31.10.2019

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 ЖОВТНЯ 2019 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 жовтня 2019р. становила 8,6 млн.грн (що в 1,5 раза більше, ніж на 1 вересня 2019р.) або 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2019р. У структурі загальної суми заборгованості 50,6% утворено на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 42,4% - на економічно активних підприємствах та 7,0% - на економічно неактивних підприємствах.

Найбільша сума заборгованості (38,1%) припадає на охорону здоров'я та надання соціальної допомоги.

Вчасно не отримали заробітну плату 706 працівників економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 5161 грн, що становить 59,7% середньої заробітної плати за вересень 2019р.

31.10.2019

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ВЕРЕСНІ 2019 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у вересні 2019р. становила 8646 грн, що в 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн), проте на 19,1% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області у вересні 2019р. була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (13816 грн), державного управління й оборони, обов'язкового соціального страхування (12850 грн), промисловості (10315 грн), сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства (9426 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (15052 грн) і перевищував середньообласний показник в 1,7 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 51,7-73,3% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у вересні 2019р. порівняно з серпнем 2019р. зменшилась на 0,3%, а відносно вересня 2018р. збільшилася на 8,7%.


30.10.2019

ЖИТЛОВІ УМОВИ ДОМОГОСПОДАРСТВ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ В 2019 РОЦІ

Наявність житла та ступінь його благоустрою – важливі складові комплексу характеристик якості життя населення країни в цілому та кожної родини зокрема.

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, що проводиться органами державної статистики протягом багатьох років нині в області налічується 472 тис. домогосподарств, що становить 3% від загальної кількості по Україні. Переважна більшість родин Хмельниччини (98%) має окреме житло – окрему квартиру чи будинок. Лише два домогосподарства зі ста займають частину індивідуального будинку.

Житлові умови – одна з найважливіших характеристик якості житла, серед яких основна – забезпеченість мешканців житловою площею. Як свідчить опитування, більше половини населення нашої області проживає в перенаселеному житлі. Кожне третє домогосподарство тісниться в помешканнях, де розмір житлової площі на одну особу нижче санітарної норми (13,65 м2), а в кожній восьмій родині взагалі на одну особу припадає менше 9 м2.

Житлова забезпеченість населення тісно пов’язана з загальними характеристиками всього житлового фонду краю, зокрема, такими показниками, як частка старого та аварійного житла. За результатами обстеження кожна шоста родина Хмельниччини мешкає в житлі, побудованому ще в п’ятидесятих роках і раніше, кожна четверта – в 60-х роках, майже 50% родин мешкають у житлі, збудованому в 1970–1980 роках. Кожна десята родина мешкає в житлі, зведеному в 1991–2000 роках, лише п’ять домогосподарств зі ста проживає в нових будівлях, зведених у 2001 році і пізніше.

Важливим показником характеристики якості житла є кількість кімнат у ньому. На Хмельниччині 41% родин області мешкають у трикімнатних оселях, майже третина – в двокімнатних, кожне п’яте домогосподарство займає житло з чотирьох та більше кімнат. Водночас, десять родин з ста мешкають у однокімнатних помешканнях, причому в понад 40% з них тісняться домогосподарства, в складі яких по три особи і більше.

Для того, щоб житло забезпечувало нормальне існування людини, недостатньо лише просторого приміщення. Придатність та якість житла для проживання визначається рівнем його благоустрою і оцінюється наявністю в ньому комунальних послуг.

На Хмельниччині централізованим газопостачанням забезпечено 76% осель, кожне восьме домогосподарство користується балонним газом. Водопроводом та каналізацією обладнані помешкання 69% домогосподарств області. У кожному п’ятому помешканні є гаряче водопостачання, в кожному третьому користуються газовою колонкою або бойлером електричним.

За міжнародними стандартами для повноцінного життя людей необхідні житлові умови, які передбачають наявність у помешканні чистої питної води. Серед наших краян два домогосподарства з трьох для пиття та приготування їжі використовують воду з мережі водопостачання. Кожне четверте бере воду з криниці або колонки в своєму дворі, дев’ять домогосподарств із ста – з громадської колонки або криниці.

Слід наголосити, що неналежні житлові умови впливають на здоров’я людини, її працездатність, реалізацію власних потреб, тому, крім показників якості житла, існує таке визначення як комфортність житла. Це більш суб’єктивне поняття і за змістом наближається до категорії особистих уподобань споживачів.

Підсумки опитування продемонстрували, що більше половини наших краян (56%) задоволені своїми житловими умовами (по Україні – 55%), майже третина – не дуже задоволені (по Україні – 32%), водночас у кожному восьмому домогосподарстві респонденти висловили своє незадоволення (по Україні – в кожному сьомому).

Серед регіонів України найбільша частка домогосподарств, задоволених своїм житлом, зафіксована в Київській області (без м.Києва – (68%)), водночас найбільш незадоволених виявилося серед мешканців Закарпаття (26%).


29.10.2019

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У ВЕРЕСНІ 2019 РОКУ

Підприємствами та організаціями Хмельницької області у вересні 2019р. було використано вугілля кам’яного 58,4 тис.т, газу природного – 22,0 млн.м3, газойлів (палива дизельного) – 18,9 тис.т, бензину моторного – 1,1 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т, мазутів паливних важких – 0,2 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС пропану і бутану скраплених становив 3,7 тис.т, палива дизельного – 3,3 тис.т, бензину моторного – 3,0 тис.т.

Порівняно з вереснем 2018р. збільшились обсяги використання вугілля кам’яного на 42,0%, мазутів паливних важких – на 40,1%, пропану і бутану скраплених – на 10,3%. Разом з тим обсяги використання бензину моторного зменшились на 14,0%, газойлів (палива дизельного) – на 8,9%, газу природного – на 0,6%.

Станом на 1 жовтня 2019р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 170,6 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 8,8 тис.т, бензину моторного – 3,6 тис.т, мазутів паливних важких – 3,1 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т.


28.10.2019

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2019 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня–вересня 2019р. у порівнянні з січнем–вереснем 2018р. становив 84,8%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–вересня 2018р. збільшився на 1,7%.

У переробній промисловості в січні–вересні 2019р. виробництво продукції зменшилось на 9,4%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – в 1,8 раза, машинобудуванні – на 17,7%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 11,7%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 3,5%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 3,0%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 7,3%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 0,1%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–вереснем 2018р. становив 73,0%.


25.10.2019

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2019 РОКУ

У січні–вересні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 2356,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–вереснем 2018р. становив 103,8%.

У порівнянні з відповідним періодом 2018р. зросло будівництво нежитлових будівель у 1,5 раза, водночас будівництво інженерних споруд та житлових будівель скоротилося на 12,4% та 12,0% відповідно.

Підприємствами м. Хмельницького вироблено 50,9% загального обсягу будівельної продукції, м. Нетішина – 21,4%, Хмельницького району – 9,6%, м. Кам’янця-Подільського – 6,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 66,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний та поточний ремонти – 28,7% та 5,0% відповідно.

25.10.2019

ПРО НАДХОДЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА НА ПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2019 РОКУ

У січні–вересні 2019р. на переробні підприємства області надійшло 6,6 тис.т сільськогосподарських тварин у живій масі (на 3,9% більше, ніж у січні–вересні 2018р.).

За січень–вересень 2019р. переробними підприємствами області куплено 137,8 тис.т молока (на 0,2% менше, ніж за січень–вересень 2018р.), у т.ч. у підприємств – 51,7 тис.т (на 14,9% більше), у населення – 86,1 тис.т (на 7,5% менше).

За якісним складом купленої молочної продукції в підприємств переважало молоко першого ґатунку (84,9%), у населення – молоко другого ґатунку (96,9%).

Середня ціна, по якій переробні підприємства приймали молоко, в січні–вересні 2019р. становила 6055,2 грн проти 5478,8 грн у січні–вересні 2018р.


24.10.2019

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2019 РОКУ

У січні–вересні 2019р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 1171,8 млн.ткм, що на 3,3% більше обсягу відповідного періоду 2018р. Перевезено 6075,8 тис.т вантажів, що на 0,2% більше обсягу січня–вересня 2018р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 724,8 млн.пас.км, що становить 94,6% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 45,0 млн. пасажирів, що на 9,2% менше, ніж у січні–вересні 2018р. Міським електротранспортом перевезено 29,9 млн. пасажирів (на 0,1% більше обсягу січня–вересня 2018р.).

24.10.2019

ПРО НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ СУБСИДІЙ У СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2019 РОКУ

У вересні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 104,7 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у вересні 2019р. зменшився порівняно з вереснем 2018р. на 28,8% і становив 67,9 грн.

У січні–вересні 2019р. призначено субсидії 122,4 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 68,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 54,3 тис. Порівняно з відповідним періодом 2018р. кількість таких домогосподарств збільшилась на 9,0%. Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–вересні 2019р. становила 36,4 млн.грн, у відповідному періоді 2018р. – 33,5 млн.грн.

У січні–вересні 2019р. 17,0 тис. домогосподарств призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 1,9 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 15,1 тис. Кількість домогосподарств, яким було призначено такі субсидії, порівняно із відповідним періодом 2018р. зменшилась на 34,1%. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у вересні 2019р. збільшився порівняно з вереснем 2018р. на 0,8% і становив 2827,9 грн. У січні–вересні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 48,6 млн.грн, у відповідному періоді 2018р. – 70,4 млн.грн.

24.10.2019

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2019 РОКУ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–вересні 2019р. становив 17115,0 млн.грн, що в порівнянних цінах на 11,1% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі у вересні п.р. порівняно з серпнем зменшився на 3,0%, порівняно з вереснем 2018р. збільшився на 10,9%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–вересні 2019р. становив 9791,7 млн.грн, що в порівнянних цінах на 12,6% більше від обсягу січня–вересня 2018р. У вересні 2019р. його обсяг становив 1183,1 млн.грн і в порівнянних цінах проти вересня 2018р. збільшився на 12,5%, проти серпня 2019р. зменшився на 3,0%.


23.10.2019

СТАН СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2019 РОКУ

У січні–вересні 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–вереснем 2018р. становив 99,0%, у т.ч. у підприємствах – 103,0%, у господарствах населення – 94,8%.

Станом на 1 жовтня п.р. всіма категоріями господарств зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 398,0 тис.га, що на 2,8% більше, ніж на початок жовтня 2018р. Виробництво зерна становило 2155,5 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 7,5% більше, ніж на відповідну дату минулого року; у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 54,1 ц зерна (на 4,4% більше).

У цілому по області ріпаку озимого та кользи (ріпаку ярого) зібрано на площі 72,3 тис.га (на 11,7% більше, ніж на 1 жовтня 2018р.), валовий збір становив 236,3 тис.т (на 12,3% більше) при середній урожайності 32,7 ц з 1 га (майже на 0,6% більше).

Усіма категоріями господарств накопано 1080,4 тис.т картоплі, що на 22,1% менше відносно 1 жовтня 2018р.; зібрано 227,2 тис.т культур овочевих (на 20,8% більше) та 171,7 тис.т культур плодових та ягідних (на 19,4% менше).

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 61,3 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,5% менше, ніж у січні–вересні 2018р., вироблено 504,4 тис.т молока (на 2,7% більше) та 787,7 млн.шт яєць (на 1,7% менше).

За розрахунками, на 1 жовтня 2019р. у господарствах усіх категорій налічувалося 235,9 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 128,2 тис. корів, свиней – 320,5 тис., овець та кіз – 32,1 тис., птиці свійської – 8,2 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 жовтня 2018р. зменшилась на 3,5%, у т.ч. корів – на 2,5%, свиней – на 4,0%, овець та кіз – на 2,7%, птиці – на 3,7%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–вересень 2019р. порівняно з січнем–вереснем 2018р. збільшився на 20,8%, у т.ч. продукції рослинництва – на 23,4%, продукції тваринництва – на 6,7%.

Середні ціни продажу аграрної продукції за січень–вересень 2019р. порівняно з січнем–вереснем 2018р. зросли на 0,2%, у т.ч. продукції рослинництва – на 0,6%, продукції тваринництва знизились на 0,1%.

На 1 жовтня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням та переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 845,1 тис.т зерна, у т.ч. 503,6 тис.т пшениці, 80,1 тис.т кукурудзи, 235,7 тис.т ячменю, 9,2 тис.т жита; запаси насіння соняшнику становили 252,4 тис.т.


22.10.2019

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–СЕРПНІ 2019 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 вересня 2019р. становила 1259020 осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–серпня 2019р., чисельність наявного населення скоротилась на 5685 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 6447 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 762 особи.

Протягом січня–серпня 2019р. на Хмельниччині народилось 6681 немовля, зареєстровано 13128 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (61,8%), друге – новоутворення (12,0%), третє – зовнішні причини смерті (4,5%).


17.10.2019

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–СЕРПНІ 2019 РОКУ

У січні–серпні 2019р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 383,4 млн.дол. США і 350,7 млн.дол. Порівняно з січнем–серпнем 2018р. експорт зменшився на 3,3% (13,0 млн.дол.), імпорт збільшився на 21,2% (61,4 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 32,7 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,09.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 121 країни світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився порівняно з січнем–серпнем 2018р. на 10,0% та становив 199,6 млн.дол., або 52,1% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Іспанії, Нідерландів, Італії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Туреччини, Єгипту, Білорусі, Російської Федерації.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–серпнем 2018р. збільшилась частка насiння і плодів олійних рослин; жирів та олій тваринного або рослинного походження; залишків і вiдходів харчової промисловості; солі, сірки, землі та каміння. Натомість зменшилась частка електричних машин; молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду; їстівних плодів та горіхів; цукру і кондитерських виробів з цукру.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу збільшився проти січня–серпня 2018р. на 16,1% та становив 181,6 млн.дол., або 51,8% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Італії, Польщі.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Туреччини, Білорусі, Саудівської Аравії.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка механічних машин; палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; електричних машин; засобів наземного транспорту, крім залізничного. Зменшилась частка пластмас, полімерних матеріалів; чорних металів; мила, поверхнево-активних органічних речовин; цинку i виробів з нього.


16.10.2019

ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 1 ЖОВТНЯ 2019 РОКУ

Станом на 1 жовтня 2019р. на обліку в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Хмельницькій області перебувало 29,7 тис. юридичних осіб та 1,5 тис. відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи.

Найбільша кількість юридичних осіб розташована у містах Хмельницькому (40% від загальної кількості), Кам’янці-Подільському (7%) та Хмельницькому районі (6%). У цих регіонах і рівень насиченості суб’єктами в розрахунку на 1000 осіб наявного населення значно перевищує середній рівень по області (24 юридичні особи).

Найпоширенішими організаційними формами суб’єктів економіки залишаються товариства з обмеженою відповідальністю – 7,9 тис. (26% в загальній сукупності юридичних осіб), приватні підприємства – 5,6 тис. (19%), органи влади, організації (установи, заклади) – 3,9 тис. (13%).

У створенні суб’єктів господарської діяльності області брали участь 923 іноземні засновники із 76 країн світу. Найбільша кількість підприємств створена за участю іноземних засновників Польщі – 11%, Туреччини – 8% та Кіпру – 7%.

За січень–вересень 2019р. в ЄДРПОУ області взято на облік 822 юридичні особи (3% від загальної їх кількості). Найбільша кількість суб’єктів створена традиційно в м.Хмельницькому (57% від усіх заснованих), за видами економічної діяльності – у сфері надання інших видів послуг (15%), сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (14%), галузі сільського, лісового та рибного господарства (13%), а також у сфері оптової та роздрібної торгівлі (12%). Із створених за цей період юридичних осіб 45% становили господарські товариства, 21% – об’єднання громадян, 9% – приватні підприємства.

Разом з тим, у січні–вересні 2019р. знято з обліку в ЄДРПОУ 490 юридичних осіб, з них найбільше – у м.Хмельницькому (половина від загальної кількості ліквідованих). Серед ліквідованих 42% становили підприємства та господарські товариства.

16.10.2019

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У ВЕРЕСНІ 2019 РОКУ

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) у вересні 2019р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,8% та 100,7% відповідно, з початку року – 103,2% та 103,4%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у вересні зросли на 0,8%. Більше ніж на третину (на 35,5%) подорожчали гречані крупи, на 6,1–1,0% – фрукти, молоко, мед, рис, вершкове масло, сіль, сало, свинина, сметана, молочні суміші для дитячого харчування, яловичина. Водночас подешевшали на 7,1–2,0% яйця, овочі, м’ясо птиці, на 0,8–0,1% – макаронні вироби, цукор, безалкогольні напої, кисломолочна продукція, соняшникова олія.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,4%: на тютюнові вироби – на 2,1%, алкогольні напої – на 0,7%.

Одяг та взуття подорожчали на 6,3%, зокрема, взуття – на 6,7%, одяг – на 6,2%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,6% відбулось за рахунок зменшення тарифів на природний газ на 3,0%. Разом з тим збільшились тарифи на водопостачання на 1,5%, каналізацію – на 0,5%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 0,3% через подорожчання діагностичних послуг та послуг лікарень на 2,5% та 1,7% відповідно.

На зниження цін на транспорт загалом (на 1,0%) вплинуло здешевлення проїзду залізничним пасажирським транспортом (на 3,0%), автомобілів (на 2,8%), палива та мастил (на 0,3%).

З початком навчального року плата за отримання вищої та середньої освіти збільшилась відповідно на 14,2% та 11,4%, за навчання на курсах – на 10,6%. Загалом у сфері освіти ціни зросли на 11,6%.


08.10.2019

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–СЕРПНІ 2019 РОКУ

У січні–серпні 2019р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 28,9 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 68,1% припадає на переробну промисловість, з неї: 27,4% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 18,1% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 6,5% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 29,2% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–серпень 2019р. становив 22,8 тис.грн.

В області 34,1% від загального обсягу реалізованої промислової продукції належить підприємствам м.Хмельницького, 11,8% – Кам'янець-Подільського району, 11,4% – м.Нетішина.


03.10.2019

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У СЕРПНІ 2019 РОКУ

У серпні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 135,5 млн.грн (117,6% нарахованих за цей період сум з урахуванням погашення боргу попередніх періодів), за постачання електричної енергії – 73,7 млн.грн.

На кінець серпня 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 378,4 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 132,9 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 80,3 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 47,6 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 12,3 млн.грн, за постачання електричної енергії – 94,6 млн.грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт.год), на одного власника особового рахунку в серпні 2019р. становили 639,7 грн.


02.10.2019

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 вересня 2019р. становила 5,6 млн.грн (на 0,7% менше, ніж на 1 серпня 2019р.) або 0,3% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2019р. У структурі загальної суми заборгованості 78,5% утворено на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 10,8% – на економічно неактивних підприємствах та 10,7% – на економічно активних підприємствах.

Найбільша сума заборгованості (62,2%) припадає на промислові підприємства області.

Вчасно не отримав заробітну плату 81 працівник економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 7346 грн, що становить 85,2% середньої заробітної плати за серпень 2019р.

02.10.2019

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У СЕРПНІ 2019 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у серпні 2019р. становила 8617 грн, що в 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн), проте на 18,2% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в серпні 2019р. була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (13977 грн), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (13700 грн), промисловості (10655 грн), сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства (9381 грн), транспортного, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності (8841 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (15857 грн) і перевищував середньообласний показник в 1,8 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 52,3–74,3% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у серпні 2019р. порівняно з липнем 2019р. зменшилась на 5,0%, а відносно серпня 2018р. збільшилася на 8,4%.


При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове
© 2000-2019, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi