29.09.2020

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СЕРПНІ 2020 РОКУ

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в серпні 2020р. було використано вугілля кам’яного 37,2 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 19,2 тис.т, газу природного – 14,7 млн.м3, бензину моторного – 1,2 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС бензину моторного становив 3,6 тис.т, пропану і бутану скраплених – 3,4 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 3,4 тис.т.

Порівняно з серпнем 2019р. збільшились обсяги використання пропану і бутану скраплених на 8,2%, газойлів (палива дизельного) – на 4,0%, бензину моторного – на 3,9%. Разом з тим обсяги використання газу природного зменшились на 3,3%, вугілля кам’яного – на 0,2%.

Станом на 1 вересня 2020р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 91,7 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 9,6 тис.т, бензину моторного – 3,6 тис.т, мазутів паливних важких – 2,9 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,4 тис.т.

29.09.2020

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У І ПІВРІЧЧІ 2020 РОКУ

За результатами обстеження робочої сили в І півріччі 2020р. кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше становила 514,6 тис. осіб, а у віці 15–70 років – 509,1 тис. осіб. Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15–70 років становила по 53,4 тис. осіб. У І півріччі 2020р. рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 48,8%, а серед населення віком 15–70 років – 55,3%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше становив 9,4%, а серед осіб віком 15–70 років – 9,5%.


25.09.2020

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–СЕРПНІ 2020 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня–серпня 2020р. у порівнянні з січнем–серпнем 2019р. становив 98,4%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–серпня 2019р. збільшився в 1,6 раза.

У переробній промисловості в січні–серпні 2020р. виробництво продукції зменшилось на 9,8%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 38,2%, машинобудуванні – на 22,8%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 20,3%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 16,9%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 6,6%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 5,5%.

Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 37,8%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–серпнем 2019р. становив 114,6%.


24.09.2020

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ-СЕРПНІ 2020 РОКУ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні-серпні 2020р. становив 16489,7 млн.грн, що в порівнянних цінах на 6,3% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в серпні п.р. порівняно з липнем збільшився на 4,8%, порівняно з серпнем 2019р. - на 17,0%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні-серпні 2020р. становив 9834,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 10,8% більше від обсягу січня-серпня 2019р. У серпні 2020р. його обсяг становив 1411,8 млн.грн і в порівнянних цінах проти серпня 2019р. збільшився на 11,1%, проти липня 2020р. - на 4,8%.

24.09.2020

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–СЕРПНІ 2020 РОКУ

У січні–серпні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 747,8 млн.ткм, що на 28,0% менше обсягу відповідного періоду попереднього року. Перевезено 4066,9 тис.т вантажів, що на 24,5% менше обсягу січня–серпня 2019р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообіг в обсязі 387,6 млн.пас.км, що становить 60,3% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 43,3 млн. пасажирів, що становить 65,4% від обсягу січня–серпня 2019р. Міським електротранспортом перевезено 18,3 млн. пасажирів (на 30,0% менше).


22.09.2020

СТАН СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–СЕРПНІ 2020 РОКУ

У січні–серпні 2020р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–серпнем 2019р. становив 90,0%, у т.ч. у підприємствах – 80,5%, у господарствах населення – 102,6%.

Станом на 1 вересня п.р. всіма категоріями господарств зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі 325,2 тис.га, що на 9,6% менше, ніж на початок вересня 2019р. Виробництво зерна становило 1467,8 тис.т (у початково оприбуткованій масі), або майже на чверть менше, ніж на відповідну дату минулого року.

У цілому по області ріпаку озимого та кользи (ріпаку ярого) зібрано на площі 73,3 тис.га (на 2,1% більше, ніж на 1 вересня 2019р.), валовий збір становив 212,4 тис.т (на 9,6% менше).

Усіма категоріями господарств накопано 1240,6 тис.т картоплі (119,5% до обсягів на 1 вересня 2019р.), зібрано 127,0 тис.т (70,6%) культур овочевих, 77,9 тис.т (99,2%) культур плодових та ягідних.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 52,4 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 6,3% менше, ніж у січні–серпні 2019р., вироблено 449,4 тис.т молока (на 0,8% більше) та 674,9 млн.шт яєць (на 4,4% менше).

За розрахунками, на 1 вересня 2020р. у господарствах усіх категорій налічувалося 231,9 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 124,3 тис. корів, свиней – 319,0 тис., овець та кіз – 33,0 тис., птиці свійської – 7,1 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 вересня 2019р. зменшилась на 2,6%, у т.ч. корів – на 3,2%, свиней – на 0,8%, птиці – на 17,7%, а овець та кіз збільшилась на 1,5%.

Обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої сільськогосподарської продукції за січень–серпень 2020р. порівняно з січнем–серпнем 2019р. знизився на 10,1%, у т.ч. продукції рослинництва – на 12,0%, продукції тваринництва – на 0,6%.

Середні ціни продажу аграрної продукції за січень–серпень 2020р. порівняно з січнем–серпнем 2019р. збільшились на 3,0%, у т.ч продукції рослинництва – на 0,4%, продукції тваринництва – на 5,1%.

На 1 вересня 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують зернові та зернобобові культури, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, було в наявності 795,2 тис.т зерна (на 18,1% менше, ніж на 1 вересня 2019р.), у т.ч. 583,9 тис.т пшениці, 34,5 тис.т кукурудзи, 147,9 тис.т ячменю, 12,7 тис.т жита.

Запаси насіння соняшнику становили 16,0 тис.т, що у 2,0 раза більше, ніж на відповідну дату 2019р.

22.09.2020

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИПНІ 2020 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 серпня 2020р. становила 1250033 особи. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–липня 2020р., чисельність наявного населення скоротилась на 4669 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 5402 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 733 особи.

Протягом січня–липня 2020р. на Хмельниччині народилось 5718 немовлят, зареєстровано 11120 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (62,0%), друге – новоутворення (13,2%), третє – зовнішні причини смерті (4,6%).


17.09.2020

КРОК ДО ЗДОРОВ'Я – ЗАНЯТТЯ ФІЗКУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, що проводиться органами державної статистики, в середньому по країні більше третини (34,6%) чоловіків старше 18 років та майже чверть (23,9%) жінок цього ж віку хоча б раз на тиждень займаються фізкультурою та спортом. На Хмельниччині таким чином намагаються підтримати свою фізичну форму майже третина (32,7%) чоловіків та кожна шоста (16%) жінка.

Серед регіонів України найбільш спортивними виявилися мешканці Дніпропетровської області, де 43,2% чоловіків та третина (33,3%) жінок регулярно займаються фізкультурою та спортом. Найменше від усіх піклуються про свій фізичний стан мешканці Закарпаття, серед яких лише кожен десятий чоловік та кожна чотирнадцята жінка займаються фізкультурою та спортом хоча б раз на тиждень.

Слід зазначити, що в рамках обстеження умов життя домогосподарств досліджуються питання антропометричних даних населення країни та її регіонів, на основі яких визначається "Індекс маси тіла" – відношення ваги людини в кілограмах до квадрату її зросту в метрах. Згідно з нормами, встановленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я, маса тіла людини вважається нормальною, якщо цей показник знаходиться в межах 18,5–25,0.

За підсумками проведеного опитування лише 44,2% населення Хмельниччини має нормальну вагу тіла, більше половини (55%) мають надлишкову масу, серед яких кожен шостий мешканець (17,2%) області взагалі страждає від ожиріння.

Щодо регіонів країни, то найбільше повних людей мешкає на Чернігівщині – там 62,9% осіб страждають від зайвої ваги. Мешканці Миколаївщини розподілились порівну: нормальну масу мають 49,7%, надлишкову вагу, включаючи ожиріння – 49,4%. Водночас понижену масу тіла мають майже 1,2% населення країни, найменше (0,2%) – у Херсонській та Чернівецькій областях, найбільше (2,2%) – у Дніпропетровській.


16.09.2020

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИПНІ 2020 РОКУ

У січні–липні 2020р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 308,3 млн.дол. США і 264,8 млн.дол. Порівняно з січнем–липнем 2019р. експорт зменшився на 6,2% (20,5 млн.дол.), імпорт – на 15,2% (47,7 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 43,5 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,16.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 121 країни світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу зменшився порівняно з січнем–липнем 2019р. на 4,3% та становив 161,7 млн.дол., або 52,4% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Італії, Бельгії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Єгипту, Туреччини, Білорусі.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–липнем 2019р. збільшилась частка зернових культур; жирів та олій тваринного або рослинного походження; електричних машин. Натомість зменшилась частка насiння і плодів олійних рослин; цукру і кондитерських виробів з цукру; залишків і вiдходів харчової промисловості; ниток синтетичних або штучних; солі, сірки, землі та каміння.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу зменшився проти січня–липня 2019р. на 7,2% та становив 149,3 млн.дол., або 56,4% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Іспанії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, Російської Федерації, США, Білорусі, Саудівської Аравії.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка засобів наземного транспорту, крім залізничного; овочів; каучуку, гуми; виробів з чорних металів. Зменшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; електричних машин; пластмас, полімерних матеріалів.


15.09.2020

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СЕРПНІ 2020 РОКУ

Індекс споживчих цін по області у серпні 2020р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,1%, з початку року – по 101,5%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в області в серпні п.р. знизились на 0,8%. Найбільше подешевшали овочі (на 12,5%), зокрема, баклажани, помідори, морква – на 41,6–22,2%, картопля, перець солодкий, кабачки, цибуля ріпчаста, буряк, капуста білокачанна – на 19,2–1,7%, та фрукти (на 8,4%). На 4,0% знизились ціни на цукор, у межах 1,4–0,1% – на продукти переробки зернових, макаронні вироби, рибу та продукти з риби. Водночас подорожчали яйця, свинина, рис, сири, сало, кондитерські вироби з цукру та борошна, кисломолочна продукція, яловичина, молоко, сметана, масло, м'ясо птиці, соняшникова олія, хліб, безалкогольні напої – на 3,7–0,2%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 0,2%, у т.ч. тютюнові вироби – на 1,8%, ціни на алкогольні напої, навпаки, зменшились на 1,2%.

Ціни на одяг та взуття знизились на 3,3%: на одяг – на 4,0%, взуття – на 2,5%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 7,3% зумовлено підвищенням тарифів на природний газ на 37,4%.

У сфері охорони здоров’я ціни збільшились на 0,3% через подорожчання фармацевтичної продукції на 0,3%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 1,8% за рахунок підвищення цін на автомобілі, паливо та мастила – на 4,2% та 2,9% відповідно.

Збільшення цін у сфері зв’язку на 0,9% спричинено подорожчанням послуг мобільного зв’язку на 2,0%.

Серед інших товарів та послуг на 1,7–0,2% відбулось зростання цін на товари для особистого догляду, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, послуги ресторанів та готелів, у сфері відпочинку та культури.


07.09.2020

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИПНІ 2020 РОКУ

У січні–липні 2020р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 26,0 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 61,1% припадає на переробну промисловість, з неї: 26,4% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 17,2% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 4,6% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 35,7% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–липень 2020р. становив 20,6 тис.грн.


04.09.2020

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ЛИПНІ 2020 РОКУ

У липні 2020р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 261,6 млн.грн (123,5% нарахованих за цей період сум, з урахуванням погашення боргів попередніх періодів).

На кінець липня 2020р. заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 378,9 млн.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 169,5 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 103,2 млн.грн, за управління багатоквартирними будинками – 85,7 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 73,8 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 17,0 млн.грн.


03.09.2020

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИПНІ 2020 РОКУ

У січні–липні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 2017,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–липнем 2019р. становив 113,6%.

У порівнянні з січнем–липнем 2019р. зросло будівництво інженерних споруд в 1,8 раза, водночас будівництво житлових та нежитлових будівель скоротилося на 14,8% та 42,9% відповідно.

Капітальний та поточний ремонти становили 55,2% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, нове будівництво – 22,8%, реконструкція та технічне переоснащення – 22,0%.


02.09.2020

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 СЕРПНЯ 2020 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 серпня 2020р. становила 10,8 млн.грн (що на 5,7% менше, ніж на 1 липня 2020р.), або 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за липень 2020р. У структурі загальної суми заборгованості 51,2% утворено на економічно активних підприємствах, 43,2% – на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, та 5,6% – на економічно неактивних підприємствах.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств у липні 2020р. зменшилась на 12,6%. Уся сума заборгованості зазначених підприємств припадала на промисловість.

Вчасно не отримали заробітну плату 240 працівників економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 22963 грн, що в 2,3 раза більше від середньої заробітної плати за липень 2020р.

02.09.2020

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ЛИПНІ 2020 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у липні 2020р. становила 9970 грн, що в 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн), проте на 15,5% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в липні 2020р. була заробітна плата працівників сфери державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (15726 грн), фінансової та страхової діяльності (14560 грн), промисловості (12031 грн), сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства (10225 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (20767 грн) і перевищував середньообласний показник у 2,1 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 24,2–55,6% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у липні 2020р. порівняно з червнем 2020р. зменшилась на 0,5%, а відносно липня 2019р. збільшилася на 6,4%.


01.09.2020

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2020 РОКУ

У січні–червні 2020р. в області прийнято в експлуатацію 134,3 тис.м2 загальної площі житлових будівель, що на 1,6% менше, ніж у січні–червні 2019р. Із загального обсягу 60,7% прийнято в експлуатацію у будинках із двома та більше квартирами, 39,3% – в одноквартирних будинках. У цілому по області прийнято в експлуатацію близько 1,6 тис. квартир. Середній розмір квартири становив 85,7 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості – 105,6 м2, у міській – 80,8 м2 загальної площі.

Перше місце за обсягами прийнятих в експлуатацію житлових будівель традиційно посів обласний центр – 77,1 тис.м2 загальної площі, або 57,4% загального обсягу.

Крім того, у січні–червні 2020р. прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки (нового будівництва) загальною площею 11,2 тис.м2, що в 2,0 раза менше порівняно з січнем–червнем 2019р.


При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове
© 2000-2020, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi