21,4% та становив 213,3 млн.дол., або 52,5% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Італії, Польщі.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Туреччини, Білорусі, Саудівської Аравії.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка механічних машин; палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; електричних машин; засобів наземного транспорту, крім залізничного. Зменшилась частка пластмас, полімерних матеріалів; продуктів неорганiчної хiмiї, чорних металів; мила, поверхнево-активних органічних речовин; цинку i виробів з нього.


14.11.2019

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У ЖОВТНІ 2019 РОКУ

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) у жовтні 2019р. порівняно з попереднім місяцем становив 101,0% та 100,7% відповідно, з початку року – 104,3% та 104,2%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в області в жовтні зросли на 1,3%. Майже на чверть (на 24,9%) подорожчали гречані крупи, на 10,3–0,9% – яйця, молоко, овочі, сметана, фрукти, сири, сало, масло, кисломолочна продукція, кондитерські вироби з цукру, яловичина. Водночас на 1,7–0,2% подешевшали макаронні вироби, м’ясо птиці, цукор, соняшникова олія, пшеничне борошно, рис, хліб.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,1%: на тютюнові вироби – на 1,4%, алкогольні напої – на 0,8%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,5% відбулось за рахунок зменшення тарифів на природний газ на 4,2%. Разом з тим підвищились тарифи на водопостачання та каналізацію (на 3,6% та 1,4% відповідно), плата за оренду житла (на 1,8%).

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 0,6% через збільшення вартості амбулаторних послуг на 1,6%, а саме: консультативних – на 4,1%, діагностичних – на 1,6%, стоматологічних – на 0,8%. Фармацевтична продукція подорожчала на 0,5%.

Зниження ціни на транспорт у цілому на 0,3% в основному спричинено здешевленням проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 5,3%. Дещо зменшились ціни на автомобілі (на 0,2%). Ціни на паливо та мастила залишились на рівні попереднього місяця.

У сфері зв’язку ціни зросли на 3,9%, що пов’язано з подорожчанням мобільного зв’язку на 10,7%.

Серед інших товарів та послуг на 5,7–0,9% збільшення цін відбулось на ритуальні послуги, одяг і взуття, послуги перукарень, ресторанів та готелів. Подешевшали предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла (на 0,7%), товари та послуги у сфері відпочинку та культури (на 0,1%).


07.11.2019

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2019 РОКУ

У січні–вересні 2019р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 32,4 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 68,8% припадає на переробну промисловість, з неї: 27,3% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 18,5% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 6,6% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 28,5% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–вересень 2019р. становив 25,5 тис.грн.

В області 33,7% від загального обсягу реалізованої промислової продукції належить підприємствам м.Хмельницького, 12,0% – Кам'янець-Подільського району, 11,4% – м.Нетішина.


04.11.2019

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ВЕРЕСНІ 2019 РОКУ

У вересні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 157,4 млн.грн (125,7% нарахованих за цей період сум з урахуванням погашення боргу попередніх періодів), за постачання електричної енергії – 73,7 млн.грн.

На кінець вересня 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 352,4 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 124,4 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 81,0 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 48,5 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 12,9 млн.грн, за постачання електричної енергії – 88,8 млн.грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт.год), на одного власника особового рахунку у вересні 2019р. становили 675,2 грн.


При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове
© 2000-2019, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi