јрх≥в : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥
в с≥чн≥Цчервн≥ 2021 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цчервн€ 2020р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цчервн€ 2020р.

у % до загального обс€гу

”сього 413324,9 148,5 100,0 288847,3 132,8 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 13688,5 137,3 3,3 1864,1 87,1 0,6

01 жив≥ тварини

496,8 300,1 0,1 1458,3 121,7 0,5

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

1242,8 238,8 0,3 Ц Ц Ц

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

29,9 Ц 0,0 404,9 5230,8 0,1

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

11919,0 128,4 2,9 Ц Ц Ц

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

Ц Ц Ц 0,9 Ц 0,0
II. ѕродукти рослинного походженн€ 201991,3 131,9 48,9 15099,1 174,4 5,2

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц Ц Ц 439,4 179,8 0,2

07 овоч≥

733,1 73,0 0,2 3529,1 112,5 1,2

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

2620,1 105,7 0,6 5189,9 155,2 1,8

09 кава, чай

Ц Ц Ц 529,0 183,4 0,2

10 зернов≥ культури

183725,9 157,9 44,5 4471,4 305,7 1,5

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

2165,2 19,8 0,5 231,0 Ц 0,1

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

12681,2 57,1 3,1 709,3 393,6 0,2

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

65,8 208,4 0,0 Ц Ц Ц
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 29876,0 215,5 7,2 18,6 396,1 0,0
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 22091,0 214,5 5,4 5384,4 169,7 1,8

16 продукти з м'€са, риби

90,0 Ц 0,0 Ц Ц Ц

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

1,6 0,4 0,0 665,7 2579,1 0,2

18 какао та продукти з нього

35,9 9571,1 0,0 1877,0 159,4 0,7

19 готов≥ продукти ≥з зерна

1049,8 67,6 0,3 1262,5 181,3 0,4

20 продукти переробки овоч≥в

133,3 157,9 0,0 112,1 1094,5 0,0

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

5128,5 394,3 1,2 886,2 101,2 0,3

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

604,4 95,3 0,2 235,2 103,1 0,1

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

15047,5 237,9 3,7 345,7 217,6 0,1
V. ћ≥неральн≥ продукти 9156,5 127,7 2,3 18723,3 277,5 6,5

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

8909,6 128,0 2,2 2097,4 169,6 0,7

26 руди, шлак ≥ зола

246,9 142,5 0,1 Ц Ц Ц

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц Ц Ц 16625,9 305,7 5,8
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 2225,4 88,8 0,5 27949,0 129,5 9,7

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

0,1 Ц 0,0 6765,1 137,2 2,4

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

3,3 61,5 0,0 273,2 116,4 0,1

30 фармацевтична продукц≥€

Ц Ц Ц 351,0 107,3 0,1

31 добрива

Ц Ц Ц 7601,8 93,6 2,6

32 екстракти дубильн≥

2,1 93,7 0,0 3464,2 204,3 1,2

33 еф≥рн≥ ол≥њ

469,2 593,9 0,1 367,1 71,4 0,1

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

780,6 119,1 0,2 2038,8 183,7 0,7

35 б≥лков≥ речовини

913,0 52,0 0,2 1082,0 72,3 0,4

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

4,4 138,9 0,0 Ц Ц Ц

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

2,3 123,1 0,0 242,7 109,3 0,1

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

50,4 2197,4 0,0 5763,1 196,6 2,0
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 12040,2 131,7 2,9 49766,7 147,0 17,2

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

11966,8 131,6 2,9 39926,9 146,2 13,8

40 каучук, іума

73,4 145,6 0,0 9839,8 150,5 3,4
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена 5,3 40,2 0,0 163,1 233,0 0,1

42 вироби ≥з шк≥ри

5,3 40,2 0,0 163,1 233,0 0,1
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 8007,9 133,5 1,9 627,9 223,6 0,2

44 деревина ≥ вироби з деревини

7991,0 133,5 1,9 621,6 241,0 0,2

45 корок та вироби з нього

Ц Ц Ц 3,0 29,2 0,0

46 вироби ≥з соломи

16,9 136,7 0,0 3,3 26,3 0,0
X. ћаса з деревини або з ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 253,8 177,1 0,1 2768,2 98,0 1,0

47 маса з деревини

Ц Ц Ц 5,0 Ц 0,0

48 пап≥р та картон

248,0 191,9 0,1 2726,0 97,6 1,0

49 друкована продукц≥€

5,8 41,1 0,0 37,2 122,7 0,0
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 16561,1 129,6 4,0 20437,7 158,9 7,1

50 шовк

Ц Ц Ц 5,5 1040,9 0,0

51 вовна

Ц Ц Ц 128,5 216,1 0,1

52 бавовна

6,4 Ц 0,0 3750,3 142,6 1,3

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

10,7 Ц 0,0 3013,5 323,3 1,0

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

2282,1 184,1 0,6 2888,5 155,5 1,0

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

Ц Ц Ц 1337,9 107,1 0,5

56 вата

24,3 109,6 0,0 334,1 385,8 0,1

57 килими

9996,4 146,2 2,4 3342,8 170,5 1,2

58 спец≥альн≥ тканини

32,2 1370,3 0,0 563,8 197,3 0,2

59 текстильн≥ матер≥али

21,4 143,7 0,0 1544,7 122,0 0,5

60 трикотажн≥ полотна

Ц Ц Ц 594,7 74,4 0,2

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

412,0 121,2 0,1 2128,4 225,1 0,7

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

3636,6 87,6 0,9 99,1 164,0 0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

139,0 84,2 0,0 705,9 96,2 0,3
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 1251,6 142,7 0,3 1440,2 761,9 0,5

64 взутт€

767,2 158,6 0,2 1403,2 1203,1 0,5

65 головн≥ убори

433,7 114,0 0,1 17,8 24,6 0,0

66 парасольки

Ц Ц Ц 1,8 Ц 0,0

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

50,7 403,0 0,0 17,4 Ц 0,0
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 7772,3 145,1 1,9 4002,4 152,8 1,4

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

142,4 84,2 0,0 210,3 157,2 0,1

69 керам≥чн≥ вироби

7352,0 149,3 1,8 2116,7 203,2 0,7

70 скло та вироби ≥з скла

277,9 105,0 0,1 1675,4 116,1 0,6
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ 36,2 84,2 0,0 84,4 176,0 0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 25764,4 382,3 6,1 17862,8 122,9 6,2

72 чорн≥ метали

19136,5 666,3 4,6 2916,9 111,0 1,0

73 вироби з чорних метал≥в

1595,7 109,4 0,4 6987,0 112,4 2,4

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

133,4 32,0 0,0 217,3 73,9 0,1

75 н≥кель ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 0,0 Ц 0,0

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

4703,8 259,3 1,1 1126,5 120,5 0,4

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 181,4 65,9 0,1

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 2667,4 175,0 0,9

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метали

Ц Ц Ц 17,3 Ц 0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

170,7 126,8 0,0 1192,7 132,0 0,4

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

24,3 56,6 0,0 2556,3 145,7 0,9
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 37904,9 142,5 9,2 74222,5 103,8 25,7

84 реактори €дерн≥, котли, машини

5841,0 114,4 1,4 54038,1 98,4 18,7

85 електричн≥ машини

32063,9 149,2 7,8 20184,4 121,4 7,0
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби 1068,9 196,5 0,3 42575,4 130,1 14,7

86 зал≥зничн≥ локомотиви

Ц Ц Ц 7,3 Ц 0,0

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

1068,9 196,5 0,3 42534,3 133,7 14,7

88 л≥тальн≥ апарати

Ц Ц Ц 29,5 3,4 0,0

89 судна

Ц Ц Ц 4,3 8,1 0,0
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 2128,8 172,7 0,5 1880,0 170,0 0,6

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

2128,8 172,7 0,5 1869,0 170,2 0,6

91 годинники

Ц Ц Ц 5,3 2925,0 0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц Ц Ц 5,7 78,0 0,0
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 21495,7 179,6 5,2 3314,4 176,1 1,2

94 мебл≥

21375,1 179,5 5,2 2204,4 180,0 0,8

95 ≥грашки

Ц Ц Ц 748,2 201,8 0,3

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

120,6 240,1 0,0 361,8 126,1 0,1
XXI. “вори мистецтва 5,1 Ц 0,0 Ц Ц Ц

97 твори мистецтва

5,1 Ц 0,0 Ц Ц Ц
“овари, придбан≥ в портах Ц Ц Ц 462,5 89,0 0,2
–≥зне Ц Ц Ц 200,6 175,6 0,1