30.06.2020

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У І КВАРТАЛІ 2020 РОКУ

За результатами обстеження робочої сили в І кварталі 2020р. кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше становила 531,4 тис. осіб, а у віці 15–70 років – 525,7 тис. осіб. Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15–70 років становила 48,8 тис. осіб.

У І кварталі 2020р. рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 50,4%, а серед населення віком 15–70 років – 57,1%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше становив 8,4%, а серед осіб віком 15–70 років – 8,5%.


26.06.2020

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ТРАВНІ 2020 РОКУ

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в травні 2020р. було використано вугілля кам’яного 34,4 тис.т, газу природного – 25,8 млн.м3, газойлів (палива дизельного) – 9,6 тис.т, бензину моторного – 0,9 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС пропану і бутану скраплених становив 3,0 тис.т, бензину моторного – 2,8 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 2,7 тис.т.

Порівняно з травнем 2019р. збільшились обсяги використання газу природного на 34,9%, пропану і бутану скраплених – на 3,5%. Разом з тим обсяги використання мазутів паливних важких зменшились в 3,1 раза, газойлів (палива дизельного) – на 23,7%, бензину моторного – на 16,4%, вугілля кам’яного – на 3,3%.

Станом на 1 червня 2020р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 141,0 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 11,8 тис.т, бензину моторного – 3,9 тис.т, мазутів паливних важких – 3,0 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т.


25.06.2020

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ТРАВНІ 2020 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня–травня 2020р. у порівнянні з січнем–травнем 2019р. становив 94,8%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–травня 2019р. збільшився на 44,9%.

У переробній промисловості в січні–травні 2020р. виробництво продукції зменшилось на 12,2%, у т.ч. у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 31,6%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 31,5%, машинобудуванні – на 29,1%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 27,2%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 8,2%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 2,7%.

Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 35,8%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–травнем 2019р. становив 107,6%.

25.06.2020

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ТРАВНІ 2020 РОКУ

У січні–травні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 491,4 млн.ткм, що на 21,1% менше обсягу відповідного періоду попереднього року. Перевезено 2591,3 тис.т вантажів, що на 21,6% менше обсягу січня–травня 2019р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообіг в обсязі 220,1 млн.пас.км, що становить 54,4% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 24,9 млн. пасажирів, що становить 59,0% від обсягу січня–травня 2019р. Міським електротранспортом перевезено 11,7 млн. пасажирів (на 32,1% менше).

25.06.2020

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ТРАВНІ 2020 РОКУ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–травні 2020р. становив 9283,0 млн.грн, що в порівнянних цінах на 1,4% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в травні п.р. порівняно з квітнем збільшився на 14,5%, порівняно з травнем 2019р. зменшився на 12,9%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–травні 2020р. становив 5767,3 млн.грн, що в порівнянних цінах на 10,1% більше від обсягу січня–травня 2019р. У травні 2020р. його обсяг становив 1109,3 млн.грн і в порівнянних цінах проти травня 2019р. збільшився на 4,3%, проти квітня 2020р. – на 11,3%.


22.06.2020

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–КВІТНІ 2020 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 травня 2020р. становила 1251504 осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–квітня 2020р., чисельність наявного населення скоротилась на 3198 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 3410 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 212 осіб.

Протягом січня–квітня 2020р. на Хмельниччині народилось 3078 немовлят, зареєстровано 6488 померлих.

22.06.2020

СТАН ТВАРИННИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ТРАВНІ 2020 РОКУ

У січні–травні 2020р. індекс продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 96,7%, у т.ч. у підприємствах – 92,0%, у господарствах населення – 100,6%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 37,4 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 5,8% менше, ніж у січні–травні 2019р., вироблено 251,7 тис.т молока (на 0,8% більше) та 405,6 млн.шт яєць (на 12,8% менше).

За розрахунками, на 1 червня 2020р. у господарствах усіх категорій налічувалося 231,3 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 125,9 тис. корів, свиней – 313,4 тис., овець та кіз – 35,6 тис., птиці свійської – 6,6 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 червня 2019р. зменшилась на 3,4%, у т.ч. корів – на 2,7%, свиней – на 1,9%, птиці – на 17,0%, а овець та кіз збільшилась на 2,9%.

У господарствах населення утримувалось 73,4% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 79,0%, свиней – 46,9%, овець і кіз – 93,3%, птиці всіх видів – 43,8%.


17.06.2020

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ-КВІТНІ 2020 РОКУ

У січні-квітні 2020р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 212,9 млн.дол. США і 147,8 млн.дол. Порівняно з січнем-квітнем 2019р. експорт збільшився на 3,3% (6,8 млн.дол.), імпорт - на 0,5% (0,8 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 65,1 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,44.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 115 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився порівняно з січнем-квітнем 2019р. на 3,2% та становив 107,6 млн.дол., або 50,5% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Нідерландів, Польщі, Німеччини, Іспанії, Бельгії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Єгипту, Туреччини, Білорусі, Республіки Кореї.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем-квітнем 2019р. збільшилась частка зернових культур; продукцiї борошномельно-круп'яної промисловості; жирів та олій тваринного або рослинного походження; електричних машин. Натомість зменшилась частка насiння і плодів олійних рослин; цукру і кондитерських виробів з цукру; залишків і вiдходів харчової промисловості; ниток синтетичних або штучних; овочів.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу збільшився проти січня-квітня 2019р. на 12,7% та становив 82,8 млн.дол., або 56,0% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Бельгії, Чехії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, Російської Федерації, США.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка механічних машин; овочів; каучуку, гуми. Зменшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; засобів наземного транспорту, крім залізничного; електричних машин; пластмас, полімерних матеріалів.


15.06.2020

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ТРАВНІ 2020 РОКУ

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) у травні 2020р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,4% та 100,3% відповідно, з початку року – 101,2% та 101,8%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в області в травні п.р. зросли на 1,3%. Найбільше подорожчали яйця (на 19,2%) та фрукти (на 17,3%). У межах 4,0–0,3% підвищились ціни на крупи манні, рис, пшеничне борошно, маргарин, сметану, рибу і продукти з риби, хліб, безалкогольні напої, кондитерські вироби з борошна та цукру, молоко, кисломолочну продукцію, крупи ячні, масло, макаронні вироби. Водночас на 2,2–0,5% подешевшали пшоно, свинина, м'ясо птиці, сири, цукор, сало, яловичина, соняшникова олія, сметана, овочі.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби збільшились на 1,3%, а саме: на тютюнові вироби – на 2,1%, алкогольні напої – на 0,5%.

Одяг та взуття подорожчали на 0,6%, у т.ч. взуття – на 1,5%. Водночас ціни на одяг зменшились на 0,2%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,4% відбулось в основному внаслідок зменшення тарифів на природний газ на 16,1%. Разом з тим на 1,1% подорожчала оренда житла.

На зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,2% вплинуло подорожчання амбулаторних послуг та фармацевтичної продукції на 2,0% та 1,2% відповідно.

Ціни на транспорт знизились на 2,3%, що зумовлено здешевленням палива та мастил на 9,9%. Водночас дорожчими стали обслуговування та ремонт власних транспортних засобів (на 1,7%), шини для легкових автомобілів (на 1,1%).

Серед інших товарів та послуг на 1,2–0,3% зменшились ціни у сфері відпочинку та культури, зв’язку, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла. Разом з тим зростання цін зафіксовано на послуги перукарень (на 6,8%).


04.06.2020

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У КВІТНІ 2020 РОКУ

У квітні 2020р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 414,7 млн.грн (130,1% нарахованих за цей період сум, з урахуванням погашення боргів попередніх періодів).

На кінець квітня 2020р. заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 488,5 млн.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 254,9 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 119,3 млн.грн, за управління багатоквартирним будинком – 84,1 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 65,8 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 16,5 млн.грн.

04.06.2020

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–КВІТНІ 2020 РОКУ

У січні–квітні 2020р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 14,2 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 59,0% припадає на переробну промисловість, з неї: 28,8% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 13,9% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 4,1% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 37,8% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–квітень 2020р. становив 11,3 тис.грн.


03.06.2020

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–КВІТНІ 2020 РОКУ

У січні–квітні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 679,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–квітнем 2019р. становив 95,1%.

У порівнянні з січнем–квітнем 2019р. зросло будівництво інженерних споруд на 36,8%, водночас будівництво житлових та нежитлових будівель скоротилося на 12,3% та 34,9% відповідно.

Капітальний та поточний ремонти становили 39,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, реконструкція та технічне переоснащення –35,0%, нове будівництво – 25,4%.


02.06.2020

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 ТРАВНЯ 2020 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 квітня 2020р. становила 10,7 млн.грн (що на 4,9% більше, ніж на 1 квітня 2020р.), або 0,6% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2020р. У структурі загальної суми заборгованості 52,3% утворено на економічно активних підприємствах, 42,0% – на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та 5,7% – на економічно неактивних підприємствах.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств у квітні 2020р. збільшилась на 9,9%. Найбільша сума заборгованості (96,7%) економічно активних підприємств припадала на промисловість.

Вчасно не отримали заробітну плату 440 працівників економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 12686 грн, що на 42,8% більше від середньої заробітної плати за квітень 2020р.

02.06.2020

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У КВІТНІ 2020 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у квітні 2020р. становила 8884 грн, що в 1,9 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн), проте на 14,8% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в квітні 2020р. була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (13902 грн), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (12851 грн), сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства (12602 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (17125 грн) і перевищував середньообласний показник у 1,9 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 9,8–21,0% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у квітні 2020р. порівняно з березнем 2020р. зменшилася на 7,3%, а відносно квітня 2019р. збільшилася на 5,5%.


01.06.2020

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–БРЕЗНІ 2020 РОКУ

У січні–березні 2020р. в області прийнято в експлуатацію 64,0 тис.м2 загальної площі житлових будівель, що на 0,5% менше, ніж у січні–березні 2019р. Із загального обсягу 60,7% прийнято в експлуатацію у будинках із двома та більше квартирами, 39,3% – в одноквартирних будинках. У цілому по області прийнято в експлуатацію близько 0,7 тис. квартир. Середній розмір квартири становив 92,8 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості – 103,4 м2, у міській – 89,7 м2 загальної площі.

Перше місце за обсягами прийнятих в експлуатацію житлових будівель традиційно посів обласний центр – 37,4 тис.м2 загальної площі, або 58,5% загального обсягу.

Крім того, у січні–березні 2020р. прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки (нового будівництва) загальною площею 4,9 тис.м2, що в 2,7 раза менше порівняно з січнем–березнем 2019р.


При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове
© 2000-2020, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi