31.01.2019

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ГРУДНІ 2018 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у грудні 2018р. становила 8976 грн, що в 2,4 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн), проте на 15,1% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в грудні 2018р. була заробітна плата працівників державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (14323 грн), сфери фінансової та страхової діяльності (13326 грн), промисловості (11048 грн), сільського, лісового та рибного господарств (9656 грн), професійної, наукової та технічної діяльності (9043 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (20031 грн) і перевищував середньообласний показник в 2,2 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 49,1–60,0% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у грудні 2018р. збільшилась порівняно з листопадом 2018р. на 16,0%, відносно грудня 2017р. –на 8,7%.

31.01.2019

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 СІЧНЯ 2019 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 січня 2019р. становила 13,3 млн.грн, або 0,7% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2018р. та збільшилась у порівнянні з груднем 2018р. на 0,4 млн.грн (на 2,8%).

У структурі загальної суми заборгованості 57,5% утворено на економічно активних підприємствах, 40,4% – на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та 2,1% – на економічно неактивних підприємствах.

Найбільша сума заборгованості (84,3%) припадає на промислові підприємства області.

Вчасно не отримали заробітну плату 0,4 тис. працівників економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 18958 грн, що в 2,1 раза більше, ніж середня заробітна плата за грудень 2018р.


29.01.2019

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ГРУДНІ 2018 РОКУ

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в грудні 2018р. було використано газу природного 124,1 млн.м3, вугілля кам’яного – 30,1 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 11,1 тис.т, бензину моторного – 1,1 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,5 тис.т. Крім цього, через мережу АЗС було продано населенню пропану і бутану скраплених 2,9 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 2,8 тис.т, бензину моторного – 2,5 тис.т.

Порівняно з груднем 2017р. збільшились обсяги використання пропану і бутану скраплених на 27,7%. Разом з тим обсяги використання вугілля кам’яного зменшились на 24,6%, бензину моторного – на 10,5%, газойлів (палива дизельного) – на 7,3%, газу природного – на 1,3%.

Станом на 1 cічня 2019р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 88,9 тис.т, пропану і бутану скраплених – 17,7 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 7,0 тис.т, бензину моторного – 3,2 тис.т, мазутів топкових важких – 2,2 тис.т.


25.01.2019

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2018 РОЦІ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в 2018р. становив 20551,0 млн.грн, що в порівнянних цінах на 1,2% більше від обсягу попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в грудні 2018р. порівняно з листопадом збільшився на 16,7%, з груднем 2017р. – на 2,8%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у 2018р. становив 11596,1 млн.грн, що в порівнянних цінах на 2,1% більше від обсягу 2017р. У грудні 2018р. його обсяг становив 1275,9 млн.грн і в порівнянних цінах проти грудня 2017р. збільшився на 3,6%, проти листопада 2018р. – на 16,7%.

25.01.2019

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2018 РОЦІ

У 2018р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 3259,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з 2017р. становив 115,8%.

Порівняно з 2017р. зросло будівництво інженерних споруд в 1,5 раза, водночас будівництво житлових та нежитлових будівель скоротилося на 17,0% та 3,4% відповідно.

Підприємствами м. Хмельницького вироблено 68,6% загального обсягу будівельної продукції, м. Кам’янця-Подільського – 6,8%, м. Нетішина – 6,1%, Хмельницького району – 4,2%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 54,0% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний та поточний ремонти – 41,0% та 5,0% відповідно.

25.01.2019

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2018 РОЦІ

Індекс промислової продукції за підсумками 2018р. у порівнянні з 2017р. становив 95,2%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти 2017р. зменшився на 12,0%.

У переробній промисловості в 2018р. виробництво продукції зменшилось на 4,7%, у т.ч. у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 16,7%, машинобудуванні – на 12,4%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 10,1%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 7,4%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 14,8%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 8,4%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 0,5%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва продукції в порівнянні з 2017р. становили 95,6%.


24.01.2019

ПРО НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ СУБСИДІЙ У СІЧНІ–ГРУДНІ 2018 РОКУ

У грудні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 158,5 тис. домогосподарств. У січні–грудні 2018р. за ними звернулось 283,8 тис. домогосподарств, що на 28% менше, ніж у січні–грудні 2017р. При цьому на домогосподарства в міських поселеннях припадало 58% таких звернень, у сільській місцевості – 42%. У січні–грудні 2018р. призначено субсидії 254,1 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 146,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 108,0 тис. Порівняно з відповідним періодом 2017р. кількість таких домогосподарств зменшилась на 29%.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–грудні 2018р. становила 116,1 млн.грн (у міських поселеннях – 69,4 млн.грн, у сільській місцевості – 46,7 млн.грн) проти 183,3 млн.грн у січні–грудні 2017р.

Сума перерахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг організаціям, що надають домогосподарствам житлово-комунальні послуги, у січні–грудні 2018р. становила 2535,8 млн.грн, що менше порівняно з відповідним періодом 2017р. на 8%.

Крім цього, у січні–грудні 2018р. 27,3 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях ? 3,0 тис. домогосподарств, у сільській місцевості ? 24,3 тис. Кількість домогосподарств, яким було призначено субсидії, порівняно із відповідним періодом 2017р. зменшилась на 18%. За січень–грудень 2018р. сума призначених субсидій цього виду становила 79,7 млн.грн (у міських поселеннях – 9,5 млн.грн, у сільській місцевості – 70,2 млн.грн), у відповідному періоді 2017р. – 90,8 млн.грн (у міських поселеннях – 10,4 млн.грн, у сільській місцевості – 80,4 млн.грн). Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в грудні 2018р. збільшився порівняно з груднем 2017р. на 7% і становив 2805,3 грн. У січні–грудні 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 92,4 млн.грн, у відповідному періоді 2017р. – 86,8 млн.грн.

24.01.2019

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2018 РОЦІ

У 2018р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 1540,5 млн.ткм, або 94,5% від обсягу попереднього року. Перевезено 8360,9 тис.т вантажів, що становить 95,7% від обсягу 2017р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 1015,8 млн.пас.км, що на 8,6% менше обсягу 2017р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 104,8 млн. пасажирів (на 5,9% менше).


22.01.2019

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2018 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 грудня 2018р. становила 1265,8 тис. осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–листопада 2018р., чисельність наявного населення скоротилась на 8628 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 7974 особи, міграційне скорочення становило 654 особи.

Протягом січня–листопада 2018р. на Хмельниччині народилось 9954 немовляти, зареєстровано 17928 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (60,8%), друге – новоутворення (13,3%), третє – зовнішні причини смерті (5,0%).


21.01.2019

СТАН ТВАРИННИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2018 РОЦІ

За попередніми даними у 2018р. господарствами всіх категорій області реалізовано на забій 97,5 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,9% більше, ніж у 2017р., вироблено 625,0 тис.т молока (на 4,7% більше) та 1089,8 млн.шт яєць (на 16,7% менше).

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) обсяг вирощування сільськогосподарських тварин збільшився проти 2017р. на 3,9%, у т.ч. свиней – на 5,2%, птиці свійської – на 5,9%, проте овець та кіз зменшився в 2,3 раза, великої рогатої худоби – на 1,9%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до обсягу їх реалізації на забій становило 111,2%.

У 2018р. в сільськогосподарських підприємствах середній надій молока від однієї корови, яка була в наявності на початок року, порівняно з 2017р. збільшився на 421 кг і становив 6422 кг.

Виробництво яєць в аграрних підприємствах зазнало суттєвого скорочення в порівнянні з 2017р. (на 18,8%) і становило 916,1 млн.шт.

За попередніми даними, на 1 січня 2019р. у господарствах усіх категорій налічувалося 230,3 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 130,4 тис. корів, свиней – 324,6 тис., овець та кіз – 27,3 тис., птиці свійської – 7,1 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 січня 2018р. зменшилась на 0,1%, у т.ч. корів – на 2,4%, свиней – на 2,3%, а овець та кіз збільшилась на 1,1%, птиці – на 3,6%.

У господарствах населення утримувалось 70,6% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 78,9%, свиней – 50,1%, овець і кіз – 91,6%, птиці всіх видів – 36,2%.


16.01.2019

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2018 РОКУ

У січні–листопаді 2018р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 582,5 млн.дол. США і 413,3 млн.дол. Порівняно з січнем–листопадом 2017р. експорт збільшився на 38,1% (160,8 млн.дол.), імпорт – на 7,6% (29,3 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 169,2 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,41.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 131 країни світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився порівняно з січнем–листопадом 2017р. на 36,9% та становив 274,7 млн.дол., або 47,2% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Нідерландів, Бельгії, Італії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Єгипту, Індонезії, Туреччини, Молдови.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–листопадом 2017р. збільшилась частка зернових культур; залишків і відходів харчової промисловості; цукру і кондитерських виробів з цукру. Натомість зменшилась частка молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду; насіння і плодів олійних рослин; електричних машин; жирів та олій тваринного або рослинного походження; пластмас, полімерних матеріалів; механічних машин.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу зменшився проти січня–листопада 2017р. на 1,2% та становив 212,7 млн.дол., або 51,5% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Бельгії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Саудівської Аравії, Білорусі, Туреччини, США.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка продуктів неорганічної хімії; механічних машин; засобів наземного транспорту, крім залізничного; добрив; пластмас, полімерних матеріалів. Зменшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; м’яса та їстівних субпродуктів; електричних машин; зернових культур.

16.01.2019

ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 1 СІЧНЯ 2019 РОКУ

Станом на 1 січня 2019р. на обліку в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Хмельницькій області перебувало 29,3 тис. юридичних осіб та 1,5 тис. відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи.

Найбільша кількість юридичних осіб розташована у містах Хмельницькому (39% від загальної їх кількості), Кам’янці-Подільському (7%) та Хмельницькому районі (6%). У цих регіонах і рівень насиченості суб’єктами в розрахунку на 1000 осіб наявного населення значно перевищує середній рівень по області (23 юридичні особи).

Найпоширенішими організаційними формами суб’єктів економіки залишаються товариства з обмеженою відповідальністю – 7,6 тис. (26% від загальної сукупності юридичних осіб), приватні підприємства – 5,6 тис. (19%), органи влади, організації (установи, заклади) – 4,0 тис. (14%).

У створенні суб’єктів господарської діяльності області брали участь 899 іноземних засновників із 71 країни світу. Вагома кількість підприємств створена за участю іноземних засновників Польщі – 11%, Кіпру – 9% та Туреччини – 8% .

Упродовж 2018р. в ЄДРПОУ області взято на облік 1295 юридичних осіб (4,4% від загальної їх кількості). Найбільша кількість суб’єктів створена традиційно в м. Хмельницькому (47% від усіх заснованих), за видами економічної діяльності – у сфері надання інших видів послуг (21%), оптової та роздрібної торгівлі (13%), а також у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (12%). Із створених за цей період юридичних осіб 43% становили господарські товариства, 27% – об’єднання громадян, 9% – приватні підприємства.

Разом з тим, у 2018р. знято з обліку в ЄДРПОУ 410 юридичних осіб, з них найбільше – у м. Хмельницькому (майже третина від загальної кількості ліквідованих). Серед ліквідованих 38% становили підприємства та господарські товариства.


15.01.2019

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ГРУДНІ 2018 РОКУ

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) в грудні 2018р. відносно попереднього місяця становив 100,5% та 100,8% відповідно, з початку року – 109,2% та 109,8%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в грудні 2018р. зросли на 1,6%. Найбільше (на 16,6%) подорожчали овочі, зокрема, буряк – на третину, цибуля, капуста, картопля – на 28,8–20,5%. На 3,9–1,2% підвищились ціни на сметану, молоко, сало, сири, масло вершкове, хліб, безалкогольні напої, макаронні вироби. Водночас на 2,3–0,4% подешевшали рис, крупи гречані, фрукти, цукор, свинина.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,9%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,9%, ціни на алкогольні напої, навпаки, знизились на 0,5%.

Одяг та взуття подешевшали на 2,6%: взуття – на 3,5%, одяг – на 2,0%.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,2% зумовлено зростанням тарифів на гарячу воду, опалення на 0,9%, вартості утримання та ремонту житла – на 0,5%, плати за оренду житла – на 0,4%.

На зниження цін на транспорт у цілому на 2,4% вплинуло здешевлення палива та мастил на 5,6%, автомобілів – на 1,0%. Разом з тим на 0,4% подорожчав проїзд у приміському автобусі.

Зростання цін у сфері зв’язку на 0,9% відбулось головним чином через підвищення абонентної плати за користування послугами мобільного зв’язку на 1,7%.

Серед інших товарів та послуг збільшилась вартість послуг ресторанів та готелів (на 0,7%), у сфері охорони здоров’я (на 0,4%), знизились ціни у сфері відпочинку та культури (на 0,7%), на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла (на 0,2%).


09.01.2019

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2018 РОКУ

У січні–листопаді 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 39,5 млрд.грн, з неї продукції добувної та переробної промисловості – на 27,2 млрд.грн. У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (30,4%), виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (25,9%), виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (16,7%), машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (9,6%).

В області 32,4% від загального обсягу реалізованої промислової продукції належить підприємствам м.Хмельницького, 15,6% – м.Нетішина, 10,9% – Кам'янець-Подільського району.


03.01.2019

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ЛИСТОПАДІ 2018 РОКУ

У листопаді 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 309,0 млн.грн (63,9% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 87,8 млн.грн.

На кінець листопада 2018р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 382,4 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 125,2 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 63,7 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 30,6 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 7,3 млн.грн, за постачання електричної енергії – 98,5 млн.грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт.год), на одного власника особового рахунку в листопаді 2018р. становили 1815,8 грн.


02.01.2019

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2018 РОКУ

За результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності кількість зайнятого населення віком 15–70 років за 9 місяців 2018р. становила 525,6 тис. осіб, а кількість безробітних – 46,7 тис. осіб.

Рівень зайнятості населення віком 15–70 років порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 0,9 в.п. та становив 56,2%, серед населення працездатного віку – на 1,3 в.п. та 65,2% відповідно.

Рівень безробіття серед економічно активного населення віком 15–70 років зменшився з 8,6% за 9 місяців 2017р. до 8,2% за 9 місяців 2018р.При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове

© 2000-2019, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi