27.08.2020

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИПНІ 2020 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня–липня 2020р. у порівнянні з січнем–липнем 2019р. становив 99,1%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–липня 2019р. збільшився в 1,6 раза.

У переробній промисловості в січні–липні 2020р. порівняно з відповідним періодом минулого року виробництво продукції зменшилось на 8,8%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 35,9%, машинобудуванні – на 23,9%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 21,5%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 20,7%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 5,9%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 3,2%.

Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 42,4%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря виробництво продукції в порівнянні з січнем–липнем 2019р. збільшилось на 14,5%.

27.08.2020

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2020 РОКУ

У січні–червні 2020р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3646,5 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 20,5% менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2019р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,5% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 48,8% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 47,9%.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 58,9% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик, становила 4,3%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 18,2% капітальних інвестицій, коштів населення, витрачених на будівництво житла, – 6,9%.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості (34,8%), сільського, лісового та рибного господарств (27,9%).

Капітальні інвестиції в житлове будівництво в порівнянні з січнем–червнем 2019р. зменшилися на 29,6%.

27.08.2020

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЛИПНІ 2020 РОКУ

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в липні 2020р. було використано вугілля кам’яного 27,6 тис.т, газу природного – 19,2 млн.м3, газойлів (палива дизельного) – 13,5 тис.т, бензину моторного – 1,2 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,7 тис.т, мазутів паливних важких – 0,1 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС бензину моторного становив 3,4 тис.т, пропану і бутану скраплених – 3,3 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 3,0 тис.т.

Порівняно з липнем 2019р. збільшились обсяги використання пропану і бутану скраплених на 15,6%, газу природного – на 15,3%. Разом з тим обсяги використання мазутів паливних важких зменшились в 3,0 раза, вугілля кам’яного – в 1,5 раза, газойлів (палива дизельного) – на 20,7%, бензину моторного – на 8,5%.

Станом на 1 серпня 2020р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 99,8 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 10,7 тис.т, бензину моторного – 3,5 тис.т, мазутів паливних важких – 2,9 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,5 тис.т.


26.08.2020

САМООЦІНКА ДОМОГОСПОДАРСТВАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ РІВНЯ СВОГО МАТЕРІАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

Органами державної статистики було проведено опитування членів домогосподарств, які беруть участь у вибірковому обстеженні умов життя, щодо якості добробуту та рівня достатності їх доходів. Опитування проводилося у січні 2020 року, респондентам було запропоновано визначитися щодо очікувань змін свого матеріального стану протягом поточного року та прогнозу розвитку країни на майбутнє.

Оцінюючи рівень своїх доходів, 59% домогосподарств області повідомили, що протягом останнього року коштів їм було достатньо, але робити заощадження не вдавалося. Постійно відмовляли собі в найнеобхіднішому, крім харчування, 33% домогосподарств, а двом родинам із ста взагалі не вдавалося забезпечити навіть достатнє харчування. Відкладати кошти також могли дозволити собі лише шість родин із ста.

Неспроможність наших краян робити заощадження свідчить про їх малозабезпеченість. Підтвердженням цього є відповіді респондентів на питання щодо визначення їх соціально-економічного статусу в суспільстві. Так, більше половини домогосподарств Хмельниччини вважали себе бідними, та майже половина родин хоча бідною себе не вважала, але до середнього класу віднести себе ще не могла. Тільки дві родини із ста опитаних вважали себе представниками середнього класу. Жоден із опитаних заможними себе не вважав.

Понад 70% домогосподарств Хмельниччини не відчули будь-яких змін свого матеріального стану протягом 2019 року. В кожному п’ятому домогосподарстві добробут погіршився, і лише в дев’яти домогосподарствах із ста відмітили деяке покращення рівня свого життя.

Оцінка домогосподарствами економічних очікувань стосовно перспектив свого матеріального стану у наступні 12 місяців продемонструвала, що більшість краян не сподіваються на будь-які зміни (чотири із п’яти домогосподарств), кожне шосте домогосподарство очікує на подальше погіршення. Водночас у 5% домогосподарств області сподіваються на покращення свого матеріального стану.

Щодо перспектив розвитку економіки України в 2020 році , то більше ніж чверть родин Хмельниччини сподівалися на певне покращення. Майже чверть родин вважали, що рік буде несприятливим, половина опитаних не очікували жодних змін.

Оцінюючи життєві пріоритети переважна більшість респондентів повідомили, що найбільшою цінністю в житті вони вважають здоров’я. На друге місце поставили сім’ю та дітей, на третє – матеріальний добробут, на четверте – впевненість у завтрашньому дні. Робота, кар’єра, освіта, друзі, спілкування щодалі набувають все меншу значимість.

26.08.2020

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИПНІ 2020 РОКУ

У січні–липні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 662,0 млн.ткм, що на 26,1% менше обсягу відповідного періоду попереднього року. Перевезено 3524,9 тис.т вантажів, що на 24,0% менше обсягу січня–липня 2019р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообіг в обсязі 336,0 млн.пас.км, що становить 59,5% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 37,7 млн. пасажирів, що становить 64,6% від обсягу січня–липня 2019р. Міським електротранспортом перевезено 15,9 млн. пасажирів (на 32,1% менше).

26.08.2020

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИПНІ 2020 РОКУ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–липні 2020р. становив 13715,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 3,2% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в липні п.р. порівняно з червнем збільшився на 21,8%, порівняно з липнем 2019р. – на 9,9%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–липні 2020р. становив 8242,5 млн.грн, що в порівнянних цінах на 8,4% більше від обсягу січня–липня 2019р. У липні 2020р. його обсяг становив 1321,6 млн.грн і в порівнянних цінах проти липня 2019р. збільшився на 4,4%, проти червня 2020р. – на 14,9%.


25.08.2020

СТАН СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИПНІ 2020 РОКУ

У січні–липні 2020р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–липнем 2019р. становив 77,2%, у т.ч. у підприємствах – 66,0%, у господарствах населення – 99,4%.

Станом на 1 серпня п.р. всіма категоріями господарств зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі 116,9 тис.га, що в 1,7 раза менше, ніж на початок серпня 2019р. Виробництво зерна становило 513,8 тис.т (у початково оприбуткованій масі), або вдвічі менше, ніж на відповідну дату минулого року.

У цілому по області ріпаку озимого та кользи (ріпаку ярого) зібрано на площі 59,8 тис.га (на 14,2% менше, ніж на 1 серпня 2019р.), валовий збір становив 169,4 тис.т (на 25,2% менше).

Усіма категоріями господарств накопано 113,3 тис.т картоплі (107,0% до обсягів на 1 серпня 2019р.); зібрано 59,3 тис.т (97,9%) культур овочевих, 25,2 тис.т (112,3%) культур плодових та ягідних.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 47,4 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 6,9% менше, ніж у січні–липні 2019р., вироблено 385,1 тис.т молока (на 0,4% більше) та 584,4 млн.шт яєць (на 6,4% менше).

За розрахунками, на 1 серпня 2020р. у господарствах усіх категорій налічувалося 232,7 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 125,1 тис. корів, свиней – 319,1 тис., овець та кіз – 34,0 тис., птиці свійської – 7,4 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 серпня 2019р. зменшилась на 3,0%, у т.ч. корів – на 3,2%, свиней – на 1,2%, птиці – на 11,8%, а овець та кіз збільшилась на 1,8%.

Обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої сільськогосподарської продукції за січень–липень 2020р. порівняно з січнем–липнем 2019р. знизився на 12,9%, у т.ч. продукції рослинництва – на 15,7%, а продукції тваринництва – на 0,2%.

Середні ціни продажу аграрної продукції за січень–липень 2020р. порівняно з січнем–липнем 2019р. збільшились на 1,4%, у т.ч продукції продукції тваринництва – на 5,3%, продукції рослинництва знизились на 3,9%.

На 1 cерпня 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують зернові та зернобобові культури, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, було в наявності 371,2 тис.т зерна (вдвічі менше, ніж на 1 серпня 2019р.), у т.ч. 267,6 тис.т пшениці, 35,8 тис.т кукурудзи, 52,7 тис.т ячменю, 8,7 тис.т жита.

Запаси насіння соняшнику становили 12,9 тис.т, що у 2,3 раза більше, ніж на відповідну дату 2019р.


20.08.2020

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2020 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 липня 2020р. становила 1250227 осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–червня 2020р., чисельність наявного населення скоротилась на 4475 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 4965 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 490 осіб.

Протягом січня–червня 2020р. на Хмельниччині народилось 4725 немовлят, зареєстровано 9690 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (62,2%), друге – новоутворення (13,0%), третє – зовнішні причини смерті (4,5%).


18.08.2020

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2020 РОКУ

У січні–червні 2020р. обсяги експорту та імпорту послуг становили відповідно 11,0 млн.дол. США і 7,1 млн.дол. Порівняно з січнем–червнем 2019р. експорт зменшився на 14,2% (1,8 млн.дол.), імпорт – на 27,7% (2,7 млн.дол.). Додатне сальдо становило 3,9 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,55.

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились із партнерами з 58 країн світу.

Обсяг експорту послуг до країн Європейського Союзу зменшився проти січня–червня 2019р. на 16,3% та становив 10,0 млн.дол., або 90,6% від загального обсягу експорту.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Німеччина, Польща, Кіпр, Бельгія, Італія.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту області становили послуги з переробки матеріальних ресурсів (40,8%) і транспортні послуги (38,6%).

Імпорт послуг з країн Європейського Союзу зменшився проти січня–червня 2019р. на 25,5% та становив 5,3 млн.дол., або 74,7% від загального обсягу імпорту.

Головними партнерами в імпорті послуг були Франція, Російська Федерація, Польща, Німеччина, Кіпр, Італія.

Основу структури імпорту становили транспортні послуги (31,9% від загального обсягу імпорту), послуги, пов'язані з подорожами (21,9%), ділові послуги (15,7%), роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності (11,1%).

18.08.2020

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2020 РОКУ

У січні–червні 2020р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 278,5 млн.дол. США і 217,2 млн.дол. Порівняно з січнем–червнем 2019р. експорт зменшився на 3,7% (10,6 млн.дол.), імпорт – на 15,9% (41,2 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 61,3 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,28.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 133 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу зменшився порівняно з січнем–червнем 2019р. на 0,2% та становив 142,5 млн.дол., або 51,2% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Нідерландів, Німеччини, Іспанії, Італії, Бельгії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Єгипту, Туреччини, Білорусі.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–червнем 2019р. збільшилась частка зернових культур; жирів та олій тваринного або рослинного походження; електричних машин. Натомість зменшилась частка насiння і плодів олійних рослин; цукру і кондитерських виробів з цукру; ниток синтетичних або штучних; залишків і вiдходів харчової промисловості; солі, сірки, землі та каміння.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу зменшився проти січня–червня 2019р. на 5,8% та становив 121,9 млн.дол., або 56,1% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Іспанії, Бельгії, Чехії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, США, Російської Федерації.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка механічних машин; овочів; засобів наземного транспорту, крім залізничного. Зменшилась частка палив мінеральних, електричних машин; пластмас, полімерних матеріалів.


14.08.2020

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЛИПНІ 2020 РОКУ

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) у липні 2020р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,0% та 99,4% відповідно, з початку року – по 101,4%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в області в липні п.р. знизились на 0,7%. Найбільше подешевшали яйця та овочі – на 14,3% та 14,2% відповідно. У межах 2,6–0,2% зменшились ціни на соуси, приправи, цукор, пшоно, молоко, крупи манні, кондитерські вироби з борошна та цукру, крупи ячні, масло, свинину, пшеничне борошно, сало. Водночас подорожчали пластівці вівсяні, фрукти, м'ясо птиці, сметана, соняшникова олія, рис, макаронні вироби, кисломолочна продукція, безалкогольні напої, риба та продукти з риби, крупи гречані, яловичина – на 3,6–0,2%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 0,6%, зокрема, на тютюнові вироби – на 0,9%, алкогольні напої – на 0,4%.

Одяг та взуття подешевшали на 1,7%, у т.ч. одяг – на 2,0%, взуття – на 1,4%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 1,7%, що зумовлено підвищенням тарифів на природний газ на 6,6% та плати за оренду житла на 2,5%. Разом з тим відбулось зниження тарифів на гарячу воду та цін на матеріали для утримання та ремонту житла відповідно на 0,8% та 0,6%.

У сфері охорони здоров’я ціни збільшились на 1,3% через подорожчання послуг санаторно-курортних установ (на 5,2%) та амбулаторних послуг (на 2,5%). Фармацевтична продукція додала в ціні 1,0%.

На зростання цін на транспорт на 1,1% вплинуло подорожчання палива та мастил на 3,8% та шин для легкових автомобілів на 1,9%. Крім того підвищились ціни на транспортні засоби та послуги на 0,5% та 0,2% відповідно.

У сфері зв’язку збільшення цін на 0,3% спричинено подорожчанням послуг мобільного зв’язку (на 0,8%).

Серед інших товарів та послуг на 5,3–0,4% зросли ціни на фінансові послуги, ювелірні вироби з золота, у сфері відпочинку та культури, послуги ресторанів та готелів.


05.08.2020

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ-ЧЕРВНІ 2020 РОКУ

У січні-червні 2020р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 21,9 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 60,5% припадає на переробну промисловість, з неї: 27,1% - на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 16,7% - на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 4,4% - на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 36,2% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень-червень 2020р. становив 17,4 тис.грн.


04.08.2020

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ЧЕРВНІ 2020 РОКУ

У червні 2020р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 263,0 млн.грн (124,4% нарахованих за цей період сум, з урахуванням погашення боргів попередніх періодів).

На кінець червня 2020р. заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 403,7 млн.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води - 185,5 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії - 113,2 млн.грн, за управління багатоквартирними будинками - 86,4 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 71,6 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів - 17,4 млн.грн.


03.08.2020

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ-ЧЕРВНІ 2020 РОКУ

У січні-червні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1494,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем-червнем 2019р. становив 106,4%.

У порівнянні з січнем-червнем 2019р. зросло будівництво інженерних споруд в 1,9 раза, водночас будівництво житлових та нежитлових будівель скоротилося на 21,1% та 47,0% відповідно.

Капітальний та поточний ремонти становили 51,1% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, нове будівництво - 24,7%, реконструкція та технічне переоснащення - 24,2%.


При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове
© 2000-2020, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi