26.02.2021

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ГРУДНІ 2020 РОКУ

У січні–грудні 2020р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 9210,2 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 18,1% менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2019р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,6% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 40,1% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 56,3%.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 54,4% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик, становила 3,7%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 31,6% капітальних інвестицій, коштів населення, витрачених на будівництво житла, – 5,2%.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості (28,3%), сільського, лісового та рибного господарств (23,4%).

Капітальні інвестиції в житлове будівництво в порівнянні з січнем–груднем 2019р. зменшилися на 38,0%.


25.02.2021

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ 2021 РОКУ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні 2021р. становив 2312,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 0,9% менше від обсягу січня попереднього року. У порівнянні з груднем 2020р. його обсяг зменшився майже на третину.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні 2021р. становив 1274,6 млн.грн, що в порівнянних цінах на 0,4% більше від обсягу січня 2020р. і на 31,6% менше обсягу грудня попереднього року.


23.02.2021

СТАН ТВАРИННИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ 2021 РОКУ

У січні 2021р. індекс продукції тваринництва порівняно з з відповідним періодом попереднього року становив 106,4%, у т.ч. у підприємствах – 112,4%, у господарствах населення – 100,6%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 10,0 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 5,3% більше, ніж у січні 2020р., вироблено 38,9 тис.т молока (на 5,7%) та 65,2 млн.шт яєць (на 11,6%).

У підприємствах обсяг вирощування сільськогосподарських тварин збільшився проти січня 2020р. на 11,3%, у т.ч. овець та кіз – в 3,6 раза, свиней – на 31,2%, великої рогатої худоби – на 12,2%, а птиці свійської зменшився на 14,6%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до обсягу їх реалізації на забій становило 100,4%.

За розрахунками, на 1 лютого 2021р. у господарствах усіх категорій налічувалося 221,0 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 123,2 тис. корів, свиней – 311,3 тис., овець та кіз – 33,3 тис., птиці свійської – 6,7 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 лютого 2020р. зменшилась на 0,9%, у т.ч. корів – на 1,9%, птиці – на 6,4%, а овець та кіз збільшилась на 24,7%, свиней – на 4,2%.

У господарствах населення утримувалось 72,1% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 78,8%, свиней – 42,5%, овець і кіз – 75,7%, птиці всіх видів – 37,4%.


22.02.2021

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2020 РОЦІ

За попередніми даними чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 січня 2021р. становила 1243787 осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж 2020р., чисельність наявного населення скоротилась на 10915 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 11129 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 214 осіб.

Протягом 2020р. на Хмельниччині народилось 9694 немовляти, зареєстровано 20823 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (60,4%), друге – новоутворення (12,0%), третє – зовнішні причини смерті (4,4%).


17.02.2021

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2020 РОЦІ

У 2020р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 663,5 млн.дол. США і 508,8 млн.дол. Порівняно з 2019р. експорт збільшився на 3,3% (21,2 млн.дол.), імпорт зменшився на 9,8% (55,2 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 154,7 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,30.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 133 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився порівняно з 2019р. на 1,3% та становив 327,0 млн.дол., або 49,3% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Іспанії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Єгипту, Туреччини, Білорусі.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з 2019р. збільшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження; зернових культур; електричних машин. Натомість зменшилась частка насiння і плодів олійних рослин; цукру і кондитерських виробів з цукру.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу зменшився проти 2019р. на 6,8% та становив 270,3 млн.дол., або 53,1% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, Російської Федерації, Білорусі, Саудівської Аравії, США.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка засобів наземного транспорту, крім залізничного; каучуку, гуми; їстівних плодів та горiхів. Зменшилась частка електричних машин; палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; пластмас, полімерних матеріалів; виробів з чорних металiв.

17.02.2021

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2020 РОЦІ

У 2020р. обсяги експорту та імпорту послуг становили відповідно 24,4 млн.дол. США і 25,0 млн.дол. Порівняно з 2019р. експорт зменшився на 9,6% (2,6 млн.дол.), імпорт – на 12,7% (3,6 млн.дол.). Від?ємне сальдо становило 0,6 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 0,98.

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились із партнерами з 65 країн світу.

Обсяг експорту послуг до країн Європейського Союзу зменшився проти 2019р. на 9,2% та становив 22,7 млн.дол., або 93,1% від загального обсягу експорту.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Німеччина, Польща, Бельгія, Кіпр, Естонія, Фінляндія, Литва, Італія.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту області становили послуги з переробки матеріальних ресурсів (43,8%) і транспортні послуги (38,8%).

Імпорт послуг з країн Європейського Союзу зменшився проти 2019р. на 10,1% та становив 20,5 млн.дол., або 82,3% від загального обсягу імпорту.

Головними партнерами в імпорті послуг були Ірландія, Франція, Польща, Німеччина, Кіпр, Нідерланди.

Основу структури імпорту становили роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності (36,8% від загального обсягу імпорту), транспортні послуги (24,5%), послуги, пов?язані з подорожами (12,8%), послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (11,0%).


15.02.2021

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ 2021 РОКУ

Індекс споживчих цін по області в січні 2021р. порівняно з груднем 2020р. становив 101,1%, по Україні – 101,3%.

На споживчому ринку області в січні 2021р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%. Найбільше (на 15,7%) подорожчали яйця. У межах 5,8–1,3% підвищились ціни на макаронні вироби, овочі, пшоно, маргарин, рис, м'ясо птиці, цукор, кондитерські вироби з борошна та цукру, сало, сири, молоко, на 0,9–0,2% – на кисломолочну продукцію, хліб, соняшникову олію, яловичину, сметану. Водночас на 2,5–0,1% подешевшали свинина, фрукти, крупи гречані, масло, безалкогольні напої.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,4%, у т.ч. на алкогольні напої – на 1,7%, тютюнові вироби – на 1,1%.

Одяг та взуття подешевшали на 2,0%: одяг – на 2,2%, взуття – на 1,9%.

На зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,1% вплинуло підвищення тарифів на електроенергію на 36,6%, каналізацію – на 20,9%, водопостачання – на 15,5%. Крім того, товари та послуги з утримання та ремонту житла подорожчали на 0,9%, оренда житла – на 0,3%. Поряд з цим на 10,0% знизились ціни на природний газ.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 0,9%, що зумовлено подорожчанням палива та мастил на 2,0%, транспортних засобів – на 1,6%. Водночас на 0,3% зменшились ціни на транспортні послуги, у т.ч. залізничного пасажирського транспорту – на 1,9%.

У сфері зв’язку зростання цін на 1,2% спричинено подорожчанням міжміського та місцевого телефонного зв’язку (на 11,2% та 9,5% відповідно), послуг Інтернету (на 3,5%).

Вартість послуг освіти зросла на 0,8% внаслідок підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 7,1%.

Серед інших товарів та послуг на 34,2% збільшились ціни на ритуальні послуги, на 2,7–0,1% – на фінансові послуги, у сфері охорони здоров’я, відпочинку та культури, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла.


09.02.2021

ПРО НАДХОДЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА НА ПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2020 РОЦІ

У 2020р. на переробні підприємства області надійшло 8,5 тис.т сільськогосподарських тварин у живій масі (на 5,9% менше, ніж у 2019р.) та 173,1 тис.т молока (на 0,1% більше).

За 2020р. переробними підприємствами області куплено 170,3 тис.т молока (на 0,4% більше, ніж за 2019р.), у т.ч. у підприємств – 73,1 тис.т (на 11,8% більше), у населення – 97,2 тис.т (на 6,7% менше).

За якісним складом купленої молочної продукції в підприємств та населення переважало молоко першого ґатунку, відповідно, 76,1% та 83,4%.

Середня ціна за 1 тонну, по якій переробні підприємства приймали молоко, в 2020р. становила по області 6870,4 грн проти 6264,0 грн у 2019р., зокрема, у підприємств – 8758,2 грн (збільшилась на 12,9%), у населення – 5451,0 грн (на 2,3%).

В області займалися прийманням молока від населення 188 відповідно обладнаних пунктів.


04.02.2021

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2020 РОЦІ

У 2020р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 47,3 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 65,2% припадає на переробну промисловість, з неї: 26,0% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 18,2% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 6,2% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 31,5% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за 2020р. становив 37,5 тис.грн.

04.02.2021

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ГРУДНІ 2020 РОКУ

У грудні 2020р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 625,5 млн.грн (75,3% нарахованих за цей період сум).

На кінець грудня 2020р. заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 772,2 млн.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 299,8 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 120,5 млн.грн, за управління багатоквартирним будинком – 84,2 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 74,4 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 16,8 млн.грн.


03.02.2021

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2020 РОЦІ

У 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 6472,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з 2019р. становив 158,3%.

У порівнянні з 2019р. зросло будівництво інженерних споруд в 2,4 раза та житлових будівель на 0,1%, водночас будівництво нежитлових будівель скоротилося на 23,2%.

Капітальний та поточний ремонти становили 67,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, нове будівництво – 18,8%, реконструкція та технічне переоснащення – 13,9%.


02.02.2021

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 СІЧНЯ 2021 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 січня 2021р. становила 12,0 млн.грн, або 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2020р. У структурі загальної суми заборгованості 51,7% утворено на економічно активних підприємствах, 43,3% – на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, та 5,0% – на економічно неактивних підприємствах.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств у грудні 2020р. зросла в 2,1 раза. Найбільша сума заборгованості (99,3%) зазначених підприємств припадала на промисловість.

Вчасно не отримав заробітну плату 271 працівник економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 22874,54 грн, що в 1,8 раза більше від середньої заробітної плати за грудень 2020р.


01.02.2021

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ГРУДНІ 2020 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у грудні 2020р. становила 12951 грн, що в 2,6 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (5000 грн), проте на 8,7% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в грудні 2020р. була заробітна плата працівників сфери державного управління й оборони обов’язкового соціального страхування (18516 грн), промисловості (16644 грн), фінансової та страхової діяльності (15038 грн), професійної, наукової та технічної діяльності (13353).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (35836 грн) і перевищував середньообласний показник у 2,8 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 24,8–47,0% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у грудні 2020р. порівняно з листопадом 2020р. зросла на 23,4%, а відносно листопада 2019р. – на 13,8%.


При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове
© 2000-2021, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi