29.05.2020

ВИТРАТИ НА ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2019 РОЦІ

Упродовж 2019р. на охорону навколишнього природного середовища було витрачено 390 млн.грн, більше половини з яких було використано на очищення зворотних вод, 30% - на поводження з відходами. У загальних витратах підприємств, установ та організацій області 82% становили поточні витрати на охорону природи, пов'язані з експлуатацією і обслуговуванням засобів природоохоронного призначення, 18% - капітальні інвестиції.

Основним джерелом фінансування витрат на охорону навколишнього природного середовища були власні кошти підприємств (94%).

За забруднення навколишнього природного середовища підприємствам, організаціям та установам області в 2019р. пред'явлено (нараховано) екологічних платежів на суму 43,4 млн.грн, фактично сплачено 94,3% нарахованих сум (уключаючи кошти, перераховані в рахунок погашення заборгованості за попередні роки).


27.05.2020

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У СІЧНІ-БЕРЕЗНІ 2020 РОКУ

У січні-березні 2020р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1526,7 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 4,8% менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2019р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,4% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби - 61,9% усіх інвестицій, у будівлі та споруди - 35,1%.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 54,9% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик, становила 4,0%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 8,7% капітальних інвестицій, коштів населення, витрачених на будівництво житла, - 8,0%.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості (47,5%), сільського, лісового та рибного господарств (25,1%).

Капітальні інвестиції в житлове будівництво в порівнянні з січнем-березнем 2019р. зменшилися на 48,5%.

27.05.2020

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В КВІТНІ 2020 РОКУ

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в квітні 2020р. було використано газу природного 40,6 млн.м3, вугілля кам'яного - 27,5 тис.т, газойлів (палива дизельного) - 14,6 тис.т, бензину моторного - 1,0 тис.т, пропану і бутану скраплених - 0,6 тис.т, мазутів паливних важких - 0,1 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС пропану і бутану скраплених становив 2,7 тис.т, газойлів (палива дизельного) - 2,4 тис.т, бензину моторного - 2,3 тис.т.

Порівняно з квітнем 2019р. збільшились обсяги використання мазутів паливних важких на 37,6%, газойлів (палива дизельного) - на 12,4%, газу природного - на 7,0%, пропану і бутану скраплених - на 1,7%. Разом з тим обсяги використання вугілля кам'яного зменшились на 12,7%, бензину моторного - на 9,0%.

Станом на 1 травня 2020р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам'яного становили 164,9 тис.т, газойлів (палива дизельного) - 10,5 тис.т, бензину моторного - 4,1 тис.т, мазутів паливних важких - 2,9 тис.т, пропану і бутану скраплених - 0,6 тис.т.


26.05.2020

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–КВІТНІ 2020 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня–квітня 2020р. у порівнянні з січнем–квітнем 2019р. становив 95,3%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–квітня 2019р. збільшився на 33,2%.

У переробній промисловості в січні–квітні 2020р. виробництво продукції зменшилось на 9,4%, у т.ч. у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 32,3%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 23,9%, машинобудуванні – на 23,6%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 20,0%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 8,4%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 1,5%.

Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 38,9%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–квітнем 2019р. становив 103,4%.

26.05.2020

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–КВІТНІ 2020 РОКУ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–квітні 2020р. становив 7522,5 млн.грн, що в порівнянних цінах на 3,1% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в квітні п.р. порівняно з березнем зменшився на 26,7%, порівняно з квітнем 2019р. – на 20,4%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–квітні 2020р. становив 4518,0 млн.грн, що в порівнянних цінах на 8,3% більше від обсягу січня–квітня 2019р. У квітні 2020р. його обсяг становив 990,5 млн.грн і в порівнянних цінах проти квітня 2019р. зменшився на 2,1%, проти березня 2020р. – на 20,7%.


25.05.2020

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–КВІТНІ 2020 РОКУ

У січні–квітні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 410,8 млн.ткм, що на 14,4% менше обсягу відповідного періоду попереднього року. Перевезено 2018,7 тис.т вантажів, що на 23,1% менше обсягу січня–квітня 2019р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообіг в обсязі 207,9 млн.пас.км, що становить 65,4% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 23,3 млн. пасажирів, що на 29,4% менше, ніж у січні–квітні 2019р. Міським електротранспортом перевезено 10,8 млн. пасажирів (на 17,8% менше).


21.05.2020

СТАН ТВАРИННИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–КВІТНІ 2020 РОКУ

У січні–квітні 2020р. індекс продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 96,1%, у т.ч. у підприємствах – 90,3%, у господарствах населення – 101,1%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 32,3 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 4,2% менше, ніж у січні–квітні 2019р., вироблено 184,2 тис.т молока (на 0,8% більше) та 303,3 млн.шт яєць (на 17,2% менше).

За розрахунками, на 1 травня 2020р. у господарствах усіх категорій налічувалося 231,2 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 125,8 тис. корів, свиней – 306,8 тис., овець та кіз – 35,2 тис., птиці свійської – 6,3 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 травня 2019р. зменшилась на 3,4%, у т.ч. корів – на 2,9%, свиней – на 3,2%, птиці – на 12,7%, а овець та кіз збільшилась на 2,9%.

У господарствах населення утримувалось 73,1% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 79,0%, свиней – 46,9%, овець і кіз – 93,5%, птиці всіх видів – 39,1%.


20.05.2020

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ-БЕРЕЗНІ 2020 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 квітня 2020р. становила 1252278 осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня-березня 2020р., чисельність наявного населення скоротилась на 2424 особи. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення - 2628 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення - 204 особи.

Протягом січня-березня 2020р. на Хмельниччині народилось 2302 немовляти, зареєстровано 4930 померлих.


19.05.2020

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2020 РОКУ

У січні–березні 2020р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 172,7 млн.дол. США і 121,4 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2019р. експорт збільшився на 10,8% (16,8 млн.дол.), імпорт – на 20,5% (20,7 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 51,3 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,42.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 110 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу зменшився порівняно з січнем–березнем 2019р. на 1,3% та становив 85,1 млн.дол., або 49,3% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Нідерландів, Німеччини, Іспанії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Єгипту, Туреччини, Республіки Кореї, Білорусі.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–березнем 2019р. збільшилась частка зернових культур; продукцiї борошномельно-круп'яної промисловості; електричних машин; жирів та олій тваринного або рослинного походження. Натомість зменшилась частка насiння і плодів олійних рослин; залишків і вiдходів харчової промисловості; цукру і кондитерських виробів з цукру; овочів; молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу збільшився проти січня–березня 2019р. на 33,1% та становив 68,0 млн.дол., або 56,0% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Бельгії, Чехії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, Російської Федерації, США.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка механічних машин; каучуку, гуми; овочів. Зменшилась частка пластмас, полімерних матеріалів; палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; засобів наземного транспорту, крім залізничного; електричних машин; алюмiнiю i виробів з нього.

19.05.2020

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2020 РОКУ В КВІТНІ 2020 РОКУ

У січні–березні 2020р. обсяги експорту та імпорту послуг становили відповідно 6,3 млн.дол. США і 4,0 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2019р. експорт збільшився на 14,6% (0,8 млн.дол.), імпорт – на 41,4% (1,1 млн.дол.). Додатне сальдо становило 2,3 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,56.

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились із партнерами з 55 країн світу.

Обсяг експорту послуг до країн Європейського Союзу збільшився проти січня–березня 2019р. на 11,5% та становив 5,8 млн.дол., або 91,8% від загального обсягу експорту.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Німеччина, Польща, Кіпр, Італія, Бельгія.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту області становили послуги з переробки матеріальних ресурсів (49,1%) і транспортні послуги (34,2%).

Імпорт послуг з країн Європейського Союзу збільшився проти січня–березня 2019р. у 1,5 раза та становив 3,1 млн.дол., або 75,8% від загального обсягу імпорту.

Головними партнерами в імпорті послуг були Франція, Німеччина, Польща, Кіпр, Італія.

Основу структури імпорту становили транспортні послуги (27,7% від загального обсягу імпорту), послуги, пов'язані з подорожами (21,0%), ділові послуги (19,6%) та послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (14,8%).


18.05.2020

РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ТЮТЮНОПАЛІННЯ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
(ЗА ДАНИМИ ВИБІРКОВОГО ОБСТЕЖЕННЯ УМОВ ЖИТТЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ)

Ще в травні 2012 року Верховна Рада України прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів)". Даним нормативним актом введено додаткові обмеження щодо місць, призначених для тютюнопаління, та суттєво збільшено штрафи за куріння в недозволених місцях. Проте сприйняття громадянами цих позитивних нововведень і досі є неоднозначним, оскільки частка курців, як у цілому по країні, так і на Хмельниччині, зокрема, все ще залишається вагомою.

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, яке проводять органи державної статистики впродовж багатьох років, цю шкідливу звичку має майже кожен шостий мешканець нашої області у віці старше 12 років. Серед них більше третини мають "стаж" паління понад 20 років, 27% – курять від 11 до 20 років, майже 39% – від року до 10. Близько 70% курців спалюють за добу по 11 сигарет і більше.

Серед лідерів тютюнопаління в Україні опинилася Дніпропетровська область, де пристрасть до тютюнових виробів має четверта частина мешканців вищевказаного віку. Водночас найбільшими прихильниками здорового способу життя без тютюну можна вважати мешканців Закарпаття та Київщини, де курить 9% населення.

Як же впливають шкідливі звички на фінансове становище родин нашого краю? Скільки ж коштів із бюджету сім’ї зникає в повітрі разом з димом сигарет? Як показали останні результати обстеження, в нашій області сільська родина на тютюнові вироби в середньому щомісяця витрачала 153 грн, дещо більше міська – 187 грн.

Цікаво, що сума коштів середньостатистичної родини Хмельниччини на тютюн та алкоголь лише на 18 грн менша середньомісячних витрат домогосподарств на охорону здоров’я та вдвічі перевищує середньомісячні витрати на освіту, а також відпочинок і культуру.

Таким чином, як засвідчило відповідне спостереження, на шкоду здоров’ю ми свідомо витрачаємо майже стільки ж коштів, скільки на його підтримку і значно більше, ніж на інтелектуальний і духовний розвиток особистості – чи не парадокс?


15.05.2020

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В КВІТНІ 2020 РОКУ

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) у квітні 2020р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,7% та 100,8% відповідно, з початку року – 100,8% та 101,5%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в області в квітні зросли на 1,5%. Найбільше подорожчали гречані крупи (на 19,4%) та фрукти (на 13,6%). У межах 6,1¬–0,8% підвищились ціни на яйця, цукор, пшоно, маргарин, свинину, крупи манні та ячні, рибу і продукти з риби, масло, кисломолочну продукцію. Водночас на 4,1%–0,4% подешевшали сало, м'ясо птиці, молоко, сметана, рис, соняшникова олія, пшеничне борошно.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 1,8%, а саме: тютюнові вироби – на 3,1%, алкогольні напої – на 0,7%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,9% відбулось в основному внаслідок зменшення тарифів на природний газ на 11,4%. Крім того, на 0,6% стала дешевшою оренда житла.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,8% через подорожчання фармацевтичної продукції на 2,5%.

Ціни на транспорт знизились на 0,6%, що зумовлено здешевленням палива та мастил на 8,2%. Разом з тим 5,0% додали в ціні транспортні засоби.

Зростання цін у сфері зв’язку на 0,6% пов’язано з підвищенням цін на телефонне й телефаксове обладнання на 3,3%.

Серед інших товарів та послуг на 0,4% подорожчали предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла, у т.ч. побутова техніка – на 1,7%. Водночас зниження цін на 0,5% зафіксовано на одяг і взуття та товари для особистого догляду.


08.05.2020

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2020 РОКУ

У січні–березні 2020р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 10,9 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 59,8% припадає на переробну промисловість, з неї: 29,6% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 13,2% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 4,2% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 37,2% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–березень 2020р. становив 8,6 тис.грн.


05.05.2020

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2020 РОКУ

У січні–березні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 409,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–березнем 2019р. становив 83,8%.

У порівнянні з січнем–березнем 2019р. скоротилося будівництво житлових будівель на 12,7%, нежитлових – на 27,3%, інженерних споруд – на 4,2%.

Реконструкція та технічне переоснащення становили 45,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, нове будівництво – 30,0%, капітальний та поточний ремонти – 24,7%.

05.05.2020

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У БЕРЕЗНІ 2020 РОКУ

У березні 2020р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 480,2 млн.грн (107,4% нарахованих за цей період сум, з урахуванням погашення боргів попередніх періодів).

На кінець березня 2020р. заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 561,8 млн.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 289,7 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 117,6 млн.грн, за управління багатоквартирним будинком – 79,8 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 60,5 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 15,4 млн.грн.


При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове
© 2000-2020, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi