јрх≥в : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥
в с≥чн≥Цтравн≥ 2021 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цтравн€ 2020р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цтравн€ 2020р.

у % до загального обс€гу

”сього 360358,3 145,8 100,0 233926,7 129,5 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 11714,5 142,7 3,3 1442,3 88,6 0,7

01 жив≥ тварини

357,1 693,9 0,1 1093,4 121,3 0,5

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

1021,6 196,3 0,3 Ц Ц Ц

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

25,4 Ц 0,0 348,0 4495,9 0,2

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

10310,4 135,0 2,9 Ц Ц Ц

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

Ц Ц Ц 0,9 Ц 0,0
II. ѕродукти рослинного походженн€ 186981,4 131,0 51,9 14122,5 190,2 6,1

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц Ц Ц 439,4 179,8 0,2

07 овоч≥

708,8 82,2 0,2 3245,5 123,4 1,4

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

2470,1 103,6 0,7 4674,8 172,6 2,0

09 кава, чай

Ц Ц Ц 345,1 126,1 0,2

10 зернов≥ культури

170196,9 154,3 47,2 4485,3 323,3 1,9

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

1421,7 14,2 0,4 231,0 Ц 0,1

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

12118,1 63,3 3,4 701,4 389,2 0,3

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

65,8 255,4 0,0 Ц Ц Ц
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 26043,3 196,9 7,2 18,6 2465,7 0,0
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 19050,5 210,6 5,2 4423,8 190,5 1,9

16 продукти з м'€са, риби

68,4 Ц 0,0 Ц Ц Ц

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

1,1 0,4 0,0 422,9 2891,2 0,2

18 какао та продукти з нього

35,9 9571,1 0,0 1819,2 196,2 0,8

19 готов≥ продукти ≥з зерна

834,7 63,2 0,2 933,0 214,1 0,4

20 продукти переробки овоч≥в

122,7 145,3 0,0 107,0 3281,2 0,0

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

4628,9 403,0 1,3 668,1 108,2 0,3

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

469,8 93,4 0,1 179,7 92,7 0,1

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

12889,0 226,6 3,6 293,9 224,9 0,1
V. ћ≥неральн≥ продукти 6910,0 118,6 2,0 16912,4 322,3 7,2

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

6714,0 118,1 1,9 1679,8 150,8 0,7

26 руди, шлак ≥ зола

196,0 186,9 0,1 Ц Ц Ц

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц Ц Ц 15232,6 371,7 6,5
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 1104,7 78,9 0,3 24566,7 132,5 10,5

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

0,1 Ц 0,0 6132,8 127,8 2,6

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

3,3 61,5 0,0 226,3 141,5 0,1

30 фармацевтична продукц≥€

Ц Ц Ц 330,2 110,0 0,1

31 добрива

Ц Ц Ц 6746,9 104,8 2,9

32 екстракти дубильн≥

2,1 99,5 0,0 2750,3 221,3 1,2

33 еф≥рн≥ ол≥њ

424,7 775,9 0,1 208,7 54,3 0,1

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

618,0 104,2 0,2 1712,2 195,3 0,7

35 б≥лков≥ речовини

Ц Ц Ц 854,3 63,4 0,4

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

4,4 138,9 0,0 Ц Ц Ц

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

2,3 123,1 0,0 164,5 74,0 0,1

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

49,8 2284,8 0,0 5440,5 196,0 2,3
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 9956,9 129,4 2,8 39102,2 141,1 16,7

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

9899,1 129,4 2,8 31672,2 141,3 13,5

40 каучук, іума

57,8 120,4 0,0 7430,0 140,3 3,2
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена 5,3 47,1 0,0 72,2 117,8 0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

5,3 47,1 0,0 72,2 117,8 0,0
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 6472,0 132,4 1,8 446,2 175,4 0,2

44 деревина ≥ вироби з деревини

6455,1 132,4 1,8 440,3 189,7 0,2

45 корок та вироби з нього

Ц Ц Ц 2,8 28,6 0,0

46 вироби ≥з соломи

16,9 136,7 0,0 3,1 25,2 0,0
X. ћаса з деревини або з ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 214,4 201,7 0,1 2228,7 92,5 0,9

47 маса з деревини

Ц Ц Ц 5,0 Ц 0,0

48 пап≥р та картон

208,6 225,6 0,1 2193,1 91,6 0,9

49 друкована продукц≥€

5,8 41,8 0,0 30,6 180,1 0,0
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 13433,9 124,7 3,7 16249,4 148,4 6,9

50 шовк

Ц Ц Ц 4,7 964,8 0,0

51 вовна

Ц Ц Ц 103,5 215,6 0,1

52 бавовна

6,4 Ц 0,0 2453,6 113,5 1,1

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

10,7 Ц 0,0 3013,3 323,7 1,3

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

1958,3 179,8 0,5 2357,0 142,2 1,0

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

Ц Ц Ц 877,6 78,2 0,4

56 вата

19,6 89,5 0,0 300,3 384,3 0,1

57 килими

8093,6 141,4 2,3 2839,2 184,1 1,2

58 спец≥альн≥ тканини

22,4 2103,8 0,0 380,3 155,9 0,2

59 текстильн≥ матер≥али

20,6 286,5 0,0 1240,0 127,9 0,5

60 трикотажн≥ полотна

Ц Ц Ц 531,7 81,9 0,2

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

311,2 111,8 0,1 1499,7 171,9 0,6

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

2890,9 82,4 0,8 80,2 146,2 0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

100,2 72,1 0,0 568,3 92,2 0,2
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 1112,7 174,0 0,3 1504,2 853,2 0,6

64 взутт€

678,1 218,5 0,2 1483,6 1410,0 0,6

65 головн≥ убори

394,4 123,8 0,1 17,0 23,9 0,0

66 парасольки

Ц Ц Ц 0,5 Ц 0,0

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

40,2 391,3 0,0 3,1 Ц 0,0
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 6543,3 145,8 1,8 2894,8 123,4 1,3

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

126,7 79,6 0,0 151,0 162,3 0,1

69 керам≥чн≥ вироби

6173,3 150,2 1,7 1291,9 126,4 0,6

70 скло та вироби ≥з скла

243,3 111,3 0,1 1451,9 118,0 0,6
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ 32,5 90,4 0,0 50,6 174,9 0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 19552,1 390,3 5,4 14460,4 136,9 6,2

72 чорн≥ метали

14264,2 730,9 4,0 2147,9 122,1 0,9

73 вироби з чорних метал≥в

1260,5 105,5 0,3 6039,9 129,0 2,6

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

101,4 27,7 0,0 195,0 71,3 0,1

75 н≥кель ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 0,0 Ц 0,0

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

3795,5 274,0 1,1 766,1 96,8 0,3

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 181,4 Ц 0,1

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 2057,5 223,8 0,9

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метали

Ц Ц Ц 17,3 Ц 0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

110,4 149,5 0,0 995,1 138,8 0,4

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

20,1 51,3 0,0 2060,2 145,1 0,9
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 31145,1 140,4 8,7 58728,4 96,3 25,1

84 реактори €дерн≥, котли, машини

4937,0 118,7 1,4 42033,2 89,1 18,0

85 електричн≥ машини

26208,1 145,4 7,3 16695,2 121,1 7,1
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби 826,2 158,6 0,2 32305,3 118,2 13,8

86 зал≥зничн≥ локомотиви

Ц Ц Ц 7,3 Ц 0,0

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

826,2 158,6 0,2 32264,2 122,0 13,8

88 л≥тальн≥ апарати

Ц Ц Ц 29,5 3,4 0,0

89 судна

Ц Ц Ц 4,3 26,8 0,0
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 1740,3 221,6 0,5 1466,4 156,0 0,6

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

1740,3 221,6 0,5 1459,0 156,1 0,6

91 годинники

Ц Ц Ц 1,9 1148,1 0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц Ц Ц 5,5 98,5 0,0
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 17514,1 183,0 4,8 2519,7 171,9 1,1

94 мебл≥

17435,7 183,2 4,8 1615,5 166,1 0,7

95 ≥грашки

Ц Ц Ц 634,7 274,7 0,3

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

78,4 166,7 0,0 269,5 102,7 0,1
XXI. “вори мистецтва 5,1 Ц 0,0 Ц Ц Ц

97 твори мистецтва

5,1 Ц 0,0 Ц Ц Ц
“овари, придбан≥ в портах Ц Ц Ц 214,3 95,8 0,1
–≥зне Ц Ц Ц 197,6 1228,8 0,1