30.04.2021

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2021 РОКУ

У січні–березні 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 668,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–березнем 2020р. становив 140,8%.

У порівнянні з січнем–березнем 2020р. зросло будівництво інженерних споруд в 2,3 раза та житлових будівель на 7,0%, водночас будівництво нежитлових будівель скоротилося на 13,3%.

Капітальний та поточний ремонти становили 45,8% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, нове будівництво – 42,0%, реконструкція та технічне переоснащення – 12,2%.

30.04.2021

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У БЕРЕЗНІ 2021 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у березні 2021р. становила 11892 грн, що в 2,0 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн), проте на 12,6% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в березні 2021р. була заробітна плата працівників промисловості (14956 грн), фінансової та страхової діяльності (14657 грн), сфери державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (13930 грн) та будівництва (12150 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (30141 грн) і перевищував середньообласний показник у 2,5 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 34,6–50,6% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у березні 2021р. порівняно з лютим п.р. збільшилась на 7,4%, а відносно березня 2020р. – на 15,0%.

30.04.2021

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 КВІТНЯ 2021 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах, активних з початку року, із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 квітня 2021р. становила 17,4 млн.грн, або 0,8% фонду оплати праці, нарахованого за березень 2021р.

На 1 квітня п.р. за видами економічної діяльності найбільша сума заборгованості припадала на промисловість (69,6%) та будівництво (20,1%), в районному розрізі – на Кам'янець-Подільський район.

Вчасно не отримали заробітну плату 1,1 тис. працівників. Кожному з них не виплачено в середньому по 15870 грн, що на третину більше від середньої заробітної плати за березень 2021р.


28.04.2021

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2021 РОКУ

У січні–березні 2021р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 230,0 млн.ткм, що на 29,8% менше відповідного періоду попереднього року. Перевезено 1139,4 тис.т вантажів, що на 24,1% менше обсягу січня–березня 2020р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообіг в обсязі 140,5 млн.пас.км, що становить 69,0% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 15,7 млн. пасажирів (на 30,6% менше, ніж у січні–березні торік). Міським електротранспортом перевезено 7,4 млн. пасажирів (на 27,2% менше).


27.04.2021

ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА ПОЧАТОК 2020/21 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

За даними Міністерства освіти і науки України на початок 2020/21 навчального року (н.р.) в області працював 621 заклад загальної середньої освіти (на 28 закладів менше, ніж на початок 2019/20 н.р.), із них 5 закладів приватної форми власності.

У мережу закладів загальної середньої освіти входило 620 денних закладів, серед яких по 97 гімназій та ліцеїв, 88 навчально-виховних комплексів (об’єднань).

На початок 2020/21 н.р. у закладах загальної середньої освіти навчалось 138,7 тис. учнів (на 1,0% більше, ніж на початок 2019/20 н.р.), переважна більшість з них (99,8%) – у денних закладах.

У 2020 році 11,4 тис. учнів одержали свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти (на 5,0% менше, ніж у попередньому році), 7,3 тис. – атестат про здобуття повної загальної середньої освіти (на 10,0% більше).

Станом на 1 вересня 2020 року. навчальний процес в області забезпечували 16,3 тис. учителів. Порівняно з 2019/20 н.р. їхня кількість скоротилася на 1,0%.

У 2020 році підготовку кваліфікованих робітників у області здійснювали 26 закладів професійної (професійно-технічної) освіти, у яких здобували професію 9,1 тис. осіб, що на 2,0% більше, ніж у попередньому році. Закінчили повний курс навчання (випущено) протягом року 4,7 тис. учнів, слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (на 14% менше, ніж у 2019р.).

27.04.2021

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В БЕРЕЗНІ 2021 РОКУ

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в березні 2021р. було використано газу природного 83,1 млн.м3, вугілля кам’яного – 16,0 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 7,9 тис.т, бензину моторного – 0,7 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,5 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС бензину моторного становив 3,0 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 2,7 тис.т, пропану і бутану скраплених – 2,6 тис.т.

Порівняно з березнем 2020р. збільшились обсяги використання вугілля кам’яного в 2,4 раза, газу природного – на 14,6%. Разом з тим обсяги використання газойлів (палива дизельного) зменшились на 37,1%, бензину моторного – на 26,9%, пропану і бутану скраплених – на 18,8%.

Станом на 1 квітня 2021р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 151,5 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 11,6 тис.т, бензину моторного – 3,4 тис.т, мазутів паливних важких – 2,9 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,5 тис.т.


26.04.2021

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2021 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня–березня 2021р. у порівнянні з січнем–березнем 2020р. становив 102,8%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–березня 2020р. збільшився на 15,8%.

У переробній промисловості в січні–березні 2021р. виробництво продукції зменшилось на 6,9%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – в 1,9 раза, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 18,2%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 17,5%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 5,1%, машинобудуванні – на 5,0%.

Поряд з цим збільшився випуск продукції в металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, на 1,8%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 0,8%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–березнем 2020р. становив 120,7%.


23.04.2021

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2021 РОКУ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–березні 2021р. становив 7480,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 10,0% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в березні п.р. порівняно з лютим збільшився на 12,9%, порівняно з березнем 2020р. – на 29,6%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–березні 2021р. становив 4183,5 млн.грн, що в порівнянних цінах на 7,0% більше від обсягу січня–березня 2020р. У березні 2021р. його обсяг становив 1584,0 млн.грн і в порівнянних цінах проти березня 2020р. збільшився на 14,1%, проти лютого 2021р. – на 17,4%.


22.04.2021

ПРО НАДХОДЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА НА ПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2021 РОКУ

У січні–березні 2021р. на переробні підприємства області надійшло 2,0 тис.т сільськогосподарських тварин у живій масі (на 5,1% менше, ніж у січні–березні 2020р.) та 23,1 тис.т молока (на 28,9% менше).

Переробними підприємствами області куплено 22,6 тис.т молока (на 29,1% менше, ніж за січень–березень 2020р.), у т.ч. у підприємств – 12,5 тис.т (на 15,2% менше), у населення – 10,1 тис.т (в 1,7 раза менше).

Середня ціна за 1 тонну, по якій переробні підприємства приймали молоко, по області в січні–березні 2021р. становила 8610,9 грн проти 7328,3 грн у січні–березні 2020р., зокрема, у підприємств – 10084,4 грн (збільшилась на 12,5%), у населення – 6777,4 грн (на 14,6%).

В області займалися прийманням молока від населення 106 відповідно обладнаних пунктів.


21.04.2021

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛЮТОМУ 2021 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 березня 2021р. становила 1241649 осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–лютого 2021р., чисельність наявного населення скоротилась на 2138 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 2221 особа, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 83 особи.

Протягом січня–лютого 2021р. на Хмельниччині народилось 1407 немовлят, зареєстровано 3628 померлих.


20.04.2021

ПРО ЛІСОГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2020 РОЦІ

Підприємствами області, які здійснювали лісогосподарську діяльність та мали в користуванні або власності ліси, в 2020р. були проведені рубки лісу на площі 14,4 тис.га, у результаті яких заготовлено 686,5 тис.м3 деревини. У 2020р. було вироблено 649,3 тис.м3 круглого лісу.

Підприємствами області проведено роботи по відтворенню лісів на 1,4 тис.га земель лісового фонду (на 14,5% менше, ніж у 2019р.), з яких 1,2 тис.га – шляхом садіння і висівання лісу, 0,2 тис.га – шляхом природного поновлення лісу. Упродовж 2020р. лісокультурні роботи проведені на площі 1,8 тис.га, що на 24,1% більше, ніж роком раніше. До вкритих лісовою рослинністю земель переведено 1,4 тис.га ділянок лісових культур та 0,4 тис.га площ з природним поновленням.

Загальна площа загибелі лісових насаджень збільшилась проти 2019р. на чверть і становила 214 га, з них 146 га пошкоджено шкідливими комахами, 50 га загинуло від хвороб лісу, 12 га – від лісових пожеж та 6 га – від впливу несприятливих погодних умов.

Упродовж 2020р. виникли нові осередки шкідників і хвороб лісу на площі 12,4 тис.га, з них на площі 7,2 тис.га – осередки хвороб лісу, на 5,2 тис.га – осередки шкідників лісу. В результаті проведених заходів працівниками лісу та під впливом природних факторів були ліквідовані осередки шкідників і хвороб лісу на площі 11,6 тис. га. Лісозахисні заходи зі знищення осередків шкідників та хвороб лісу, зокрема, профілактичні біотехнічні заходи, проведено на площі 3,0 тис. га.

20.04.2021

СТАН ТВАРИННИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2021 РОКУ

У січні–березні 2021р. індекс продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 101,6%, у т.ч. у підприємствах – 103,1%, у господарствах населення – 100,3%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 22,7 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 2,3% більше, ніж у січні–березні 2020р., вироблено 131,1 тис.т молока (на 3,9% більше) та 182,0 млн.шт яєць (на 13,2% менше).

У підприємствах обсяг вирощування сільськогосподарських тварин збільшився проти січня–березня 2020р. на 13,4%, у т.ч. овець та кіз – в 4,9 раза, свиней – на 33,5%, великої рогатої худоби – на 4,9%, а птиці свійської зменшився на 6,7%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до обсягу їх реалізації на забій становило 107,7%.

За розрахунками, на 1 квітня 2021р. у господарствах усіх категорій налічувалося 227,3 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 123,2 тис. корів, свиней – 325,7 тис., овець та кіз – 38,4 тис., птиці свійської – 6,3 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 квітня 2020р. зменшилась на 0,9%, у т.ч. корів – на 1,8%, птиці – на 0,3%, а овець та кіз збільшилась на 23,5%, свиней – на 4,7%.

У господарствах населення утримувалось 73,0% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 78,7%, свиней – 41,5%, овець і кіз – 76,0%, птиці всіх видів – 37,6%.


16.04.2021

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛЮТОМУ 2021 РОКУ

У січні–лютому 2021р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 142,5 млн.дол. США і 73,9 млн.дол. Порівняно з січнем–лютим 2020р. експорт збільшився на 30,1% (33,0 млн.дол.), імпорт зменшився на 6,0% (4,7 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 68,6 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,93.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 92 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився порівняно з січнем–лютим 2020р. на 13,3% та становив 59,0 млн.дол., або 41,4% від загального обсягу експорту. Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Іспанії, Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Туреччини, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Білорусі, Єгипту.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–лютим 2020р. збільшилась частка зернових культур; молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду; жирів та олій тваринного або рослинного походження; залишків і вiдходів харчової промисловості. Натомість зменшилась частка насiння і плодів олійних рослин; продукцiї борошномельно-круп'яної промисловості; електричних машин; солі, сірки, землі та каміння.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу зменшився проти січня–лютого 2020р. на 22,7% та становив 35,5 млн.дол., або 48,0% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Литви, Румунії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, США, Російської Федерації.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка пластмас, полімерних матеріалів; зернових культур; їстівних плодів та горiхів; палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки. Зменшилась частка механічних машин; засобів наземного транспорту, крім залізничного; електричних машин; суден.


15.04.2021

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В БЕРЕЗНІ 2021 РОКУ

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) в березні 2021р. порівняно попереднім місяцем становив 101,2% та 101,7% відповідно, з початку року – 103,5% та 104,1%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в області в березні п.р. зросли на 1,6%. Найбільше (на 7,3%) подорожчав цукор. У межах 5,0–1,3% підвищились ціни на яловичину, продукти переробки зернових (у т.ч. на крупи гречані – на 5,7%), овочі, м’ясо птиці, фрукти, кондитерські вироби з борошна, хліб, соняшникову олію, рис, кисломолочну продукцію, масло, сало, маргарин, на 1,0–0,2% – на свинину, сири, макаронні вироби, сметану, рибу та продукти з риби. Водночас на 2,1% подешевшали яйця, на 0,6% – безалкогольні напої.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 1,1%, у т.ч. на алкогольні напої – на 1,4%, тютюнові вироби – на 0,8%.

Одяг та взуття подорожчали на 8,3%: одяг – на 9,6%, взуття – на 6,8%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива загалом не змінились. При цьому товари та послуги з утримання та ремонту житла, оренда житла стали дорожчими на 0,9% та 0,3% відповідно.

Зростання цін на транспорт у цілому на 1,8% в першу чергу зумовлено подорожчанням палива та мастил на 5,5%. Крім того, на 1,7% підвищились ціни на транспортні послуги, зокрема, залізничного пасажирського транспорту – на 4,1%, автодорожнього – на 1,2%. Разом з тим на 0,9% подешевшали автомобілі.

Серед інших товарів та послуг на 9,1% збільшились ціни на послуги перукарень та закладів з особистого догляду, на 0,7–0,1% – на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, харчування поза домом, у сфері охорони здоров’я, зв’язку.

15.04.2021

ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 1 КВІТНЯ 2021 РОКУ

Станом на 1 квітня 2021р. на обліку в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Хмельницькій області перебувало 30,7 тис. юридичних осіб та 1,5 тис. відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи.

Найпоширенішими організаційними формами суб’єктів економіки залишаються товариства з обмеженою відповідальністю – 8,6 тис. (28% в загальній сукупності юридичних осіб), приватні підприємства – 5,6 тис. (18%), органи державної влади, організації (установи, заклади) – 3,8 тис. (12%).

У створенні суб’єктів господарської діяльності області брали участь 928 іноземних засновників із 74 країн світу. Найбільша кількість підприємств створена за участю іноземних засновників Російської Федерації – 11%, Польщі – 10%, Туреччини – 9% та Німеччини – 6%.

За січень–березень 2021р. в ЄДРПОУ області взято на облік 336 юридичних осіб (1% від загальної їх кількості). Найбільша кількість суб’єктів створена у сфері діяльності адміністративного та допоміжного обслуговування (16%), державного управління й оборони; обов'язкового соціального страхування (15%), оптової та роздрібної торгівлі (12%), а також у сільському, лісовому та рибному господарствах (10%). Із створених за цей період юридичних осіб 41% становили господарські товариства, 18% – об’єднання громадян, 6% – фермерські господарства.

Разом з тим, у січні–березні 2021р. знято з обліку в ЄДРПОУ 97 юридичних осіб. Серед ліквідованих 64% становили органи державної влади, організації (установи, заклади).


14.04.2021

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ЛЮТОМУ 2021 РОКУ

У лютому 2021р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 712,9 млн.грн (98,6% нарахованих за цей період сум).

На кінець лютого 2021р. заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 859,3 млн.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 409,6 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 191,2 млн.грн, за управління багатоквартирним будинком – 89,6 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 85,5 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 16,8 млн.грн.


08.04.2021

МИСЛИВСЬКІ ТВАРИНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2020 РОЦІ

У 2020р. мисливський фонд області налічував 4 види копитних тварин (6,0 тис. голів), 16 видів хутрових звірів (85,6 тис. голів) та 12 видів пернатої дичини (448,6 тис. голів). Зокрема, в мисливських угіддях регіону мешкали 4,6 тис. козуль, 1,1 тис. кабанів, 169 оленів, 84 лосі, із хутрових звірів – 45 тис. зайців, 14 тис. ондатр, 8 тис. білок, 5 тис. куниць, 4 тис. тхорів, по 3 тис. бобрів і борсуків, 2 тис. лисиць, 1 тис. видр, із пернатої дичини – 108 тис. голубів, 100 тис. качок, 81 тис. лисух, 47 тис. куликів, 41 тис. перепілок, 27 тис. курочок водяних, 26 тис. норців великих, 12 тис. куріпок, по 3 тис. гусей і лебедів та 1 тис. фазанів. Загалом по області відносно 2019р. збільшилась кількість хутрових звірів на 5,7%, поголів’я копитних тварин – на 5,5%, кількість пернатої дичини – на 1,8%.

Серед мешканців мисливських угідь три чверті копитних тварин становили козулі та майже п'яту частину – кабани, серед хутрових звірів кожен другий – заєць, кожна шоста – ондатра, кожна одинадцята – білка, серед пернатої дичини – майже чверть голуби, одна п'ята – качки і кожна шоста – лиски.

За 2020р. в області добуто 322 копитних тварини (67% – козулі, 26% – кабани), 9,5 тис. хутрових звірів (65% – зайці, 35% – лисиці), 69,9 тис. пернатої дичини (майже по третині – лиски та качки, майже одна п'ята – голуби).


06.04.2021

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛЮТОМУ 2021 РОКУ

У січні–лютому 2021р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 7,4 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 50,7% припадає на переробну промисловість, з неї: 21,1% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 12,5% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 4,4% – на машинобудування.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 46,9% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–лютий 2021р. становив 5,9 тис.грн.


02.04.2021

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ЛЮТОМУ 2021 РОКУ

У січні–лютому 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 463,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–лютим 2020р. становив 158,5%.

У порівнянні з січнем–лютим 2020р. зросло будівництво інженерних споруд в 3,4 раза та житлових будівель на 4,5%, водночас будівництво нежитлових будівель скоротилося на 31,8%.

Капітальний та поточний ремонти становили 54,0% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, нове будівництво – 35,9%, реконструкція та технічне переоснащення – 10,1%.


При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове
© 2000-2021, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi