28.01.2021

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2020 РОЦІ

За попередніми даними у 2020р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 1095,9 млн.ткм, що на 31,5% менше обсягу попереднього року. Перевезено 6241,3 тис.т вантажів, що на 23,6% менше обсягу 2019р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообіг в обсязі 590,2 млн.пас.км, що становить 60,8% від обсягу 2019 року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 65,5 млн. пасажирів, що становить 64,4% від обсягу 2019р. Міським електротранспортом перевезено 28,5 млн. пасажирів (на 32,0% менше).


27.01.2021

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У ГРУДНІ 2020 РОКУ

Підприємствами та організаціями Хмельницької області у грудні 2020р. було використано газу природного 106,3 млн.м3, вугілля кам’яного – 30,0 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 14,0 тис.т, бензину моторного – 1,0 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС бензину моторного становив 3,2 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 2,9 тис.т, пропану і бутану скраплених – 2,8 тис.т.

Порівняно з груднем 2019р. збільшились обсяги використання газойлів (палива дизельного) в 1,5 раза, пропану і бутану скраплених – на 25,2%, газу природного – на 13,3%, бензину моторного – на 11,5%. Разом з тим обсяги використання вугілля кам’яного зменшились на 28,7%.

Станом на 1 січня 2021р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 116,4 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 9,1 тис.т, бензину моторного – 3,6 тис.т, мазутів паливних важких – 2,9 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,4 тис.т.


26.01.2021

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2020 РОЦІ

Індекс промислової продукції за підсумками 2020р. у порівнянні з 2019р. становив 97,5%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти 2019р. збільшився в 1,6 раза.

У переробній промисловості в 2020р. виробництво продукції зменшилось на 10,9%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 30,8%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 18,4%, машинобудуванні – на 15,7%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 10,5%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 7,9%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 4,5%.

Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 27,9%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з 2019р. становив 116,8%.


26.01.2021

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2020 РОЦІ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в 2020р. становив 28168,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 13,2% більше від обсягу попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в грудні 2020р. порівняно з листопадом збільшився на 15,6%, порівняно з груднем 2019р. – на 24,9%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у 2020р. становив 16146,3 млн.грн, що в порівнянних цінах на 13,4% більше від обсягу 2019р. У грудні 2020р. його обсяг становив 1847,2 млн.грн і в порівнянних цінах проти грудня 2019р. збільшився на 18,6%, проти листопада 2020р. – на 15,6%.


21.01.2021

СТАН ТВАРИННИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2020 РОЦІ

За попередніми даними у 2020р. індекс продукції тваринництва порівняно з попереднім роком становив 97,0%, у т.ч. у підприємствах – 91,8%, у господарствах населення – 101,1%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 90,7 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 9,2% менше, ніж у 2019р., вироблено 651,5 тис.т молока (на 2,5% більше) та 973,0 млн.шт яєць (на 5,3% менше).

У підприємствах обсяг вирощування сільськогосподарських тварин зменшився проти 2019р. на 0,8%, у т.ч. свиней – на 9,3%, а великої рогатої худоби виріс на 3,4%, птиці свійської – на 12,1%, овець та кіз – на 37,8%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до обсягу їх реалізації на забій становило 107,5%.

За розрахунками, на 1 січня 2021р. у господарствах усіх категорій налічувалося 219,3 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 123,4 тис. корів, свиней – 324,9 тис., овець та кіз – 33,2 тис., птиці свійської – 6,6 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 січня 2020р. зменшилась на 0,9%, у т.ч. корів – на 2,5%, птиці – на 18,5%, а овець та кіз збільшилась на 25,3%, свиней – на 4,1%.

У господарствах населення утримувалось 71,9% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 78,8%, свиней – 44,1%, овець і кіз – 75,9%, птиці всіх видів – 40,0%.


20.01.2021

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2020 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 грудня 2020р. становила 1245167 осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–листопада 2020р., чисельність наявного населення скоротилась на 9535 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 9720 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 185 осіб.

Протягом січня–листопада 2020р. на Хмельниччині народилось 8950 немовлят, зареєстровано 18670 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (60,6%), друге – новоутворення (12,2%), третє – зовнішні причини смерті (4,4%).


18.01.2021

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ-ЛИСТОПАДІ 2020 РОКУ

У січні-листопаді 2020р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 578,3 млн.дол. США і 452,1 млн.дол. Порівняно з січнем-листопадом 2019р. експорт зменшився на 1,5% (8,6 млн.дол.), імпорт - на 11,1% (56,4 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 126,2 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,28.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 129 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу зменшився порівняно з січнем-листопадом 2019р. на 0,6% та становив 292,9 млн.дол., або 50,6% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Нідерландів, Бельгії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Єгипту, Туреччини, Білорусі.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем-листопадом 2019р. збільшилась частка зернових культур; електричних машин; жирів та олій тваринного або рослинного походження. Натомість зменшилась частка насiння і плодів олійних рослин; цукру і кондитерських виробів з цукру.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу зменшився проти січня-листопада 2019р. на 7,3% та становив 241,3 млн.дол., або 53,4% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, Російської Федерації, Білорусі, Саудівської Аравії, США.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка засобів наземного транспорту, крім залізничного; каучуку, гуми; їстівних плодів та горiхів. Зменшилась частка електричних машин; палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; пластмас, полімерних матеріалів; виробів з чорних металiв.


16.01.2021

ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 1 СІЧНЯ 2021 РОКУ

Станом на 1 січня 2021р. на обліку в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Хмельницькій області перебувало 30,5 тис. юридичних осіб та 1,5 тис. відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи.

Найбільша кількість юридичних осіб розташована у містах Хмельницькому (40% від загальної їх кількості), Кам'янці-Подільському (7%) та Хмельницькому районі (6%). У цих регіонах і рівень насиченості суб'єктами в розрахунку на 1000 осіб наявного населення значно перевищує середній рівень по області (25 юридичних осіб).

Найпоширенішими організаційними формами суб'єктів економіки залишаються товариства з обмеженою відповідальністю - 8,4 тис. (28% в загальній сукупності юридичних осіб), приватні підприємства - 5,6 тис. (18%), органи державної влади, організації (установи, заклади) - 3,8 тис. (13%).

У створенні суб'єктів господарської діяльності області брали участь 925 іноземних засновників із 75 країн світу. Найбільша кількість підприємств створена за участю іноземних засновників Російської Федерації та Польщі - по 10%, Туреччини - 9% та Німеччини - 6%.

За 2020р. в ЄДРПОУ області взято на облік 1003 юридичні особи (3% від загальної їх кількості). Найбільша кількість суб'єктів створена традиційно в м. Хмельницькому (більше половини від усіх заснованих), за видами економічної діяльності - у сфері діяльності адміністративного та допоміжного обслуговування (14%), у сфері надання інших видів послуг, оптовій та роздрібній торгівлі (по 13%), а також у сільському, лісовому та рибному господарствах (10%). Із створених за цей період юридичних осіб 49% становили господарські товариства, 18% - об'єднання громадян, 6% - фермерські господарства.

Разом з тим, у 2020р. знято з обліку в ЄДРПОУ 493 юридичні особи, з них найбільше - у м. Хмельницькому (58% від загальної кількості ліквідованих). Серед ліквідованих 48% становили підприємства та господарські товариства.


Примітка. Інформація по містах обласного значення та районах наведена відповідно до адміністративно-територіального устрою, який діяв до набрання чинності постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ "Про утворення та ліквідацію районів".


14.01.2021

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ГРУДНІ 2020 РОКУ

Індекс споживчих цін по області в грудні 2020р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,8%, з початку року – 104,9%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в грудні 2020р. зросли на 1,9%. Найбільше (на 14,1%) подорожчали яйця та овочі. На 6,0–1,1% підвищились ціни на цукор, соняшникову олію, пшеничне борошно, молоко, рис, сметану, хліб, крупи гречані, макаронні вироби, сало, кондитерські вироби з борошна, на 0,9–0,3% – на сири, фрукти, яловичину, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, птицю. Водночас на 1,8–1,1% знизились ціни на масло, маргарин, свинину.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зменшились на 0,3% за рахунок здешевлення алкогольних напоїв на 3,2%. Тютюнові вироби додали в ціні 2,7%.

Одяг та взуття подешевшали на 3,2%, у т.ч. взуття – на 4,1%, одяг – на 2,4%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,2% зумовлено підвищенням тарифів на гарячу воду на 3,0% та плати за оренду житла на 0,8%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 0,6% внаслідок подорожчання амбулаторних послуг та фармацевтичної продукції на 1,0% та 0,7% відповідно.

Ціни на транспорт у цілому підвищились на 0,4%, що спричинено збільшенням цін на паливо та мастила на 2,4%.

З інших товарів та послуг на 4,1–0,4% подорожчали фінансові послуги, харчування поза домом, предмети домашнього вжитку, побутова техніка, та поточне утримання житла. Водночас зниження цін спостерігалось у сфері відпочинку та культури (на 0,6%) та зв’язку (на 0,3%).


12.01.2021

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2020 РОКУ

У січні–листопаді 2020р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 42,8 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 65,5% припадає на переробну промисловість, з неї: 25,8% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 18,8% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 6,2% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 31,2% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–листопад 2020р. становив 33,9 тис.грн.


05.01.2021

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ЛИСТОПАДІ 2020 РОКУ

У листопаді 2020р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 344,0 млн.грн (54,5% нарахованих за цей період сум).

На кінець листопада 2020р. заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 622,9 млн.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 244,8 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 114,0 млн.грн, за управління багатоквартирними будинками – 86,9 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 76,5 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 17,4 млн.грн.


При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове
© 2000-2021, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi