јрх≥в : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥
в с≥чн≥Цлипн≥ 2021 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цлипн€ 2020р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цлипн€ 2020р.

у % до загального обс€гу

”сього 455692,2 147,9 100,0 338508,8 127,6 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 16131,2 136,5 3,5 2194,4 81,7 0,6

01 жив≥ тварини

618,1 373,4 0,1 1782,2 107,1 0,5

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

1327,7 255,1 0,3 Ц Ц Ц

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

34,4 Ц 0,0 411,3 5313,7 0,1

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

14151,0 127,1 3,1 Ц Ц Ц

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

Ц Ц Ц 0,9 Ц 0,0
II. ѕродукти рослинного походженн€ 207176,5 131,2 45,4 16007,7 165,6 4,8

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц Ц Ц 439,4 178,2 0,1

07 овоч≥

767,1 63,5 0,2 3591,0 103,5 1,1

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

4666,5 119,0 1,0 5937,8 148,6 1,8

09 кава, чай

Ц Ц Ц 623,1 215,7 0,2

10 зернов≥ культури

185960,1 156,7 40,8 4471,4 305,7 1,3

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

2400,6 20,6 0,5 231,0 1319,8 0,1

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

13298,1 59,5 2,9 714,0 389,5 0,2

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

84,1 218,9 0,0 Ц Ц Ц
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 31390,5 213,5 6,9 45,0 374,8 0,0
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 23219,8 206,9 5,1 6212,9 158,7 1,8

16 продукти з м'€са, риби

100,0 Ц 0,0 Ц Ц Ц

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

1,6 0,3 0,0 778,5 1151,9 0,2

18 какао та продукти з нього

35,9 9571,1 0,0 2092,8 160,4 0,6

19 готов≥ продукти ≥з зерна

1221,6 67,9 0,3 1509,6 145,9 0,5

20 продукти переробки овоч≥в

174,3 155,4 0,0 112,1 1094,5 0,0

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

5513,8 368,2 1,2 955,8 97,0 0,3

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

806,9 102,1 0,2 271,3 90,6 0,1

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

15365,7 234,4 3,4 492,8 230,4 0,1
V. ћ≥неральн≥ продукти 11762,6 125,8 2,6 24786,8 264,8 7,3

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

11515,7 126,0 2,5 2438,2 165,8 0,7

26 руди, шлак ≥ зола

246,9 142,5 0,1 Ц Ц Ц

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц Ц Ц 22348,6 285,8 6,6
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 2673,8 88,0 0,6 33011,1 136,9 9,8

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

0,3 Ц 0,0 7260,8 136,2 2,2

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

3,3 61,5 0,0 314,4 126,7 0,1

30 фармацевтична продукц≥€

Ц Ц Ц 351,0 107,3 0,1

31 добрива

Ц Ц Ц 9254,5 104,8 2,7

32 екстракти дубильн≥

2,1 88,3 0,0 4790,5 207,2 1,4

33 еф≥рн≥ ол≥њ

536,1 537,3 0,1 396,3 72,6 0,1

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

975,1 127,9 0,2 2489,9 167,5 0,7

35 б≥лков≥ речовини

1096,6 51,1 0,3 1202,7 76,8 0,4

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

7,0 60,0 0,0 Ц Ц Ц

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

2,3 123,1 0,0 331,9 143,5 0,1

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

51,0 758,3 0,0 6619,1 204,3 2,0
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 14112,8 129,1 3,1 59182,8 145,3 17,5

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

14026,0 128,9 3,1 47671,0 146,5 14,1

40 каучук, іума

86,8 168,2 0,0 11511,8 140,4 3,4
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена 5,3 40,2 0,0 188,7 222,1 0,1

42 вироби ≥з шк≥ри

5,3 40,2 0,0 188,7 222,1 0,1
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 9565,2 131,1 2,1 770,1 223,5 0,2

44 деревина ≥ вироби з деревини

9537,4 130,9 2,1 762,8 237,7 0,2

45 корок та вироби з нього

Ц Ц Ц 4,0 35,4 0,0

46 вироби ≥з соломи

27,8 225,5 0,0 3,3 26,3 0,0
X. ћаса з деревини або з ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 302,8 157,4 0,1 3281,6 99,7 1,0

47 маса з деревини

Ц Ц Ц 5,0 Ц 0,0

48 пап≥р та картон

297,0 166,9 0,1 3239,4 99,4 1,0

49 друкована продукц≥€

5,8 40,1 0,0 37,2 111,7 0,0
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 20295,7 128,1 4,5 22629,0 151,3 6,7

50 шовк

Ц Ц Ц 5,5 1040,9 0,0

51 вовна

Ц Ц Ц 142,3 142,5 0,0

52 бавовна

6,4 232,7 0,0 4109,8 131,0 1,2

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

10,7 Ц 0,0 3013,5 319,4 0,9

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

2533,8 127,0 0,6 3402,3 148,8 1,0

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

Ц Ц Ц 1535,6 110,3 0,5

56 вата

35,1 144,0 0,0 364,4 292,2 0,1

57 килими

12217,8 149,4 2,7 3626,4 162,1 1,1

58 спец≥альн≥ тканини

38,3 985,3 0,0 682,7 200,7 0,2

59 текстильн≥ матер≥али

24,7 135,7 0,0 1863,8 125,1 0,6

60 трикотажн≥ полотна

Ц Ц Ц 800,3 87,0 0,2

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

465,8 114,1 0,1 2132,1 201,8 0,6

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

4801,9 95,6 1,1 104,3 145,5 0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

161,2 84,0 0,0 846,0 99,3 0,3
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 1332,9 136,5 0,3 1482,1 736,5 0,4

64 взутт€

811,8 155,4 0,2 1443,4 1172,4 0,4

65 головн≥ убори

470,4 106,5 0,1 19,5 24,9 0,0

66 парасольки

Ц Ц Ц 1,8 Ц 0,0

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

50,7 403,0 0,0 17,4 Ц 0,0
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 9076,4 140,6 2,0 4597,7 149,7 1,4

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

210,7 100,8 0,0 273,9 166,1 0,1

69 керам≥чн≥ вироби

8503,5 143,5 1,9 2286,0 198,1 0,7

70 скло та вироби ≥з скла

362,2 112,7 0,1 2037,8 116,3 0,6
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ 42,7 76,2 0,0 105,7 181,3 0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 34114,1 386,6 7,5 21477,7 112,5 6,3

72 чорн≥ метали

26315,5 624,7 5,8 3156,3 96,7 0,9

73 вироби з чорних метал≥в

2062,5 123,7 0,5 8264,4 102,0 2,4

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

162,8 39,0 0,0 275,2 69,4 0,1

75 н≥кель ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 0,0 Ц 0,0

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

5318,3 234,0 1,2 1366,0 109,5 0,4

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 181,4 29,2 0,1

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 3742,3 164,8 1,1

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метали

Ц Ц Ц 17,3 Ц 0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

177,0 95,0 0,0 1368,6 124,8 0,4

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

78,0 115,6 0,0 3106,2 147,9 0,9
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 45427,8 139,8 9,9 85704,3 97,3 25,3

84 реактори €дерн≥, котли, машини

7022,9 114,4 1,5 62553,0 92,0 18,5

85 електричн≥ машини

38404,9 145,8 8,4 23151,3 114,9 6,8
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби 1283,7 190,5 0,3 49815,2 121,9 14,7

86 зал≥зничн≥ локомотиви

Ц Ц Ц 7,3 Ц 0,0

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

1283,7 190,5 0,3 49772,9 124,6 14,7

88 л≥тальн≥ апарати

Ц Ц Ц 29,5 3,4 0,0

89 судна

Ц Ц Ц 5,5 10,5 0,0
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 2521,1 171,4 0,6 2287,7 169,5 0,7

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

2521,1 171,4 0,6 2275,9 169,6 0,7

91 годинники

Ц Ц Ц 5,6 2682,2 0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц Ц Ц 6,2 85,2 0,0
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 25252,2 169,5 5,5 4065,2 154,5 1,2

94 мебл≥

25116,5 170,9 5,5 2759,8 186,7 0,8

95 ≥грашки

Ц Ц Ц 852,4 192,7 0,3

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

135,7 71,8 0,0 453,0 63,8 0,1
XXI. “вори мистецтва 5,1 Ц 0,0 Ц Ц Ц

97 твори мистецтва

5,1 Ц 0,0 Ц Ц Ц
“овари, придбан≥ в портах Ц Ц Ц 462,5 89,0 0,1
–≥зне Ц Ц Ц 200,6 175,6 0,1