јрх≥в : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥
в с≥чн≥Цлистопад≥ 2018 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цлистопада 2017р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цлистопада 2017р.

у % до загального обс€гу

”сього 582546,9 138,1 100,0 413276,2 107,6 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 39758,9 81,2 6,9 4328,9 51,0 1,0

01 жив≥ тварини

6,9 2,2 0,0 3240,3 168,9 0,8

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

413,9 309,7 0,1 513,8 7,8 0,1

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц Ц Ц 488,1 Ц 0,1

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

39338,1 81,1 6,8 86,7 Ц 0,0
II. ѕродукти рослинного походженн€ 281119,8 187,9 48,3 7547,0 72,4 1,9

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

0,2 Ц 0,0 748,0 160,6 0,2

07 овоч≥

4418,8 83,4 0,8 456,5 97,1 0,1

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

14363,7 165,1 2,5 2710,7 89,3 0,7

09 кава, чай

Ц Ц Ц 744,2 88,0 0,2

10 зернов≥ культури

187701,0 279,0 32,2 1892,5 50,2 0,5

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

17105,5 127,3 2,9 123,1 267,6 0,0

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

57473,8 104,8 9,9 872,0 49,0 0,2

13 шелак природний

1,5 Ц 0,0 Ц Ц Ц

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

55,3 99,7 0,0 Ц Ц Ц
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 7245,3 58,5 1,3 Ц Ц Ц
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 39162,8 156,3 6,7 2888,5 117,1 0,7

16 продукти з м'€са, риби

4,7 Ц 0,0 176,2 Ц 0,1

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

24705,1 157,7 4,2 29,3 204,2 0,0

18 какао та продукти з нього

19,7 162,6 0,0 500,4 82,4 0,1

19 готов≥ продукти ≥з зерна

2977,5 76,6 0,5 Ц Ц Ц

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

1551,3 104,9 0,3 632,4 116,8 0,2

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

779,1 116,4 0,1 193,1 93,8 0,0

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

9125,4 272,7 1,6 1357,1 131,6 0,3
V. ћ≥неральн≥ продукти 17128,0 126,0 2,9 20910,9 76,0 5,1

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

16962,0 124,8 2,9 3303,3 105,7 0,8

26 руди, шлак ≥ зола

164,2 Ц 0,0 194,5 126,2 0,1

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

1,8 Ц 0,0 17413,1 71,8 4,2
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 5264,6 114,7 0,9 46840,7 142,9 11,4

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

Ц Ц Ц 16121,9 350,1 3,9

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

47,7 26522,1 0,0 295,9 87,1 0,1

30 фармацевтична продукц≥€

Ц Ц Ц 633,3 165,8 0,2

31 добрива

Ц Ц Ц 11992,0 144,3 2,9

32 екстракти дубильн≥

Ц Ц Ц 4452,4 83,8 1,1

33 еф≥рн≥ ол≥њ

333,4 312,6 0,1 4021,8 110,2 1,0

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

633,3 146,1 0,1 4246,9 79,0 1,0

35 б≥лков≥ речовини

4109,2 103,1 0,7 1622,2 128,2 0,4

36 порох ≥ вибуховi речовини

3,2 145,0 0,0 Ц Ц Ц

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

4,6 105,9 0,0 75,4 142,9 0,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

133,2 327,4 0,0 3378,9 97,1 0,8
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 24693,8 116,5 4,2 86043,0 112,2 20,9

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

24470,9 116,5 4,2 76666,9 110,3 18,6

40 каучук, іума

222,9 113,5 0,0 9376,1 130,9 2,3
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена 7,4 Ц 0,0 109,9 106,1 0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

7,4 Ц 0,0 109,9 118,8 0,0
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 15421,9 141,7 2,7 1186,1 178,7 0,3

44 деревина ≥ вироби з деревини

15421,9 141,7 2,7 1160,1 179,6 0,3

45 корок та вироби з нього

Ц Ц Ц 22,7 261,1 0,0

46 вироби з соломи

Ц Ц Ц 3,3 36,8 0,0
X. ћаса з деревини або з ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 230,6 123,3 0,0 5039,7 133,8 1,2

48 пап≥р та картон

227,4 122,1 0,0 4995,0 136,6 1,2

49 друкована продукц≥€

3,2 398,2 0,0 44,7 41,1 0,0
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 26275,6 118,0 4,4 27980,9 106,9 6,6

51 вовна

0,6 Ц 0,0 570,9 163,1 0,1

52 бавовна

1,1 18,1 0,0 8313,1 95,6 2,0

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

0,7 Ц 0,0 1798,8 76,0 0,4

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

5636,6 122,6 1,0 4332,9 189,6 1,0

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

0,0 0,0 0,0 3801,8 82,5 0,9

56 вата

45,1 186,5 0,0 395,0 200,9 0,1

57 килими

11252,0 122,5 1,9 4175,9 95,9 1,0

58 спец≥альн≥ тканини

0,1 4,9 0,0 441,6 90,1 0,1

59 текстильн≥ матер≥али

35,1 167,7 0,0 1574,6 127,8 0,4

60 трикотажн≥ полотна

Ц Ц Ц 1320,5 170,3 0,3

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

1385,0 110,8 0,2 354,0 94,7 0,1

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

7688,9 110,4 1,3 120,2 160,9 0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

230,4 114,2 0,0 781,6 210,0 0,2
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 1771,8 172,9 0,3 159,7 215,4 0,0

64 взутт€

867,3 228,5 0,1 142,0 225,5 0,0

65 головн≥ убори

904,5 140,2 0,2 17,6 157,7 0,0

66 парасольки

Ц Ц Ц 0,1 Ц 0,0
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 8441,2 99,5 1,5 4736,6 82,1 1,2

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

272,6 101,2 0,1 639,4 127,8 0,2

69 керам≥чн≥ вироби

7536,2 98,4 1,3 1617,7 56,9 0,4

70 скло та вироби ≥з скла

632,4 113,7 0,1 2479,5 102,3 0,6
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ 7,0 152,8 0,0 79,6 104,7 0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 16905,8 101,2 2,9 36216,4 111,4 8,7

72 чорн≥ метали

9643,1 101,8 1,7 7271,1 120,9 1,8

73 вироби з чорних метал≥в

2779,2 115,7 0,5 12106,4 96,8 2,9

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

196,0 26,1 0,0 510,2 101,3 0,1

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

3886,2 110,1 0,7 4478,9 93,5 1,1

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 1199,0 370,4 0,3

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 6706,3 116,9 1,6

80 олово ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 3,8 Ц 0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

258,1 89,3 0,0 1336,4 148,1 0,3

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

143,2 190,7 0,0 2604,3 149,1 0,6
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 73318,6 111,9 12,6 113703,8 108,8 27,6

84 реактори €дерн≥, котли, машини

12192,5 103,1 2,1 78342,7 115,8 19,0

85 електричн≥ машини

61126,1 113,9 10,5 35361,1 96,0 8,6
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥  засоби 622,6 125,8 0,1 49325,7 114,4 11,9

86 зал≥зничн≥ локомотиви

Ц Ц Ц 105,9 2533,4 0,0

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

622,6 125,8 0,1 49109,8 113,9 11,9

88 л≥тальн≥ апарати

Ц Ц Ц 110,0 Ц 0,0
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 3423,5 81,4 0,6 2500,1 116,8 0,6

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

3423,5 81,4 0,6 2487,5 116,8 0,6

91 годинники

Ц Ц Ц 3,9 534,6 0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц Ц Ц 8,7 91,0 0,0
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 21747,7 131,0 3,7 2940,0 48,0 0,7

94 мебл≥

21446,5 132,9 3,7 1330,5 62,3 0,3

95 ≥грашки

97,8 27,1 0,0 654,5 22,6 0,2

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

203,4 203,2 0,0 955,0 87,8 0,2
XXI. “вори мистецтва Ц Ц Ц 0,2 Ц 0,0

97 твори мистецтва

Ц Ц Ц 0,2 Ц 0,0

“овари, придбан≥ в портах

Ц Ц Ц 731,4 120,3 0,2

–≥зне

Ц Ц Ц 7,1 Ц 0,0