27.02.2019

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ 2019 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня 2019р. у порівнянні з січнем 2018р. становив 84,5%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня 2018р. збільшився на 10,7%.

У переробній промисловості в січні 2019р. виробництво продукції зменшилось на 27,6%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – в 2,2 раза, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 49,0%, машинобудуванні – на 25,7%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 24,7%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 6,6%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 31,7%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 3,3%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва продукції в порівнянні з січнем 2018р. збільшилися на 9,1%.

27.02.2019

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ГРУДНІ 2018 РОКУ

У січні–грудні 2018р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 10435,3 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 3,5% менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2017р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,6% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 50,9% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 44,6%. На капітальний ремонт активів спрямовано 7,8% загального обсягу капітальних інвестицій.

У нематеріальні активи вкладено 1,4% загального обсягу капітальних інвестицій.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 66,3% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик становила 6,0%, коштів населення, витрачених на будівництво житла, – 8,8%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 17,4% капітальних інвестицій.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості (33,2%), сільського, лісового та рибного господарств (30,9%).

27.02.2019

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ 2019 РОКУ

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в січні 2019р. було використано газу природного 132,1 млн.м3, вугілля кам’яного – 32,9 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 6,3 тис.т, бензину моторного – 0,9 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,5 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС пропану і бутану скраплених становив 2,8 тис.т, палива дизельного – 2,4 тис.т, бензину моторного – 2,4 тис.т.

Порівняно з січнем 2018р. збільшились обсяги використання вугілля кам’яного на 40,7%. Разом з тим обсяги використання бензину моторного зменшились на 12,5%, пропану і бутану скраплених – на 7,6%, газу природного – на 5,1%, газойлів (палива дизельного) – на 1,9%.

Станом на 1 лютого 2019р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 69,8 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 7,9 тис.т, бензину моторного – 3,5 тис.т, мазутів паливних важких – 3,1 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,8 тис.т.


26.02.2019

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ 2019 РОКУ

У січні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 103,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем 2018р. становив 85,9%.

Порівняно з січнем 2018р. зросло будівництво інженерних споруд в 1,6 раза, водночас будівництво будівель скоротилося на 30,1% у т.ч. житлових – на 25,4%, нежитлових – на 35,7%.

Підприємствами м. Хмельницького вироблено 50,8% загального обсягу будівельної продукції, м. Нетішина – 19,1%, м. Кам’янця-Подільського – 13,0%, Хмельницького району – 6,2%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 73,9% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний та поточний ремонти – 17,7% та 8,4% відповідно.


25.02.2019

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ 2019 РОКУ

У січні 2019р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 95,2 млн.ткм, що на 5,7% більше обсягу відповідного періоду попереднього року. Перевезено 644,8 тис.т вантажів, що на 14,8% більше обсягу січня 2018р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 78,9 млн.пас.км, що становить 90,3% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 8,0 млн. пасажирів, що на 11,9% менше, ніж у січні 2018р.

25.02.2019

НАДАННЯ ПОСЛУГ ПОШТИ ТА ЗВ’ЯЗКУ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2018 РОЦІ

Упродовж 2018р. підприємствами області у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку надано послуг на суму 1142,7 млн.грн (на 11,6% більше, ніж у 2017р.), з них населенню – на 719,2 млн.грн (на 14,6% більше).

Доходи від надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку становили 677,7 млн.грн (59,3% від загального обсягу реалізованих послуг), Інтернет-послуг – 163,3 млн.грн (14,3%), поштової та кур’єрської діяльності – 138,1 млн.грн (12,1%), фіксованого телефонного зв'язку – 99,9 млн.грн (8,7%), послуг з трансляції, ретрансляції теле- та радіопрограм, технічного обслуговування й експлуатації обладнання в межах мовлення, радіозв’язку – 19,9 млн.грн (1,7%).

Частка міжнародних реалізованих послуг в загальному обсязі становила 2,9%.

Кількість абонентів мобільного зв’язку становила 1,0 млн., з них населення – 0,9 млн. Послугами кабельного телебачення в області користується 19,3 тис. абонентів. Кількість користувачів мережі "Інтернет" на 1 січня 2019р. налічувала 653,1 тис. абонентів, що на 13,4% більше, ніж на 1 січня 2018р.

Разом з тим, спостерігається тенденція до зменшення кількості користувачів стаціонарного зв’язку. Мережа фіксованого телефонного зв’язку в порівнянні з 1 січня 2018р. зменшилась на 20,2% і на 1 січня 2019р. налічувала 108,9 тис. абонентів, з них 66,1 тис. – домашні. Зі 100 сімей області лише 14 продовжує користуватися стаціонарним зв’язком, з них у міських поселеннях – 20 сімей, у сільській місцевості – 7.

Упродовж 2018р. підприємствами поштового зв’язку відправлено 3842,1 тис. листів, 4531,9 тис. посилок, здійснено 2,8 млн. поштових переказів і пенсійних виплат, надано 3,5 млн. міжміських телефонних переговорів (включаючи міжнародні).

25.02.2019

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ 2019 РОЦІ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні 2019р. становив 1703,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 4,7% більше від обсягу січня попереднього року. У порівнянні з груднем 2018р. його обсяг зменшився на 25,2%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) в січні 2019р. становив 974,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 6,2% більше обсягу січня 2018р. і на 24,1% менше обсягу грудня попереднього року.


22.02.2019

ПРО НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ СУБСИДІЙ У СІЧНІ 2019 РОКУ

У січні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 153,5 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в січні 2019р. зменшився порівняно з січнем 2018р. на 4,8% і становив 893,0 грн.

У січні 2019р. за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 10,2 тис. домогосподарств, що на 42,1% більше, ніж у січні 2018р. При цьому на домогосподарства в міських поселеннях припадало 49,7% таких звернень, у сільській місцевості – 50,3%. У січні 2019р. призначено субсидії 17,0 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 9,0 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 8,0 тис. Порівняно з січнем 2018р. кількість таких домогосподарств збільшилась у 1,5 раза. Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні 2019р. становила 15,2 млн.грн (у міських поселеннях – 7,4 млн.грн, у сільській місцевості – 7,8 млн.грн), у січні 2018р. – 10,4 млн.грн (у міських поселеннях – 6,9 млн.грн, у сільській місцевості – 3,5 млн.грн).

У січні 2019р. 274 домогосподарствам призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 32 домогосподарства, у сільській місцевості – 242. Кількість домогосподарств, яким було призначено субсидії, порівняно із січнем 2018р. зменшилась в 3,2 раза. За січень 2019р. сума призначених субсидій становила 0,8 млн.грн (у міських поселеннях – 0,1 млн.грн, у сільській місцевості – 0,7 млн.грн), у січні 2018р. – 2,4 млн.грн (у міських поселеннях – 0,2 млн.грн, у сільській місцевості – 2,2 млн.грн). Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в січні 2019р. збільшився порівняно з січнем 2018р. на 2,2% і становив 2823,4 грн. У січні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 1,5 млн.грн, у січні 2018р. – 9,5 млн.грн.

22.02.2019

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2018 РОЦІ

За попередніми даними чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 січня 2019р. становила 1264,7 тис. осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж 2018р., чисельність наявного населення скоротилась на 9704 особи. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 9038 осіб, міграційне скорочення становило 666 осіб.

Протягом 2018р. на Хмельниччині народилось 10698 немовлят, зареєстровано 19736 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (61,0%), друге – новоутворення (13,2%), третє – зовнішні причини смерті (4,9%).


20.02.2019

СТАН ТВАРИННИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ 2019 РОКУ

У січні 2019р. індекс продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 101,6%, у т.ч. у підприємствах – 104,6%, у господарствах населення – 99,0%.

Господарствами всіх категорій області реалізовано на забій 10,1 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 9,8% більше, ніж у січні 2018р., вироблено 36,4 тис.т молока (на 4,0% більше) та 82,1 млн.шт яєць (на 3,9% менше).

За розрахунками, на 1 лютого 2019р. в області налічувалося 230,9 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 130,0 тис. корів, свиней – 312,4 тис., овець та кіз – 26,8 тис., птиці свійської – 6,4 млн. голів. Кількість корів в порівнянні до 1 лютого 2018р. зменшилась на 2,5%, свиней – на 2,6%, овець та кіз – на 0,7%, птиці – на 1,3%, а великої рогатої худоби не змінилася.

У господарствах населення утримувалось 70,5% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 78,8%, свиней – 47,4%, овець і кіз – 91,4%, птиці всіх видів – 37,8%.


18.02.2019

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2018 РОЦІ

У 2018р. обсяги експорту та імпорту послуг становили відповідно 27,0 млн.дол. США і 15,9 млн.дол. Порівняно з 2017р. експорт збільшився на 1,0% (0,2 млн.дол.), імпорт – на 18,1% (2,4 млн.дол.). Додатне сальдо становило 11,1 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,70.

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились із партнерами з 71 країни світу.

Обсяг експорту послуг до країн Європейського Союзу збільшився проти 2017р. на 2,8% та становив 25,2 млн.дол., або 93,3% від загального обсягу експорту.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Німеччина, Люксембург, Бельгія, Польща, Велика Британія, Словаччина, Франція, Італія.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту області становили послуги з переробки матеріальних ресурсів (54,0%) і транспортні послуги (40,2%).

Імпорт послуг з країн Європейського Союзу збільшився проти 2017р. на 7,4% та становив 10,4 млн.дол., або 65,1% від загального обсягу імпорту.

Серед країн ЄС головними партнерами в імпорті послуг були Польща, Німеччина, Франція, Нідерланди.

Основу структури імпорту становили транспортні послуги (33,0% від загального обсягу імпорту), послуги, пов'язані з подорожами (24,4%) та ділові послуги (21,9%).

18.02.2019

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2018 РОЦІ

У 2018р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 638,2 млн.дол. США і 446,5 млн.дол. Порівняно з 2017р. експорт збільшився на 36,5% (170,6 млн.дол.), імпорт – на 7,8% (32,2 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 191,7 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,43.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 134 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився порівняно з 2017р. на 33,2% та становив 304,2 млн.дол., або 47,7% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Нідерландів, Бельгії, Іспанії, Італії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Єгипту, Індонезії, Туреччини, Молдови.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з 2017р. збільшилась частка зернових культур; залишків і відходів харчової промисловості; цукру і кондитерських виробів з цукру. Натомість зменшилась частка молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду; насіння і плодів олійних рослин; електричних машин; жирів та олій тваринного або рослинного походження; пластмас, полімерних матеріалів.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу зменшився проти 2017р. на 0,6% та становив 230,1 млн.дол., або 51,5% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Саудівської Аравії, Білорусі, Туреччини, США.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка продуктів неорганічної хімії; механічних машин; засобів наземного транспорту, крім залізничного; добрив. Зменшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; м’яса та їстівних субпродуктів; електричних машин; виробів з чорних металiв.


14.02.2019

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ 2019 РОКУ

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) в січні 2019р. відносно попереднього місяця становив 100,9% та 101,0% відповідно.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,6%. Найбільше (на 16,5%) подорожчали овочі, зокрема, капуста – на чверть, картопля – на 11,0%, цибуля, буряк, морква – на 6,2–2,9%. На 4,7–1,0% підвищились ціни на фрукти, сметану, сіль, хліб, продукти переробки зернових, макаронні вироби, кондитерські вироби з борошна, сало, яловичину, сири. Водночас на 1,5–0,2% подешевшали яйця, свинина, цукор, молоко, рис, кисломолочна продукція.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,6%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 2,7%, алкогольні напої – на 0,6%.

Одяг та взуття подешевшали на 3,5%: одяг – на 3,8%, взуття – на 3,3%.

На зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,4% вплинуло підвищення тарифів на гарячу воду на 20,2%, опалення – на 16,8%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 1,6% в основному спричинено здешевленням палива та мастил на 6,4%. Разом з тим на 1,3% подорожчав проїзд у пасажирському транспорті: залізничному – на 3,2%, автодорожньому – на 1,1%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,7%, що пов’язано з подорожчанням місцевого телефонного зв’язку на 17,3% та поштових послуг на 14,3%. Водночас міжміські телефоні розмови подешевшали на 17,6%.

Послуги освіти стали дорожчими на 3,1%, зокрема, плата за утримання та виховання дітей у дошкільних закладах збільшилась на 15,3%, отримання середньої освіти – на 7,6%, навчання на курсах іноземної мови – на 6,6%.


13.02.2019

ПРО НАДХОДЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА НА ПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2018 РОЦІ

У 2018р. переробними підприємствами області куплено в усіх категоріях постачальників 5,2 тис.т живої маси сільськогосподарських тварин (на 1,9% більше, ніж за 2017р.).

У загальному обсязі купівлі частка великої рогатої худоби становила 30,7%, свиней – 69,1%. Середня ціна купівлі однієї тонни живої маси великої рогатої худоби становила 26548,5 грн (у 2017р. – 25108,2 грн), свиней – 37227,7 грн (33203,3 грн).

Крім того, переробними підприємствами використано для переробки 3,5 тис.т власно вирощених тварин (на 5,0% менше, ніж за 2017р.).

За 2018р. переробними підприємствами області куплено 176,6 тис.т молока (на 10,4% менше, ніж за 2017р.), у т.ч. у підприємств – 55,6 тис.т (на 42,9% менше), у населення – 113,0 тис.т (на 21,2% більше).

За якісним складом купленої молочної продукції в підприємств переважало молоко першого ґатунку (71,3%), у населення – молоко другого ґатунку (95,3%).

Середня ціна, по якій переробні підприємства приймали молоко, в 2018р. становила 5575,3 грн проти 5881,7 грн у 2017р.


06.02.2019

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2018 РОЦІ

У 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 43,5 млрд.грн, з неї продукції добувної та переробної промисловості – на 29,7 млрд.грн. У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (30,9%), виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (26,1%), виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (16,3%), машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (9,4%).

В області 33,1% від загального обсягу реалізованої промислової продукції належить підприємствам м.Хмельницького, 15,1% – м.Нетішина, 10,7% – Кам'янець-Подільського району.


05.02.2019

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ГРУДНІ 2018 РОКУ

У грудні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 443,7 млн.грн (66,2% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 119,2 млн.грн.

На кінець грудня 2018р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 546,8 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 176,9 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 60,5 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 29,4 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 7,2 млн.грн, за постачання електричної енергії – 100,8 млн.грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт.год), на одного власника особового рахунку в грудні 2018р. становили 2427,4 грн.При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове

© 2000-2019, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi