28.02.2020

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ 2020 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня 2020р. у порівнянні з січнем 2019р. становив 98,2%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня 2019р. збільшився на 12,9%.

У переробній промисловості в січні 2020р. виробництво продукції збільшилось на 0,4%, у т.ч. у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 8,7%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 8,2%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 2,3%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 2,0%. Поряд із цим зменшився випуск продукції у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, на 21,1%, машинобудуванні – на 17,1%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 3,4%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем 2019р. становив 94,5%.


27.02.2020

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ 2020 РОКУ

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в січні 2020р. було використано газу природного 104,2 млн.м3, вугілля кам’яного – 31,1 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 5,9 тис.т, бензину моторного – 0,8 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,5 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС пропану і бутану скраплених становив 2,7 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 2,6 тис.т, бензину моторного – 2,4 тис.т.

Порівняно з січнем 2019р. збільшились обсяги використання пропану і бутану скраплених на 6,4%. Разом з тим обсяги використання газу природного зменшились на 21,2%, бензину моторного – на 8,7%, газойлів (палива дизельного) – на 7,4%, вугілля кам’яного – на 5,6%.

Станом на 1 лютого 2020р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 169,2 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 8,7 тис.т, бензину моторного – 4,1 тис.т, мазутів паливних важких – 3,5 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,5 тис.т.

27.02.2020

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ГРУДНІ 2019 РОКУ

У січні–грудні 2019р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 9580,6 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 5,8% менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2018р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,8% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 49,6% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 44,8%.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 62,1% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик, становила 4,3%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 24,3% капітальних інвестицій, коштів населення, витрачених на будівництво житла, – 7,7%.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості (32,5%), сільського, лісового та рибного господарств (26,0%).

Капітальні інвестиції в житлове будівництво в порівнянні з січнем–груднем 2018р. зменшилися на 23,4%.


25.02.2020

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ 2020 РОКУ

У січні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 91,1 млн.ткм, що на 4,3% менше обсягу відповідного періоду попереднього року. Перевезено 465,8 тис.т вантажів, що на 27,8% менше обсягу січня 2019р.

У січні 2020р. автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообіг в обсязі 77,1 млн.пас.км, що становить 97,7% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 8,5 млн. пасажирів, що на 5,5% більше, ніж у січні 2019р. Міським електротранспортом перевезено 3,7 млн. пасажирів (на 24,5% більше).

25.02.2020

НАДАННЯ ПОСЛУГ ПОШТИ ТА ЗВ’ЯЗКУ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2019 РОЦІ

Упродовж 2019р. підприємствами області у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку надано послуг на суму 335,2 млн.грн, з них населенню – на 178,1 млн.грн.

Доходи від надання послуг поштової та кур’єрської діяльності становили 122,6 млн.грн (36,6% від загального обсягу реалізованих послуг), Інтернет-послуг – 116,7 млн.грн (34,8%), фіксованого телефонного зв'язку – 56,6 млн.грн (16,9%), послуг з трансляції, ретрансляції теле- та радіопрограм, технічного обслуговування й експлуатації обладнання в межах мовлення, радіозв’язку – 21,1 млн.грн (6,3%).

Частка міжнародних реалізованих послуг в загальному обсязі становила 3,6%.

Послугами кабельного телебачення в області користувалося 17,8 тис. абонентів. Кількість користувачів мережі "Інтернет" на 1 січня 2020р. налічувала 80,7 тис. абонентів.

Упродовж 2019р. підприємствами поштового зв’язку відправлено 4,8 млн. листів, поштових карток та бандеролей, надіслано 3,6 млн. посилок.

25.02.2020

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ 2020 РОКУ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні 2020р. становив 2136,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 15,4% більше від обсягу січня попереднього року. У порівнянні з груднем 2019р. його обсяг зменшився на 18,3%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) в січні 2020р. становив 1161,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 9,6% більше обсягу січня 2019р. і на 22,4% менше обсягу грудня попереднього року.


21.02.2020

СТАН ТВАРИННИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ 2020 РОКУ

В січні 2020р. індекс продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 93,7%, у т.ч. у підприємствах – 88,3%, у господарствах населення – 99,4%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 9,5 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 5,9% менше, ніж у січні 2019р., вироблено 36,8 тис.т молока (на 1,1% більше) та 58,4 млн.шт яєць (на 28,9% менше).

За розрахунками, на 1 лютого 2020р. у господарствах усіх категорій налічувалося 222,9 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 125,6 тис. корів, свиней – 298,8 тис., овець та кіз – 26,7 тис., птиці свійської – 7,1 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 лютого 2019р. зменшилась на 3,5%, у т.ч. корів – на 3,4%, свиней – на 4,4%, овець та кіз – на 0,4%, а птиці збільшилась на 11,1%.

У господарствах населення утримувалось 71,9% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 78,7%, свиней – 47,0%, овець і кіз – 92,5%, птиці всіх видів – 35,0%.


20.02.2020

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2019 РОЦІ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 січня 2020р. становила 1254702 особи. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж 2019р., чисельність наявного населення скоротилась на 10003 особи. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення - 9460 осіб, міграційне скорочення становило 543 особи.

Протягом 2019р. на Хмельниччині народилось 9939 немовлят, зареєстровано 19399 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (61,5%), друге - новоутворення (12,3%), третє - зовнішні причини смерті (4,5%).


18.02.2020

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2019 РОЦІ

У 2019р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 642,4 млн.дол. США і 563,9 млн.дол. Порівняно з 2018р. експорт збільшився на 0,7% (4,2 млн.дол.), імпорт - на 26,3% (117,3 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 78,5 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,14.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 131 країни світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився порівняно з 2018р. на 6,1% та становив 322,8 млн.дол., або 50,3% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Іспанії, Нідерландів, Бельгії, Італії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Єгипту, Туреччини, Російської Федерації, Білорусі.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з 2018р. збільшилась частка насiння і плодів олійних рослин; зернових культур; жирів та олій тваринного або рослинного походження; залишків і вiдходів харчової промисловості. Натомість зменшилась частка молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду; електричних машин; цукру і кондитерських виробів з цукру; їстівних плодів та горіхів; пластмас, полімерних матеріалів.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу збільшився проти 2018р. на 26,1% та становив 290,1 млн.дол., або 51,4% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Італії, Польщі.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Туреччини, Білорусі, Саудівської Аравії.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка механічних машин; електричних машин; засобів наземного транспорту, крім залізничного; палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки. Зменшилась частка пластмас, полімерних матеріалів; продуктів неорганiчної хiмiї; чорних металів.

18.02.2020

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2019 РОЦІ

У 2019р. обсяги експорту та імпорту послуг становили відповідно 24,1 млн.дол. США і 26,0 млн.дол. Порівняно з 2018р. експорт зменшився на 11,9% (3,2 млн.дол.), імпорт збільшився в 1,6 раза (9,8 млн.дол.). Від'ємне сальдо становило 1,9 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 0,92.

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились із партнерами з 68 країн світу.

Обсяг експорту послуг до країн Європейського Союзу зменшився проти 2018р. на 10,9% та становив 22,7 млн.дол., або 94,3% від загального обсягу експорту.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Німеччина, Польща, Кіпр, Чехія, Словаччина, Італія.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту області становили послуги з переробки матеріальних ресурсів (43,8%) і транспортні послуги (41,1%).

Імпорт послуг з країн Європейського Союзу збільшився проти 2018р. у 1,9 раза та становив 20,3 млн.дол., або 78,1% від загального обсягу імпорту.

Головними партнерами в імпорті послуг були Ірландія, Румунія, Польща, Німеччина, Франція.

Основу структури імпорту становили транспортні послуги (25,2% від загального обсягу імпорту), ділові послуги (24,8%), роялті та інші послуги, пов'язані з використанням інтелектуальної власності (18,6%) та послуги, пов?язані з подорожами (15,9%).


14.02.2020

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ 2020 РОКУ

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) у січні 2020р. порівняно з груднем 2019р. становив 100,3% та 100,2% відповідно.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,5%. Найбільше (на 11,4%) подорожчали овочі. У межах 2,1–0,3% підвищились ціни на сири, маргарин, яловичину, кондитерські вироби з цукру та борошна, фрукти, сметану, безалкогольні напої, яйця, молоко, м'ясо птиці. Водночас на 3,7–0,3% подешевшали макаронні вироби, свинина, масло, сало, рис, майонез, соняшникова олія, цукор та кисломолочна продукція. Ціни на продукти переробки зернових зменшились на 1,0%, у т.ч. на пшоно – на 8,3%, крупи манні – на 3,3%, пшеничне борошно – на 2,3%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,6%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 2,9%, алкогольні напої – на 0,5%.

Одяг та взуття подешевшали на 3,7%: взуття – на 3,9%, одяг – на 3,5%.

На зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,4% вплинуло підвищення цін на природний газ на 12,2%. Крім того, товари та послуги з утримання та ремонту житла подорожчали на 1,9%.

Ціни на транспорт у цілому знизились на 1,3%, що зумовлено здешевленням палива та мастил на 4,2% та проїзду в поїзді міжміського сполучення на 2,4%. Разом з тим на 7,6% подорожчала плата за навчання на курсах водіїв.

У сфері зв’язку зростання цін на 1,6% спричинено подорожчанням поштових послуг та послуг Інтернету на 12,5% та 2,8% відповідно.

Вартість послуг освіти зросла на 1,4% внаслідок підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 10,4%.

Серед інших товарів та послуг на 3,0–0,7% подорожчали страхування особистого транспорту, прилади та товари для особистого догляду, послуги ресторанів та готелів. Водночас зниження цін зафіксовано у сфері відпочинку та культури (на 1,2%), на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла (на 1,1%).


12.02.2020

ПРО НАДХОДЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА НА ПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2019 РОЦІ

У 2019р. на переробні підприємства області надійшло 9,0 тис.т сільськогосподарських тварин у живій масі (на 4,2% більше, ніж у 2018р.) та 172,9 тис.т молока (на 2,1% менше).

За 2019р. переробними підприємствами області куплено 169,6 тис.т молока (на 0,6% більше, ніж за 2018р.), у т.ч. у підприємств – 65,4 тис.т (на 17,7% більше), у населення – 104,2 тис.т (на 7,8% менше).

За якісним складом купленої молочної продукції в підприємств переважало молоко першого ґатунку (84,5%), у населення – молоко другого ґатунку (97,2%).

Середня ціна за 1 тонну, по якій переробні підприємства приймали молоко, в 2019р. становила по області 6264,0 грн проти 5575,3 грн у 2018р., зокрема, у підприємств – 7755,8 грн (збільшилась на 7,5%), у населення – 5327,9 грн (на 11,7%).

У минулому році в області займалися прийманням молока від населення 207 відповідно обладнаних пунктів.


05.02.2020

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2019 РОЦІ

У 2019р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 43,3 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 69,7% припадає на переробну промисловість, з неї: 28,1% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 18,5% – виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 6,6% – машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 27,6% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за 2019р. становив 34,1 тис.грн.

В області 34,3% від загального обсягу реалізованої промислової продукції належить підприємствам м.Хмельницького, 11,7% – Кам'янець-Подільського району, 10,2% – м.Нетішина.


04.02.2020

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ГРУДНІ 2019 РОКУ

У грудні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 371,2 млн.грн (75,4% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 90,7 млн.грн.

На кінець грудня 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 603,3 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 223,4 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 82,8 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 49,2 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 13,1 млн.грн, за постачання електричної енергії – 113,7 млн.грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт.год), на одного власника особового рахунку в грудні 2019р. становили 2180,3 грн.


При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове
© 2000-2020, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi