29.10.2020

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У ВЕРЕСНІ 2020 РОКУ

Підприємствами та організаціями Хмельницької області у вересні 2020р. було використано вугілля кам’яного 49,6 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 18,6 тис.т, газу природного – 17,9 млн.м3, бензину моторного – 1,1 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС бензину моторного становив 3,5 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 3,3 тис.т, пропану і бутану скраплених – 3,2 тис.т.

Порівняно з вереснем 2019р. зменшились обсяги використання мазутів паливних важких в 4,2 раза, газу природного – на 18,6%, вугілля кам’яного – на 15,0%, пропану і бутану скраплених – на 5,7%, газойлів (палива дизельного) – на 1,6%, бензину моторного – на 0,5%.

Станом на 1 жовтня 2020р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 81,2 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 10,1 тис.т, бензину моторного – 3,5 тис.т, мазутів паливних важких – 3,0 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,4 тис.т.


26.10.2020

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2020 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня–вересня 2020р. у порівнянні з січнем–вереснем 2019р. становив 97,9%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–вересня 2019р. збільшився в 1,5 раза.

У переробній промисловості в січні–вересні 2020р. виробництво продукції зменшилось на 10,0%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 43,2%, машинобудуванні – на 20,4%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 14,2%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 12,4%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 11,1%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 4,6%.

Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 33,9%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–вереснем 2019р. становив 113,7%.

26.10.2020

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2020 РОКУ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–вересні 2020р. становив 19165,3 млн.грн, що в порівнянних цінах на 8,4% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в вересні п.р. порівняно з серпнем збільшився на 2,7%, порівняно з вереснем 2019р. – на 23,8%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–вересні 2020р. становив 11288,5 млн.грн, що в порівнянних цінах на 11,6% більше від обсягу січня–вересня 2019р. У вересні 2020р. його обсяг становив 1454,1 млн.грн і в порівнянних цінах проти вересня 2019р. збільшився на 17,6%, проти серпня 2020р. – на 2,7%.


23.10.2020

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2020 РОКУ

У січні–вересні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 833,4 млн.ткм, що на 29,1% менше обсягу відповідного періоду попереднього року. Перевезено 4641,4 тис.т вантажів, що на 23,9% менше обсягу січня–вересня 2019р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообіг в обсязі 439,6 млн.пас.км, що становить 60,6% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 48,9 млн. пасажирів, що становить 65,3% від обсягу січня–вересня 2019р. Міським електротранспортом перевезено 20,9 млн. пасажирів (на 30,1% менше).

23.10.2020

ПРО НАДХОДЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА НА ПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2020 РОКУ

У січні–вересні 2020р. на переробні підприємства області надійшло 6,0 тис.т сільськогосподарських тварин у живій масі (на 9,0% менше, ніж у січні–вересні 2019р.) та 137,5 тис.т молока (на 2,2% менше).

За січень–вересень 2020р. переробними підприємствами області куплено 135,2 тис.т молока (на 1,9% менше, ніж за січень–вересень 2019р.), у т.ч. у підприємств – 56,0 тис.т (на 8,3% більше), у населення – 79,2 тис.т (на 8,0% менше).

За якісним складом купленої молочної продукції в підприємств та населення переважало молоко першого ґатунку, відповідно, 78,4% та 83,0%.

Середня ціна за 1 тонну, по якій переробні підприємства приймали молоко, в січні–вересні 2020р. становила по області 6579,8 грн проти 6055,2 грн у січні–вересні 2019р., зокрема, у підприємств – 8478,2 грн (збільшилась на 12,5%), у населення – 5238,9 грн (на 1,4%).

В області займалися прийманням молока від населення 196 відповідно обладнаних пунктів.


21.10.2020

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–СЕРПНІ 2020 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 вересня 2020р. становила 1249412 особи. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–серпня 2020р., чисельність наявного населення скоротилась на 5290 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 6143 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 853 особи.

Протягом січня–серпня 2020р. на Хмельниччині народилось 6474 немовляти, зареєстровано 12617 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (61,9%), друге – новоутворення (13,2%), третє – зовнішні причини смерті (4,6%).

21.10.2020

СТАН СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2020 РОКУ

У січні–вересні 2020р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–вереснем 2019р. становив 89,2%, у т.ч. у підприємствах – 81,2%, у господарствах населення – 102,1%.

Станом на 1 жовтня п.р. всіма категоріями господарств зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 360,3 тис.га, що на 9,5% менше, ніж на початок жовтня 2019р. Виробництво зерна становило 1647,3 тис.т (у початково оприбуткованій масі), або майже на чверть менше, ніж на відповідну дату минулого року.

У цілому по області ріпаку озимого та кользи (ріпаку ярого) зібрано на площі 72,3 тис.га (на рівні 1 жовтня 2019р.), валовий збір становив 209,1 тис.т (на 11,5% менше). Соняшник зібрано на площі 91,6 тис.га (на 3,4% менше, ніж на відповідну дату минулого року), валовий збір становив 294,7 тис.т (на 15,9% менше). Буряк цукровий фабричний зібрано на площі 2,3 тис.га, що майже вдвічі менше, ніж на початок жовтня 2019р., валовий збір становив 82,3 тис.т (в 2,4 раза менше).

Усіма категоріями господарств накопано 1278,0 тис.т картоплі (118,3% до обсягів на 1 жовтня 2019р.), зібрано 194,8 тис.т (85,7%) культур овочевих, 170,7 тис.т (99,4%) культур плодових та ягідних.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 57,3 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 6,5% менше, ніж у січні–вересні 2019р., вироблено 506,4 тис.т молока (на 0,4% більше) та 760,8 млн.шт яєць (на 3,4% менше).

За розрахунками, на 1 жовтня 2020р. у господарствах усіх категорій налічувалося 229,9 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 123,9 тис. корів, свиней – 318,3 тис., овець та кіз – 32,7 тис., птиці свійської – 6,8 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 жовтня 2019р. зменшилась на 2,5%, у т.ч. корів – на 3,4%, свиней – на 0,7%, птиці – на 16,8%, а овець та кіз збільшилась на 1,9%.

Обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої сільськогосподарської продукції за січень–вересень 2020р. порівняно з січнем–вереснем 2019р. знизився на 11,7%, у т.ч. продукції рослинництва – на 13,9%, продукції тваринництва зріс на 0,9%.

Середні ціни продажу аграрної продукції за січень–вересень 2020р. порівняно з січнем–вереснем 2019р. збільшились на 5,3%, у т.ч продукції рослинництва – на 5,8%, продукції тваринництва – на 4,9%.

На 1 жовтня 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують зернові та зернобобові культури, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, було в наявності 504,3 тис.т зерна (на 40,3% менше, ніж на 1 жовтня 2019р.), у т.ч. 308,5 тис.т пшениці, 32,3 тис.т кукурудзи, 137,0 тис.т ячменю, 11,4 тис.т жита.

Запаси насіння соняшнику становили 209,4 тис.т, що на 17,0% менше, ніж на відповідну дату 2019р.

21.10.2020

ЖИТЛОВІ УМОВИ ДОМОГОСПОДАРСТВ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ В 2020 РОЦІ

Наявність житла та ступінь його благоустрою – важливі складові комплексу характеристик якості життя населення країни в цілому та кожної родини зокрема.

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, що проводиться органами державної статистики протягом багатьох років, нині в області налічується 467 тис. домогосподарств, що становить 3% від загальної кількості по Україні. Переважна більшість родин Хмельниччини (97%) має окреме житло – окрему квартиру чи будинок. Одне домогосподарство зі ста займає частину індивідуального будинку, два зі ста мешкають у гуртожитках.

Як свідчить опитування, майже половина (47%) населення нашої області проживає в перенаселеному житлі. В помешканнях, де розмір житлової площі на одну особу нижче санітарної норми (13,65 м2), тісниться 40% домогосподарств, а в кожній сьомій родині взагалі на одну особу припадає менше 9 м2.

Житлова забезпеченість населення тісно пов’язана із загальними характеристиками всього житлового фонду краю, зокрема, такими показниками, як частка старого та аварійного житла. За результатами обстеження кожна п’ята родина Хмельниччини мешкає в житлі, побудованому ще в п’ятидесятих роках і раніше, кожна шоста – в 60-х роках, майже 50% родин – у житлі, збудованому в 1970–1980 роках. Кожна восьма родина мешкає в житлі, зведеному в 1991–2000 роках, лише шість домогосподарств зі ста проживає в нових будівлях, збудованих у 2001 році і пізніше.

Важливим показником характеристики якості житла є кількість кімнат у ньому. На Хмельниччині 45% родин області мешкають у трикімнатних оселях, чверть – в двокімнатних, кожне п’яте домогосподарство займає житло з чотирьох та більше кімнат. Водночас, одинадцять родин зі ста мешкають у однокімнатних помешканнях, причому в третині з них тісняться домогосподарства, в складі яких по три особи і більше.

Придатність та якість житла для проживання визначається рівнем його благоустрою і оцінюється наявністю в ньому комунальних послуг.

На Хмельниччині централізованим газопостачанням забезпечено 80% осель, кожне дев’яте домогосподарство користується балонним газом. Водопроводом та каналізацією обладнані помешкання 68% домогосподарств області. У кожному п’ятому помешканні є гаряче водопостачання, чверть домогосподарств користуються газовою колонкою або електричним бойлером.

За міжнародними стандартами для повноцінного життя людей необхідні житлові умови, які передбачають наявність у помешканні чистої питної води. Серед наших краян 59% домогосподарств для пиття та приготування їжі використовують воду з мережі водопостачання. Кожне четверте бере воду з криниці або колонки в своєму дворі, вісім домогосподарств із ста – з громадської колонки або криниці.

Слід наголосити, що неналежні житлові умови впливають на здоров’я людини, її працездатність, реалізацію власних потреб, тому, крім показників якості житла, існує таке визначення, як комфортність житла. Це більш суб’єктивне поняття і за змістом наближається до категорії особистих уподобань споживачів.

Підсумки опитування продемонстрували, що більше половини наших краян (59%) задоволені своїми житловими умовами (по Україні – 60%), майже третина (31%) – не дуже задоволені (по Україні – 27%), водночас у кожному десятому домогосподарстві респонденти висловили своє незадоволення (по Україні – в кожному сьомому).

Серед регіонів України найбільша частка домогосподарств, задоволених своїм житлом, зафіксована в Полтавській області (74%), водночас найбільше незадоволених виявилося серед мешканців Кіровоградщини (43%).


19.10.2020

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–СЕРПНІ 2020 РОКУ

У січні–серпні 2020р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 369,9 млн.дол. США і 309,8 млн.дол. Порівняно з січнем–серпнем 2019р. експорт зменшився на 3,3% (12,6 млн.дол.), імпорт – на 12,0% (42,4 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 60,1 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,19.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 125 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу зменшився порівняно з січнем–серпнем 2019р. на 2,3% та становив 194,3 млн.дол., або 52,5% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Бельгії, Італії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Єгипту, Туреччини, Білорусі.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–серпнем 2019р. збільшилась частка зернових культур; жирів та олій тваринного або рослинного походження; електричних машин. Натомість зменшилась частка насiння і плодів олійних рослин; цукру і кондитерських виробів з цукру; залишків і вiдходів харчової промисловості; солі, сірки, землі та каміння; овочів; ниток синтетичних або штучних; механічних машин.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу зменшився проти січня–серпня 2019р. на 4,7% та становив 173,9 млн.дол., або 56,1% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Іспанії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, Білорусі, США, Російської Федерації, Саудівської Аравії.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка засобів наземного транспорту, крім залізничного; каучуку, гуми; овочів; добрив. Зменшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; електричних машин; пластмас, полімерних матеріалів.


16.10.2020

ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 1 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ

Станом на 1 жовтня 2020р. на обліку в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Хмельницькій області перебувало 30,2 тис. юридичних осіб та 1,5 тис. відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи.

Найбільша кількість юридичних осіб розташована у містах Хмельницькому (40% від загальної їх кількості), Кам’янці-Подільському (7%) та Хмельницькому районі (6%). У цих регіонах і рівень насиченості суб’єктами в розрахунку на 1000 осіб наявного населення значно перевищує середній рівень по області (24 юридичні особи).

Найпоширенішими організаційними формами суб’єктів економіки залишаються товариства з обмеженою відповідальністю – 8,3 тис. (27% в загальній сукупності юридичних осіб), приватні підприємства – 5,6 тис. (18%), органи державної влади, організації (установи, заклади) – 3,8 тис. (13%).

У створенні суб’єктів господарської діяльності області брали участь 923 іноземні засновники із 75 країн світу. Найбільша кількість підприємств створена за участю іноземних засновників Російської Федерації – 11%, Польщі – 10%, Туреччини – 9% та Німеччини – 6%. За січень–вересень 2020р. в ЄДРПОУ області взято на облік 703 юридичні особи (2,3% від загальної їх кількості). Найбільша кількість суб’єктів створена традиційно в м. Хмельницькому (половина від усіх заснованих), за видами економічної діяльності – у сфері діяльності адміністративного та допоміжного обслуговування, надання інших видів послуг, оптовій та роздрібній торгівлі (по 14%), а також у сільському, лісовому та рибному господарствах (11%). Із створених за цей період юридичних осіб 46% становили господарські товариства, 15% – об’єднання громадян.

Разом з тим, у січні–вересні 2020р. знято з обліку в ЄДРПОУ 423 юридичні особи, з них найбільше – у м. Хмельницькому (64% від загальної кількості ліквідованих). Серед ліквідованих 52% становили приватні підприємства та господарські товариства.


15.10.2020

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ВЕРЕСНІ 2020 РОКУ

Індекс споживчих цін по області в вересні 2020р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,6%, з початку року - 102,1%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в вересні п.р. знизились на 0,3%. Найбільше подешевшали фрукти та овочі - на 7,1% та 5,0% відповідно. Серед овочевої продукції суттєво (на 32,9%) зменшились ціни на моркву, на 17,1-5,8% - на огірки, помідори, кабачки, баклажани, буряк, перець солодкий, картоплю, цибулю (при цьому на 17,6% зросли ціни на капусту білокачанну). У межах 2,4-0,1% знизились ціни на рис, макаронні вироби, крупи гречані, пшеничне борошно, майонез, кондитерські вироби з цукру, свинину, маргарин, кисломолочну продукцію, рибу та продукти з риби, масло, сири. Водночас на 7,0% подорожчав цукор, на 5,2% - яйця. Крупи ячні, кондитерські вироби з борошна, сметана, мед, крупи манні, сало, молоко, соняшникова олія, хліб, яловичина, м'ясо птиці додали в ціні 3,8-0,5%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 1,0%, у т.ч. тютюнові вироби - на 1,7%, алкогольні напої - на 0,3%.

Ціни на одяг та взуття зросли на 3,6%: на одяг - на 4,2%, взуття - на 2,9%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 4,5% зумовлено підвищенням тарифів на природний газ на 17,9%. Товари та послуги з утримання та ремонту житла подорожчали на 0,8%.

У сфері охорони здоров'я ціни збільшились на 0,4% внаслідок подорожчання фармацевтичної продукції на 0,6%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 0,1% за рахунок підвищення цін на автомобілі (на 0,7%), паливо та мастила (на 0,5%), проте послуги залізничного пасажирського транспорту, навпаки, стали дешевшими на 3,2%.

Послуги освіти подорожчали на 10,6%, а саме, збільшилась плата за навчання у вищих учбових закладах на 13,6%, середніх - на 8,4%, на курсах іноземних мов - на 6,6%.

Серед інших товарів та послуг на 1,0-0,1% знизились ціни у сфері відпочинку та культури, на товари для особистого догляду, у сфері зв'язку. Зростання цін відбулось на ювелірні вироби із золота, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, харчування поза домом - на 1,4-0,4%.


07.10.2020

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–СЕРПНІ 2020 РОКУ

У січні–серпні 2020р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 30,0 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 62,7% припадає на переробну промисловість, з неї: 25,9% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 17,7% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 5,8% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 34,0% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–серпень 2020р. становив 23,8 тис.грн.


05.10.2020

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У СЕРПНІ 2020 РОКУ

У серпні 2020р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 221,3 млн.грн (100,7% нарахованих за цей період сум, з урахуванням погашення боргів попередніх періодів).

На кінець серпня 2020р. заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 377,1 млн.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 158,4 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 107,8 млн.грн, за управління багатоквартирними будинками – 88,0 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 77,8 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 17,5 млн.грн.


02.10.2020

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–СЕРПНІ 2020 РОКУ

У січні–серпні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 2674,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–серпнем 2019р. становив 124,1%.

У порівнянні з січнем–серпнем 2019р. зросло будівництво інженерних споруд в 2,0 раза, водночас будівництво житлових та нежитлових будівель скоротилося на 10,8% та 41,9% відповідно.

Капітальний та поточний ремонти становили 60,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, нове будівництво – 20,5%, реконструкція та технічне переоснащення – 18,9%.


01.10.2020

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У СЕРПНІ 2020 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у серпні 2020р. становила 9643 грн, що в 2,0 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн), проте на 15,8% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в серпні 2020р. була заробітна плата працівників сфери державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (14548 грн), фінансової та страхової діяльності (14221 грн), промисловості (11703 грн), сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства (10804 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (19115 грн) і перевищував середньообласний показник у 2,0 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 37,2–66,5% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у серпні 2020р. порівняно з липнем 2020р. зменшилась на 3,4%, а відносно серпня 2019р. збільшилася на 8,2%.

01.10.2020

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 вересня 2020р. становила 10,7 млн.грн (що на 1,1% менше, ніж на 1 серпня 2020р.), або 0,6% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2020р. У структурі загальної суми заборгованості 51,4% утворено на економічно активних підприємствах, 42,9% – на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, та 5,7% – на економічно неактивних підприємствах.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств у серпні 2020р. зменшилась на 0,5%. На початок вересня п.р. майже вся сума заборгованості зазначених підприємств припадала на промисловість.

Вчасно не отримали заробітну плату 249 працівників економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 22012 грн, що в 2,3 раза більше від середньої заробітної плати за серпень 2020р.


При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове
© 2000-2020, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi