27.06.2019

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У І КВАРТАЛІ 2019 РОКУ

За результатами обстеження робочої сили кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше1 в І кварталі 2019 р. становила 521,0 тис. осіб, а у віці 15–70 років – 510,7 тис. осіб. Кількість безробітних віком 15 років і старше та у віці 15–70 років становила по 55,8 тис. осіб.

У І кварталі 2019 р. рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 49,1%, а серед населення віком 15–70 років – 55,1%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше склав 9,7%, а серед осіб віком 15–70 років – 9,8%.

27.06.2019

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ТРАВНІ 2019 РОКУ

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в травні 2019р. було використано вугілля кам’яного 35,6 тис.т, газу природного – 19,2 млн.м3, газойлів (палива дизельного) – 12,6 тис.т, бензину моторного – 1,1 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т, мазутів паливних важких – 0,1 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС пропану і бутану скраплених становив 3,1 тис.т, бензину моторного – 2,8 тис.т, палива дизельного – 2,5 тис.т.

Порівняно з травнем 2018р. збільшились обсяги використання вугілля кам’яного на 34,9%, газу природного – на 3,0%. Разом з тим обсяги використання бензину моторного зменшились на 13,0%, пропану і бутану скраплених – на 7,1%, мазутів паливних важких – на 4,8%, газойлів (палива дизельного) – на 2,0%.

Станом на 1 червня 2019р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 143,2 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 8,6 тис.т, бензину моторного – 3,8 тис.т, мазутів паливних важких – 3,2 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,9 тис.т.


26.06.2019

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ-ТРАВНІ 2019 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня-травня 2019р. у порівнянні з січнем-травнем 2018р. становив 87,5%.

У добувній промисловості та розробленні кар'єрів випуск продукції проти січня-травня 2018р. збільшився на 2,5%.

У переробній промисловості в січні-травні 2019р. виробництво продукції зменшилось на 9,1%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції - в 2,6 раза, машинобудуванні - на 17,7%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів - на 16,8%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів - на 1,8%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 7,2%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції - на 5,9%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, - на 1,4%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем-травнем 2018р. становив 80,4%.

26.06.2019

ПРО НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ СУБСИДІЙ У СІЧНІ-ТРАВНІ 2019 РОКУ

У травні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 19,8 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в травні 2019р. зменшився порівняно з травнем 2018р на 34,0% і становив 147,7 грн.

У січні-травні 2019р. за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 29,7 тис. домогосподарств, що в 2,2 раза менше, ніж у відповідному періоді 2018р. При цьому на домогосподарства в міських поселеннях припадало 48,0% таких звернень, у сільській місцевості - 52,0%. У січні-травні 2019р. призначено субсидії 44,7 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях - 21,8 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 22,9 тис. Порівняно з відповідним періодом 2018р. кількість таких домогосподарств зменшилась на 14,6%.

У січні-травні 2019р. 14,5 тис. домогосподарствам призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях 1,7 тис. домогосподарствам, у сільській місцевості 12,8 тис. Кількість домогосподарств, яким було призначено субсидії, порівняно із відповідним періодом 2018р. зменшилась на 39,0%. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в травні 2019р. зменшився порівняно з травнем 2018р. на 2,3% і становив 2815,1 грн. У січні-травні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 38,1 млн.грн, у відповідному періоді 2018р. - 40,5 млн.грн.

26.06.2019

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ТРАВНІ 2019 РОКУ

У січні–травні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 968,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–травнем 2018р. становив 134,2%.

У порівнянні з відповідним періодом 2018р. зросло будівництво нежитлових будівель та інженерних споруд в 1,8 раза та на 29,1% відповідно, водночас будівництво житлових будівель скоротилося на 1,1%.

Підприємствами м. Хмельницького вироблено 50,3% загального обсягу будівельної продукції, м. Нетішина – 28,6%, м. Кам’янця-Подільського – 5,4%, Хмельницького району – 5,0%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 71,2% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний та поточний ремонти – 23,0% та 5,8% відповідно.


25.06.2019

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ТРАВНІ 2019 РОКУ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–травні 2019р. становив 9105,1 млн.грн, що в порівнянних цінах на 12,2% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в травні п.р. порівняно з квітнем збільшився на 4,6%, порівняно з травнем 2018р. – на 10,9%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–травні 2019р. становив 5209,1 млн.грн, що в порівнянних цінах на 13,8% більше від обсягу січня–травня 2018р. У травні 2019р. його обсяг становив 1081,0 млн.грн і в порівнянних цінах проти травня 2018р. збільшився на 12,4%, проти квітня 2019р. – на 4,6%.


24.06.2019

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ТРАВНІ 2019 РОКУ

У січні–травні 2019р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 622,9 млн.ткм, що на 6,2% більше обсягу відповідного періоду 2018р. Перевезено 3304,6 тис.т вантажів, що на 13,5% більше обсягу січня–травня 2018р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 404,9 млн.пас.км, що становить 92,6% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 42,2 млн. пасажирів, що на 8,3% менше, ніж у січні–травні 2018р.


21.06.2019

СТАН ТВАРИННИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ТРАВНІ 2019 РОКУ

У січні–травні 2019р. індекс продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 101,6%, у т.ч. у підприємствах – 102,9%, у господарствах населення – 100,8%.

Господарствами всіх категорій області реалізовано на забій 39,7 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,8% більше, ніж у січні–травні 2018р., вироблено 249,8 тис.т молока (на 3,6% більше) та 464,9 млн.шт яєць (на 6,1% більше).

У підприємствах обсяг вирощування сільськогосподарських тварин зменшився проти січня–травня 2018р. на 10,8%, у т.ч. великої рогатої худоби – на 6,4%, птиці свійської – в 1,8 раза, овець та кіз – у 2,2 раза, проте свиней збільшився на 7,2%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до обсягу їх реалізації на забій становило 105,5%.

За розрахунками, на 1 червня 2019р. в області налічувалося 239,6 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 129,4 тис. корів, свиней – 319,5 тис., овець та кіз – 34,6 тис., птиці свійської – 7,9 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 червня 2018р. зменшилась на 3,1%, у т.ч. корів – на 2,3%, свиней – на 0,1%, овець та кіз – на 1,4%, а птиці збільшилась на 1,2%.

У господарствах населення утримувалось 71,8% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 78,7%, свиней – 48,5%, овець і кіз – 93,9%, птиці всіх видів – 35,1%.


20.06.2019

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–КВІТНІ 2019 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 травня 2019р. становила 1261217 осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–квітня 2019р., чисельність наявного населення скоротилась на 3488 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 3774 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 286 осіб.

Протягом січня–квітня 2019р. на Хмельниччині народилось 3222 немовляти, зареєстровано 6996 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (63,5%), друге – новоутворення (11,0%), третє – хвороби органів травлення (4,0%).


19.06.2019

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–КВІТНІ 2019 РОКУ

У січні–квітні 2019р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 191,8 млн.дол. США і 143,5 млн.дол. Порівняно з січнем–квітнем 2018р. експорт збільшився на 0,1% (0,2 млн.дол.), імпорт – на 7,4% (9,9 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 48,3 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,34.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 109 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився порівняно з січнем–квітнем 2018р. на 12,4% та становив 102,9 млн.дол., або 53,6% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Іспанії, Нідерландів, Італії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Єгипту, Туреччини, Ізраїлю.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–квітнем 2018р. збільшилась частка зернових культур; жирів та олій тваринного або рослинного походження; залишків і вiдходів харчової промисловості. Натомість зменшилась частка електричних машин; молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду; пластмас, полімерних матеріалів; деревини і виробів з деревини.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу збільшився проти січня–квітня 2018р. на 1,5% та становив 72,6 млн.дол., або 50,6% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Литви.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Саудівської Аравії, Туреччини, Білорусі.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; засобів наземного транспорту, крім залізничного; добрив. Зменшилась частка пластмас, полімерних матеріалів; механічних машин; чорних металів; електричних машин; мила, поверхнево-активних органічних речовин.


14.06.2019

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ТРАВНІ 2019 РОКУ

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) в травні 2019р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,0% та 100,7% відповідно, з початку року – 102,9% та 104,2%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в області в травні порівняно з попереднім місяцем знизились на 0,4%, що зумовлено істотним здешевленням яєць (на 15,1%) та овочів (на 11,7%). З овочевої продукції на 44,4–22,3% зменшились в ціні огірки, білокачанна капуста, помідори, навпаки, суттєвого підвищення зазнали ціни на моркву (в 1,8 раза) та буряк (у 1,6 раза), ріпчасту цибулю та картоплю – на 25,5% та 16,9% відповідно. На 3,8–1,8% відбулось зниження цін на сметану, молоко, сало, рис, гречані крупи, на 0,9–0,3% – на сири, яловичину, масло. Водночас на 2,6–0,6% подорожчали морозиво, кисломолочна продукція, мед, соняшникова олія, м’ясо птиці, хліб, свинина, безалкогольні напої, цукор, риба та продукти з риби, макаронні вироби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,6%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 0,6%, алкогольні напої – на 0,5%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,9% відбулося за рахунок зменшення тарифів на природний газ на 3,4%. Разом з цим на 1,0% зросла плата за оренду житла.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,1% в основному спричинено подорожчанням палива та мастил на 4,1%. Крім того, на 2,9% збільшилась плата за проїзд у таксі.

У сфері зв’язку ціни знизились на 1,0% через здешевлення телефонного обладнання на 4,4%.

Серед інших товарів та послуг на 0,8–0,2% збільшились ціни на послуги ресторанів та готелів, у сфері охорони здоров’я, на одяг і взуття, залишились на рівні попереднього місяця – у сфері відпочинку та культури, освіти, подешевшали на 0,2% предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла.


06.06.2019

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–КВІТНІ 2019 РОКУ

У січні–квітні 2019р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 14,8 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 62,1% припадає на переробну промисловість, з неї: 27,4% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 14,3% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 5,8% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 35,5% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–квітень 2019р. становить 11,6 тис.грн.

В області 37,8% від загального обсягу реалізованої промислової продукції належить підприємствам м.Хмельницького, 10,8% – м.Нетішина, 10,5% – Кам'янець-Подільського району.


05.06.2019

ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2019 РОКУ

У січні–березні 2019р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 54,8 тис.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), у січні–березні 2018р. – 38,4 тис.дол.

Обсяг залучених із початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 квітня 2019р. становив 198,2 млн.дол., в розрахунку на одну особу населення – 156,5 дол.

Інвестиції надійшли з 36 країн світу. Із країн Європейського Союзу з початку інвестування внесено 187,2 млн.дол. (94,5% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 11,0 млн.дол. (5,5%).

Переважна частина загального обсягу прямих інвестицій (68,2%) належить інвесторам із Нідерландів, ще 23,2% припадає на країни-інвестори: Кіпр, Польщу, Німеччину, Ізраїль.

На підприємствах промисловості зосереджено 156,0 млн.дол. (78,7% загального обсягу прямих інвестицій в області), у т.ч. переробної промисловості – 155,8 млн.дол. У підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів внесено 24,0 млн.дол. (12,1%), у сферу здійснення операцій з нерухомим майном – 9,0 млн.дол. (4,5%), сільського, лісового та рибного господарства – 7,1 млн.дол. (3,6%).

Прямі інвестиції з області в економіку країн світу здійснювало одне підприємство.

05.06.2019

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У КВІТНІ 2019 РОКУ

У квітні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 391,1 млн.грн (147,1% нарахованих за цей період сум з урахуванням погашення боргу попередніх періодів), за постачання електричної енергії – 74,8 млн.грн.

На кінець квітня 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 640,1 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 227,4 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 75,8 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 38,4 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 9,1 млн.грн, за постачання електричної енергії – 152,5 млн.грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт.год), на одного власника особового рахунку в квітні 2019р. становили 1167,1 грн.


При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове
© 2000-2019, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi