јрх≥в : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥
в с≥чн≥Цжовтн≥ 2021 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цжовтн€ 2020р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цжовтн€ 2020р.

у % до загального обс€гу

”сього 704029,1 142,0 100,0 505742,7 125,0 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 21199,6 109,4 3,0 3360,4 89,9 0,6

01 жив≥ тварини

873,9 406,9 0,1 2723,1 104,0 0,5

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

1501,7 248,6 0,2 Ц Ц Ц

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

67,4 Ц 0,0 542,9 652,1 0,1

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

18756,6 101,1 2,7 93,5 9,6 0,0

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

Ц Ц Ц 0,9 Ц 0,0
II. ѕродукти рослинного походженн€ 346663,4 132,8 49,2 19426,0 154,1 4,0

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц Ц Ц 563,0 153,2 0,1

07 овоч≥

1583,9 73,3 0,2 3834,2 101,4 0,8

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

13325,5 195,4 1,9 8497,1 139,4 1,7

09 кава, чай

Ц Ц Ц 816,4 214,6 0,2

10 зернов≥ культури

257038,1 144,3 36,5 4484,5 275,8 0,9

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

3078,8 25,9 0,4 271,5 777,1 0,1

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

71534,5 115,4 10,2 959,3 298,7 0,2

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

102,6 221,4 0,0 Ц Ц Ц
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 39595,0 193,4 5,6 52,4 225,0 0,0
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 29590,9 174,8 4,2 10003,9 157,6 1,9

16 продукти з м'€са, риби

143,8 2172,5 0,0 Ц Ц Ц

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

1,6 0,3 0,0 1019,1 366,9 0,2

18 какао та продукти з нього

36,5 2224,5 0,0 3668,8 163,5 0,7

19 готов≥ продукти ≥з зерна

1768,1 58,6 0,3 2465,4 156,5 0,5

20 продукти переробки овоч≥в

234,4 173,6 0,0 230,6 688,1 0,0

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

904,1 31,1 0,1 1460,5 109,0 0,3

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

5390,0 485,7 0,8 424,7 81,1 0,1

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

21112,4 229,2 3,0 734,8 208,6 0,1
V. ћ≥неральн≥ продукти 18508,2 112,8 2,7 38771,9 219,6 7,7

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

18046,6 112,6 2,6 3513,2 151,0 0,7

26 руди, шлак ≥ зола

461,6 132,4 0,1 Ц Ц Ц

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц Ц Ц 35258,7 231,0 7,0
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 4215,5 90,2 0,6 58288,9 162,4 11,6

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

0,3 377,7 0,0 22929,1 281,8 4,5

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

3,3 61,5 0,0 429,5 113,2 0,1

30 фармацевтична продукц≥€

Ц Ц Ц 388,9 118,9 0,1

31 добрива

Ц Ц Ц 13109,8 103,1 2,6

32 екстракти дубильн≥

32,5 108,9 0,0 7005,4 172,3 1,4

33 еф≥рн≥ ол≥њ

910,9 306,8 0,1 549,8 72,7 0,1

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

1715,8 160,8 0,3 3473,7 143,7 0,7

35 б≥лков≥ речовини

1468,5 45,3 0,2 1712,2 72,9 0,3

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

11,1 95,2 0,0 Ц Ц Ц

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

5,7 127,6 0,0 331,9 86,8 0,1

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

67,4 562,3 0,0 8358,6 191,5 1,7
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 21584,0 138,2 3,1 89441,4 143,6 17,6

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

21469,2 138,2 3,1 72550,8 148,8 14,3

40 каучук, іума

114,8 148,3 0,0 16890,6 125,1 3,3
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена 7,8 58,3 0,0 258,7 227,2 0,1

41 шкури

Ц Ц Ц 0,3 Ц 0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

7,8 58,3 0,0 258,4 250,0 0,1
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 13119,4 116,8 1,9 1280,0 197,2 0,3

44 деревина ≥ вироби з деревини

13091,6 116,8 1,9 1270,6 203,6 0,3

45 корок та вироби з нього

Ц Ц Ц 5,6 43,3 0,0

46 вироби ≥з соломи

27,8 105,8 0,0 3,8 30,8 0,0
X. ћаса з деревини або з ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 468,1 183,5 0,1 4795,5 97,3 0,9

47 маса з деревини

Ц Ц Ц 5,0 Ц 0,0

48 пап≥р та картон

389,1 165,6 0,1 4737,2 97,0 0,9

49 друкована продукц≥€

79,0 391,9 0,0 53,3 130,8 0,0
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 30574,6 124,3 4,2 32820,4 139,9 6,5

50 шовк

Ц Ц Ц 5,6 831,4 0,0

51 вовна

Ц Ц Ц 149,0 141,0 0,0

52 бавовна

6,4 76,0 0,0 6051,2 121,9 1,2

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

10,7 106,5 0,0 4279,1 273,7 0,8

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

3564,8 125,6 0,5 5344,6 155,8 1,1

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

19,9 487,6 0,0 2118,3 97,0 0,4

56 вата

51,1 137,1 0,0 430,4 287,3 0,1

57 килими

18566,2 137,6 2,6 5097,9 127,4 1,0

58 спец≥альн≥ тканини

82,7 1357,9 0,0 1045,6 210,9 0,2

59 текстильн≥ матер≥али

29,6 70,7 0,0 2845,7 118,2 0,6

60 трикотажн≥ полотна

Ц Ц Ц 1333,0 124,0 0,3

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

746,3 107,8 0,1 2676,1 152,5 0,5

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

7195,8 99,9 1,0 134,8 133,0 0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

301,1 115,8 0,0 1309,1 107,0 0,3
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 2449,1 149,8 0,4 1536,0 600,1 0,3

64 взутт€

1719,6 169,5 0,3 1468,6 843,8 0,3

65 головн≥ убори

656,3 111,7 0,1 13,1 16,0 0,0

66 парасольки

Ц Ц Ц 4,7 Ц 0,0

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

73,2 218,5 0,0 49,6 Ц 0,0
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 12724,3 141,2 1,9 6303,9 135,8 1,3

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

378,2 133,7 0,1 396,6 158,0 0,1

69 керам≥чн≥ вироби

11781,9 143,8 1,7 2939,6 175,2 0,6

70 скло та вироби ≥з скла

564,2 105,9 0,1 2967,7 109,3 0,6
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ 71,4 71,8 0,0 120,5 60,1 0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 55246,3 377,1 7,8 32182,8 107,1 6,4

72 чорн≥ метали

43327,1 568,3 6,2 5172,1 97,6 1,0

73 вироби з чорних метал≥в

3482,5 144,6 0,5 12220,5 103,8 2,4

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

199,8 36,7 0,0 460,6 93,5 0,1

75 н≥кель ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 1,6 Ц 0,0

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

7855,2 210,9 1,1 2078,6 94,6 0,4

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 181,4 11,6 0,0

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 5890,4 165,9 1,2

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метали

Ц Ц Ц 23,7 Ц 0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

283,5 108,9 0,0 1779,5 110,2 0,4

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

98,2 116,1 0,0 4374,4 122,7 0,9
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 65130,7 123,7 9,2 120151,7 92,0 23,7

84 реактори €дерн≥, котли, машини

10054,8 106,7 1,4 87203,8 91,5 17,2

85 електричн≥ машини

55075,9 127,3 7,8 32947,9 93,2 6,5
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби 2031,9 224,7 0,3 76245,0 123,1 15,1

86 зал≥зничн≥ локомотиви

Ц Ц Ц 35,9 376,1 0,0

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

2031,9 224,7 0,3 76119,1 124,8 15,1

88 л≥тальн≥ апарати

Ц Ц Ц 82,5 9,5 0,0

89 судна

Ц Ц Ц 7,5 10,1 0,0
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 3911,1 167,9 0,6 3280,1 160,4 0,6

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

3910,7 167,9 0,6 3272,9 161,0 0,6

91 годинники

Ц Ц Ц 4,4 148,9 0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

0,4 Ц 0,0 2,8 32,7 0,0
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 36932,7 153,8 5,2 6555,3 110,0 1,3

94 мебл≥

36765,8 156,4 5,2 4402,7 169,6 0,9

95 ≥грашки

10,0 122,1 0,0 1472,6 181,3 0,3

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

156,9 31,5 0,0 680,0 26,7 0,0
XXI. “вори мистецтва 5,1 Ц 0,0 Ц Ц Ц

97 твори мистецтва

5,1 Ц 0,0 Ц Ц Ц
“овари, придбан≥ в портах Ц Ц Ц 688,5 89,0 0,1
–≥зне Ц Ц Ц 179,4 40,7 0,0