31.07.2020

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 ЛИПНЯ 2020 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 липня 2020р. становила 11,4 млн.грн (що на 13,3% більше, ніж на 1 червня 2020р.), або 0,6% фонду оплати праці, нарахованого за червень 2020р. У структурі загальної суми заборгованості 55,2% утворено на економічно активних підприємствах, 39,5% - на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, та 5,3% - на економічно неактивних підприємствах.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств у червні 2020р. збільшилась на 23,7%. Найбільша сума заборгованості (97,9%) зазначених підприємств припадала на промисловість.

Вчасно не отримали заробітну плату 467 працівників економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 13498 грн, що на 34,7% більше від середньої заробітної плати за червень 2020р.

31.07.2020

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ЧЕРВНІ 2020 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у червні 2020р. становила 10018 грн, що в 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн), проте на 13,5% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в червні 2020р. була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (14574 грн), державного управління й оборони, обов'язкового соціального страхування (14276 грн), промисловості (11178 грн), освіти (10593 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (18752 грн) і перевищував середньообласний показник у 1,9 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 14,4-47,3% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у червні 2020р. порівняно з травнем 2020р. збільшилася на 12,8%, а відносно червня 2019р. - на 8,1%.


28.07.2020

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЧЕРВНІ 2020 РОКУ

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в червні 2020р. було використано вугілля кам'яного 34,6 тис.т, газу природного - 20,8 млн.м3, газойлів (палива дизельного) - 9,6 тис.т, бензину моторного - 1,0 тис.т, пропану і бутану скраплених - 0,6 тис.т, мазутів паливних важких - 0,1 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС пропану і бутану скраплених становив 3,2 тис.т, бензину моторного - 3,1 тис.т, газойлів (палива дизельного) - 2,8 тис.т.

Порівняно з червнем 2019р. збільшились обсяги використання вугілля кам'яного на 48,8%, газу природного на 39,9%, пропану і бутану скраплених - на 8,9%. Разом з тим обсяги використання мазутів паливних важких зменшились в 2,3 раза, газойлів (палива дизельного) - на 11,0%, бензину моторного - на 7,1%.

Станом на 1 липня 2020р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам'яного становили 123,6 тис.т, газойлів (палива дизельного) - 10,5 тис.т, бензину моторного - 3,4 тис.т, мазутів паливних важких - 3,0 тис.т, пропану і бутану скраплених - 0,5 тис.т.

28.07.2020

ПІДСУМКИ СІВБИ ПІД УРОЖАЙ 2020 РОКУ У ГОСПОДАРСТВАХ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Під урожай 2020р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 1197,1 тис.га, з них у підприємствах - на 937,5 тис.га (78% загальних площ), у господарствах населення - на 259,6 тис.га (22%). У порівнянні з попереднім роком загальна посівна площа збільшилась на 11,8 тис.га (1,0%), в т.ч. у підприємствах - на 11,3 тис.га (1,2%).

У структурі посівних площ, як і в попередні роки, найбільша частка (51,4%, або 615,3 тис.га) припадає на зернові та зернобобові культури, їх посіви збільшились на 38,1 тис.га, або 6,6%. У поточному році пшениці посіяно 235,4 тис.га (19,7% усіх посівів), кукурудзи на зерно - 272,6 тис.га (22,8%), ячменю - 80,2 тис.га (6,7%), гречки - 7,5 тис.га (0,6%). Розширено посівні площі під просо (в 1,6 раза), жито (на 47,2%), кукурудзу на зерно (на 37,8%), квасолю (на 11,2%), гречку (на 0,5%), водночас скорочено площі посівів ячменю (на 21,9%), пшениці (на 6,2%), вівса (на 2,4%).

Культурами технічної групи зайнято 401,3 тис.га (33,5% всіх посівів), що на 5,9% менше, ніж торік. Найбільше посіяно соняшнику - 170,2 тис.га, що на 21,3% більше, ніж під урожай 2019р., сої - 131,5 тис.га (на 26,7% менше), ріпаку озимого та кользи - 72,8 тис.га (на 2,3% менше), буряку цукрового фабричного - 22,7 тис.га (на 16,6% менше).

Під картоплею в області зайнято 66,3 тис.га (5,5% загальної посівної площі), культурами овочевими відкритого ґрунту - 11,0 тис.га (0,9%), кормовими культурами - 103,0 тис.га (8,6%). При цьому в поточному році менше посаджено кормових культур (на 0,3 тис.га, або 0,3%), більше картоплі (на 0,2 тис.га, або 0,2%) та культур овочевих відкритого ґрунту (на 0,2 тис.га, або 2,7%).

Слід зазначити, що основними виробниками зернових та технічних культур є підприємства (в них зосереджено відповідно 84% та 97% посівних площ цих культур), картоплі та овочів - господарства населення (відповідно майже 100% та 95%).


24.07.2020

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ-ЧЕРВНІ 2020 РОКУ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні-червні 2020р. становив 11284,7 млн.грн, що в порівнянних цінах на 1,9% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в червні п.р. порівняно з травнем збільшився на 23,3%, порівняно з червнем 2019р. - на 3,8%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні-червні 2020р. становив 6921,0 млн.грн, що в порівнянних цінах на 9,2% більше від обсягу січня-червня 2019р. У червні 2020р. його обсяг становив 1153,7 млн.грн і в порівнянних цінах проти червня 2019р. збільшився на 4,6%, проти травня 2020р. - на 3,8%.

24.07.2020

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ-ЧЕРВНІ 2020 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня-червня 2020р. у порівнянні з січнем-червнем 2019р. становив 97,4%.

У добувній промисловості та розробленні кар'єрів випуск продукції проти січня-червня 2019р. збільшився в 1,5 раза.

У переробній промисловості в січні-червні 2020р. виробництво продукції зменшилось на 10,0%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції - на 35,1%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, - на 25,3%, машинобудуванні - на 25,2%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів - на 24,7%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції - на 5,8%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів - на 3,3%.

Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 39,8%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем-червнем 2019р. становив 111,3%.

24.07.2020

ПРО НАДХОДЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА НА ПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ-ЧЕРВНІ 2020 РОКУ

У січні-червні 2020р. на переробні підприємства області надійшло 4,2 тис.т сільськогосподарських тварин у живій масі (на 5,8% менше, ніж у січні-червні 2019р.) та 87,7 тис.т молока (на 2,8% менше).

За січень-червень 2020р. переробними підприємствами області куплено 86,2 тис.т молока (на 2,6% менше, ніж за січень-червень 2019р.), у т.ч. у підприємств - 36,4 тис.т (на 11,7% більше), у населення - 49,8 тис.т (на 11,0% менше).

За якісним складом купленої молочної продукції в підприємств та населення переважало молоко першого ґатунку, відповідно, 76,5% та 82,3%.

Середня ціна за 1 тонну, по якій переробні підприємства приймали молоко, в січні-червні 2020р. становила по області 6500,8 грн проти 5947,4 грн у січні-червні 2019р., зокрема, у підприємств - 8244,1 грн (збільшилась на 10,6%), у населення - 5228,3 грн (на 3,1%).

В області займалися прийманням молока від населення 196 відповідно обладнаних пунктів.


23.07.2020

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2020 РОКУ

У січні–червні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 573,7 млн.ткм, що на 24,2% менше обсягу відповідного періоду попереднього року. Перевезено 3053,0 тис.т вантажів, що на 21,3% менше обсягу січня–червня 2019р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообіг в обсязі 274,2 млн.пас.км, що становить 56,4% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 30,9 млн. пасажирів, що становить 61,1% від обсягу січня–червня 2019р. Міським електротранспортом перевезено 13,5 млн. пасажирів (на 34,8% менше).


22.07.2020

СТАН СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2020 РОКУ

У січні–червні 2020р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–червнем 2019р. становив 97,7%, у т.ч. у підприємствах – 94,7%, у господарствах населення – 100,1%.

Під урожай 2020р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 1197,1 тис.га, з них у підприємствах – 937,5 тис.га (78,3% загальних площ), у господарствах населення – 259,6 тис.га (21,7%).

Господарства області приступили до збирання врожаю сільськогосподарських культур. Так, господарствами всіх категорій області накопано 1,7 тис.т картоплі (93,4% до рівня на 1 липня 2019р.); зібрано 1,9 тис.т (90,7%) культур овочевих, 5,5 тис.т (94,5%) культур плодових та ягідних.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 42,2 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 7,7% менше, ніж у січні–червні 2019р., вироблено 317,8 тис.т молока (на 0,5% більше) та 489,3 млн.шт яєць (на 10,4% менше).

За розрахунками, на 1 липня 2020р. у господарствах усіх категорій налічувалося 232,3 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 125,3 тис. корів, свиней – 316,9 тис., овець та кіз – 35,5 тис., птиці свійської – 7,4 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 липня 2019р. зменшилась на 3,3%, у т.ч. корів – на 3,2%, свиней – на 1,2%, птиці – на 8,7%, а овець та кіз збільшилась на 1,7%.

Обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої сільськогосподарської продукції за січень–червень 2020р. порівняно з січнем–червнем 2019р. знизився на 4,8%, у т.ч. продукції рослинництва – на 5,5%, а продукції тваринництва – на 1,9%.

Середні ціни продажу аграрної продукції за січень–червень 2020р. порівняно з січнем–червнем 2019р. збільшились на 0,3%, у т.ч продукції продукції тваринництва – на 5,6%, продукції рослинництва знизились на 6,9%. У червні 2020р. порівняно з травнем п.р. середні ціни аграрної продукції знизились на 1,7%, у т.ч. продукції рослинництва – на 1,7%, тваринництва – на 1,3%.

На 1 липня 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують зернові та зернобобові культури, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, було в наявності 194,1 тис.т зерна (на 26,0% менше, ніж на 1 липня 2019р.), у т.ч. 91,2 тис.т пшениці, 45,9 тис.т кукурудзи, 42,6 тис.т ячменю, 8,8 тис.т жита. У підприємствах, які безпосередньо вирощують, зберігалося 119,9 тис.т зерна (на 2,9% менше), у т.ч. 51,8 тис.т пшениці, 39,2 тис.т кукурудзи, 26,0 тис.т ячменю, 0,3 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 74,1 тис.т зерна (на 46,6% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 13,9 тис.т, що на 6,9% менше, ніж на відповідну дату 2019р.

22.07.2020

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ТРАВНІ 2020 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 червня 2020р. становила 1250797 осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–травня 2020р., чисельність наявного населення скоротилась на 3905 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 4180 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 275 осіб.

Протягом січня–травня 2020р. на Хмельниччині народилось 3920 немовлят, зареєстровано 8100 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (62,1%), друге – новоутворення (12,9%), третє – зовнішні причини смерті (4,5%).


17.07.2020

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ-ТРАВНІ 2020 РОКУ

У січні-травні 2020р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 247,2 млн.дол. США і 176,8 млн.дол. Порівняно з січнем-травнем 2019р. експорт зменшився на 4,0% (10,1 млн.дол.), імпорт - на 15,3% (31,9 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 70,4 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,40.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 117 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу зменшився порівняно з січнем-травнем 2019р. на 1,5% та становив 124,6 млн.дол., або 50,4% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Нідерландів, Німеччини, Іспанії, Бельгії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Єгипту, Туреччини, Білорусі, Республіки Кореї.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем-травнем 2019р. збільшилась частка зернових культур; жирів та олій тваринного або рослинного походження; електричних машин; їстівних плодів та горiхів. Натомість зменшилась частка насiння і плодів олійних рослин; цукру і кондитерських виробів з цукру; ниток синтетичних або штучних; залишків і вiдходів харчової промисловості; продукцiї борошномельно-круп'яної промисловості; чорних металів.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу зменшився проти січня-травня 2019р. на 5,2% та становив 100,0 млн.дол., або 56,6% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Бельгії, Іспанії, Чехії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, Російської Федерації, США, Саудівської Аравії.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка механічних машин; овочів; каучуку, гуми. Зменшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; електричних машин; пластмас, полімерних матеріалів; засобів наземного транспорту, крім залізничного.


16.07.2020

ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 1 ЛИПНЯ 2020 РОКУ

Станом на 1 липня 2020р. на обліку в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Хмельницькій області перебувало 30,0 тис. юридичних осіб та 1,5 тис. відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи.

Найбільша кількість юридичних осіб розташована у містах Хмельницькому (40% від загальної їх кількості), Кам’янці-Подільському (7%) та Хмельницькому районі (6%). У цих регіонах і рівень насиченості суб’єктами в розрахунку на 1000 осіб наявного населення значно перевищує середній рівень по області (24 юридичні особи).

Найпоширенішими організаційними формами суб’єктів економіки залишаються товариства з обмеженою відповідальністю – 8,2 тис. (27% в загальній сукупності юридичних осіб), приватні підприємства – 5,6 тис. (19%), органи влади, організації (установи, заклади) – 3,8 тис. (13%).

У створенні суб’єктів господарської діяльності області брали участь 926 іноземних засновників із 75 країн світу. Найбільша кількість підприємств створена за участю іноземних засновників Російської Федерації – 11%, Польщі – 10% , Туреччини – 8% та Німеччини – 6%.

За січень–червень 2020р. в ЄДРПОУ області взято на облік 394 юридичні особи (1,3% від загальної їх кількості). Найбільша кількість суб’єктів створена традиційно в м. Хмельницькому (більше половини від усіх заснованих), за видами економічної діяльності – у сфері надання інших видів послуг, оптовій та роздрібній торгівлі (по 16%), у сфері діяльності адміністративного та допоміжного обслуговування (15%), а також у сільському, лісовому та рибному господарствах (13%). Із створених за цей період юридичних осіб 53% становили господарські товариства, 17% – об’єднання громадян.

Разом з тим, у січні–червні 2020р. знято з обліку в ЄДРПОУ 309 юридичних осіб, з них найбільше – у м. Хмельницькому (68% від загальної кількості ліквідованих). Серед ліквідованих 59% становили приватні підприємства та господарські товариства.


15.07.2020

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЧЕРВНІ 2020 РОКУ

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) у червні 2020р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,2%, з початку року – 101,4% та 102,0% відповідно.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в області в червні п.р. зросли на 0,3%. На 2,6–0,2% підвищились ціни на яйця, рибу та продукти з риби, крупи гречані, цукор, свинину, соняшникову олію, безалкогольні напої, макаронні вироби, молоко, пластівці вівсяні, хліб, м'ясо птиці, крупи манні, сири, кондитерські вироби з борошна та цукру. Водночас на 5,5–0,2% подешевшали пшоно, овочі, сметана, рис, крупи ячні, фрукти, кисломолочна продукція, яловичина, пшеничне борошно, сало.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби збільшились на 0,7% за рахунок подорожчання тютюнових виробів на 1,3%.

Одяг та взуття подешевшали на 1,8%, у т.ч. взуття – на 3,0%, одяг – на 0,9%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,8% відбулось в основному внаслідок зменшення тарифів на природний газ на 4,1% та гарячу воду на 1,6%. Разом з тим на 0,3% подорожчали утримання та ремонт житла.

На зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,1% вплинуло подорожчання послуг санаторно-курортних установ на 2,9%. Фармацевтична продукція додала в ціні 0,1%.

Ціни на транспорт підвищились на 0,6%, що зумовлено подорожчанням палива та мастил на 2,2%, шин для легкових автомобілів на 2,1%. Крім того на 0,3% зросли ціни на транспортні послуги.

У сфері зв’язку підвищення цін на 1,5% спричинено подорожчанням послуг мобільного зв’язку (на 3,5%).

Серед інших товарів та послуг суттєво (на 9,4%) зросли ціни на фінансові послуги, на 1,5–0,2% – на послуги закладів швидкого харчування, товари та послуги для особистого догляду, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла. Зниження цін на 0,6% зафіксовано у сфері відпочинку та культури, у т.ч. на аудіотехніку, фотоапаратуру та обладнання для обробки інформації – на 1,6%.


08.07.2020

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ТРАВНІ 2020 РОКУ

У січні–травні 2020р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 18,0 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 59,6% припадає на переробну промисловість, з неї: 28,0% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 15,6% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 4,0% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 37,1% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–травень 2020р. становив 14,3 тис.грн.


06.07.2020

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ТРАВНІ 2020 РОКУ

У травні 2020р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 335,4 млн.грн (142,5% нарахованих за цей період сум, з урахуванням погашення боргів попередніх періодів).

На кінець травня 2020р. заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 435,3 млн.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 207,2 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 115,6 млн.грн, за управління багатоквартирними будинками – 85,0 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 69,4 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 16,9 млн.грн.


03.07.2020

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 червня 2020р. становила 10,1 млн.грн (що на 5,5% менше, ніж на 1 травня 2020р.), або 0,6% фонду оплати праці, нарахованого за травень 2020р. У структурі загальної суми заборгованості 50,6% утворено на економічно активних підприємствах, 43,4% – на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та 6,0% – на економічно неактивних підприємствах.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств у травні 2020р. зменшилась на 8,7%. Найбільша сума заборгованості (95,2%) зазначених підприємств припадала на промисловість.

Вчасно не отримали заробітну плату 280 працівників економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 18202 грн, що в 2,1 раза більше від середньої заробітної плати за травень 2020р.

03.07.2020

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ТРАВНІ 2020 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у травні 2020р. становила 8850 грн, що в 1,9 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн), проте на 16,0% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в травні 2020р. була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (13245 грн), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (12658 грн), промисловості (10247 грн), сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства (9167 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (18135 грн) і перевищував середньообласний показник удвічі.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 9,1–26,7% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у травні 2020р. порівняно з квітнем 2020р. зменшилася на 0,8%, а відносно травня 2019р. збільшилася на 3,2%.

03.07.2020

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ТРАВНІ 2020 РОКУ

У січні–травні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1018,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–травнем 2019р. становив 96,8%.

У порівнянні з січнем–травнем 2019р. зросло будівництво інженерних споруд в 1,6 раза, водночас будівництво житлових та нежитлових будівель скоротилося на 23,6% та 46,6% відповідно.

Капітальний та поточний ремонти становили 46,8% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, нове будівництво – 26,7%, реконструкція та технічне переоснащення – 26,5%.


При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове
© 2000-2020, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi