јрх≥в : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥
в с≥чн≥Цжовтн≥ 2018 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цжовтн€ 2017р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цжовтн€ 2017р.

у % до загального обс€гу

”сього 507160,6 138,3 100,0 375888,9 107,6 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 34975,2 79,6 6,9 3514,4 47,0 0,9

01 жив≥ тварини

6,9 2,2 0,0 3045,4 181,2 0,8

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

120,0 89,8 0,0 467,2 8,1 0,1

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц Ц Ц 1,8 Ц 0,0

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

34848,3 80,1 6,9 Ц Ц Ц
II. ѕродукти рослинного походженн€ 236133,5 190,5 46,5 6847,2 72,9 1,8

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц Ц Ц 716,4 162,9 0,2

07 овоч≥

3928,6 82,8 0,8 436,8 96,4 0,1

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

12880,5 175,8 2,5 2309,8 94,9 0,6

09 кава, чай

Ц Ц Ц 658,2 86,3 0,2

10 зернов≥ культури

149623,3 292,1 29,5 1730,9 46,4 0,5

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

15866,6 131,8 3,1 123,1 376,2 0,0

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

53778,8 110,8 10,6 872,0 57,0 0,2

13 шелак природний

1,5 Ц 0,0 Ц Ц Ц

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

54,2 97,7 0,0 Ц Ц Ц
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 7049,9 60,3 1,4 Ц Ц Ц
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 33614,3 158,2 6,7 2277,4 110,2 0,6

16 продукти з м'€са, риби

4,7 Ц 0,0 Ц Ц Ц

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

20526,2 150,0 4,0 15,3 115,4 0,0

18 какао та продукти з нього

19,7 204,9 0,0 434,3 85,8 0,1

19 готов≥ продукти ≥з зерна

2801,8 88,5 0,6 Ц Ц Ц

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

1409,6 109,1 0,3 504,7 104,9 0,1

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

743,6 119,6 0,2 193,1 157,1 0,1

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

8108,7 328,6 1,6 1130,0 128,9 0,3
V. ћ≥неральн≥ продукти 15158,8 124,9 3,0 18854,7 75,0 5,0

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

14992,8 123,5 3,0 3003,2 111,5 0,8

26 руди, шлак ≥ зола

164,2 Ц 0,0 194,5 126,2 0,0

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

1,8 Ц 0,0 15657,0 70,3 4,2
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 4987,9 115,1 1,0 43349,1 144,8 11,6

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

Ц Ц Ц 15586,1 366,6 4,1

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

47,7 26522,1 0,0 264,1 84,0 0,1

30 фармацевтична продукц≥€

Ц Ц Ц 633,3 165,8 0,2

31 добрива

Ц Ц Ц 10497,9 141,2 2,8

32 екстракти дубильн≥

Ц Ц Ц 4188,8 82,9 1,1

33 еф≥рн≥ ол≥њ

277,7 296,3 0,1 3650,0 120,1 1,0

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

599,4 163,2 0,1 3971,5 78,4 1,1

35 б≥лков≥ речовини

3994,3 104,9 0,8 1411,8 137,0 0,4

36 порох ≥ вибуховi речовини

3,2 211,5 0,0 Ц Ц Ц

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

4,6 105,9 0,0 75,4 142,9 0,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

61,0 149,8 0,0 3070,2 92,9 0,8
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 22612,1 121,7 4,4 78822,1 116,0 21,0

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

22407,3 121,8 4,4 70310,8 114,4 18,7

40 каучук, іума

204,8 112,4 0,0 8511,3 131,2 2,3
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена 6,3 Ц 0,0 100,0 104,2 0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

6,3 Ц 0,0 100,0 117,8 0,0
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 14307,8 146,8 2,8 1082,2 179,1 0,3

44 деревина ≥ вироби з деревини

14307,8 146,8 2,8 1057,3 179,9 0,3

45 корок та вироби з нього

Ц Ц Ц 21,6 266,2 0,0

46 вироби з соломи

Ц Ц Ц 3,3 39,2 0,0
X. ћаса з деревини або з ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 216,2 131,1 0,0 4425,8 129,5 1,2

48 пап≥р та картон

213,0 129,8 0,0 4383,9 132,4 1,2

49 друкована продукц≥€

3,2 398,2 0,0 41,9 39,6 0,0
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 23957,2 121,4 4,8 25280,0 107,8 6,8

51 вовна

0,6 Ц 0,0 482,5 190,0 0,1

52 бавовна

1,1 18,1 0,0 7793,5 98,5 2,1

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

0,7 Ц 0,0 1579,2 74,9 0,4

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

5366,0 127,5 1,1 3584,3 178,0 1,0

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

0,0 0,0 0,0 3591,7 86,1 1,0

56 вата

44,6 192,7 0,0 324,6 194,2 0,1

57 килими

10206,8 131,3 2,0 3739,7 97,5 1,0

58 спец≥альн≥ тканини

0,1 4,9 0,0 419,0 94,3 0,1

59 текстильн≥ матер≥али

34,0 196,5 0,0 1427,2 125,4 0,4

60 трикотажн≥ полотна

Ц Ц Ц 1212,4 192,5 0,3

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

1257,2 108,1 0,3 335,8 91,3 0,1

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

6838,6 107,4 1,4 102,8 153,1 0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

207,5 117,2 0,0 687,3 199,6 0,2
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 1512,6 168,6 0,3 109,8 160,2 0,0

64 взутт€

719,5 229,7 0,1 92,5 154,0 0,0

65 головн≥ убори

793,1 135,9 0,2 17,2 203,8 0,0

66 парасольки

Ц Ц Ц 0,1 Ц 0,0
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 7756,3 101,2 1,6 4278,3 80,6 1,2

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

259,8 119,4 0,1 593,7 125,1 0,2

69 керам≥чн≥ вироби

6918,9 99,9 1,4 1412,8 53,8 0,4

70 скло та вироби ≥з скла

577,6 111,8 0,1 2271,8 102,9 0,6
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ 6,5 172,3 0,0 73,5 100,9 0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 15502,8 103,7 3,0 31594,6 106,6 8,3

72 чорн≥ метали

8743,8 100,1 1,7 6575,3 121,4 1,7

73 вироби з чорних метал≥в

2580,0 128,4 0,5 10723,1 95,5 2,9

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

194,9 31,7 0,0 463,4 108,3 0,1

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

3597,2 114,3 0,7 3831,3 84,9 1,0

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 849,7 833,9 0,2

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 5786,7 105,0 1,5

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

246,7 92,1 0,1 1128,2 138,9 0,3

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

140,2 198,5 0,0 2236,9 136,6 0,6
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 66455,3 113,3 13,1 104868,6 108,1 27,9

84 реактори €дерн≥, котли, машини

11334,6 103,0 2,2 73007,7 116,7 19,4

85 електричн≥ машини

55120,7 115,7 10,9 31860,9 92,5 8,5
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥  засоби 573,1 140,7 0,1 44773,3 113,4 11,9

86 зал≥зничн≥ локомотиви

Ц Ц Ц 105,9 2233,4 0,0

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

573,1 140,7 0,1 44557,4 112,8 11,9

88 л≥тальн≥ апарати

Ц Ц Ц 110,0 Ц 0,0
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 2962,8 76,3 0,6 2390,1 122,0 0,6

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

2962,8 76,3 0,6 2378,2 122,1 0,6

91 годинники

Ц Ц Ц 3,2 445,9 0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц Ц Ц 8,7 91,0 0,0
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 19372,0 130,5 3,8 2509,1 44,1 0,7

94 мебл≥

19080,7 132,5 3,8 1088,6 55,1 0,3

95 ≥грашки

97,8 27,2 0,0 576,2 20,7 0,2

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

193,5 221,2 0,0 844,3 90,8 0,2
XXI. “вори мистецтва Ц Ц Ц 0,2 Ц 0,0

97 твори мистецтва

Ц Ц Ц 0,2 Ц 0,0

“овари, придбан≥ в портах

Ц Ц Ц 731,4 120,3 0,2

–≥зне

Ц Ц Ц 7,1 Ц 0,0