јрх≥в : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥
в с≥чн≥Цкв≥тн≥ 2021 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цкв≥тн€ 2020р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цкв≥тн€ 2020р.

у % до загального обс€гу

”сього 285990,7 134,4 100,0 191290,0 126,7 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 9753,4 177,0 3,5 1224,3 120,2 0,6

01 жив≥ тварини

153,0 335,6 0,1 949,8 133,7 0,5

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

814,9 156,6 0,3 Ц Ц Ц

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

25,4 Ц 0,0 273,6 3534,8 0,1

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

8760,1 177,1 3,1 Ц Ц Ц

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

Ц Ц Ц 0,9 Ц 0,0
II. ѕродукти рослинного походженн€ 152144,1 118,5 53,2 12519,9 205,1 6,6

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц Ц Ц 348,3 156,5 0,2

07 овоч≥

671,5 84,3 0,2 2619,7 139,5 1,4

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

2273,0 112,3 0,8 4088,1 178,7 2,1

09 кава, чай

Ц Ц Ц 295,8 168,7 0,2

10 зернов≥ культури

140323,3 140,3 49,1 4466,1 321,9 2,3

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

1336,7 14,8 0,5 226,9 Ц 0,1

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

7504,7 45,5 2,6 475,0 308,8 0,3

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

34,9 164,2 0,0 Ц Ц Ц
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 21808,9 215,7 7,6 3,6 482,1 0,0
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 14354,9 184,7 5,1 4556,1 241,4 2,4

16 продукти з м'€са, риби

56,5 Ц 0,0 Ц Ц Ц

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

0,5 0,3 0,0 368,3 2518,0 0,2

18 какао та продукти з нього

35,9 9571,1 0,0 1615,2 211,8 0,9

19 готов≥ продукти ≥з зерна

551,8 53,2 0,2 707,5 234,0 0,4

20 продукти переробки овоч≥в

119,3 162,0 0,1 998,7 30629,4 0,5

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

3816,9 367,4 1,4 462,3 85,8 0,2

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

329,9 89,8 0,1 139,7 79,7 0,1

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

9444,1 186,0 3,3 264,4 292,6 0,1
V. ћ≥неральн≥ продукти 4742,0 100,5 1,6 14595,4 329,7 7,7

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

4648,4 100,8 1,6 1265,9 133,1 0,7

26 руди, шлак ≥ зола

93,6 132,9 0,0 Ц Ц Ц

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц Ц Ц 13329,5 387,4 7,0
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 870,8 166,1 0,3 22253,7 134,3 11,7

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

0,1 Ц 0,0 6086,5 127,6 3,2

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

3,3 61,5 0,0 206,7 190,1 0,1

30 фармацевтична продукц≥€

Ц Ц Ц 330,2 115,1 0,2

31 добрива

Ц Ц Ц 5994,8 108,1 3,1

32 екстракти дубильн≥

2,1 99,5 0,0 2382,3 228,5 1,3

33 еф≥рн≥ ол≥њ

362,5 1099,8 0,1 141,4 48,7 0,1

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

448,9 125,7 0,2 1357,6 201,5 0,7

35 б≥лков≥ речовини

Ц Ц Ц 637,1 57,0 0,3

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

4,4 138,9 0,0 Ц Ц Ц

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

2,3 123,1 0,0 164,5 111,2 0,1

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

47,2 12405,8 0,0 4952,6 191,6 2,6
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 7803,6 132,9 2,7 30539,2 129,5 16,0

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

7751,7 133,1 2,7 24645,0 129,4 12,9

40 каучук, іума

51,9 115,5 0,0 5894,2 130,2 3,1
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена 4,5 46,7 0,0 62,3 118,0 0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

4,5 46,7 0,0 62,3 118,0 0,0
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 4955,2 128,7 1,7 332,5 131,3 0,2

44 деревина ≥ вироби з деревини

4938,3 128,6 1,7 329,7 142,1 0,2

45 корок та вироби з нього

Ц Ц Ц 2,1 23,9 0,0

46 вироби ≥з соломи

16,9 136,7 0,0 0,7 5,8 0,0
X. ћаса з деревини або з ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 176,6 181,7 0,1 1833,1 93,2 0,9

47 маса з деревини

Ц Ц Ц 5,0 Ц 0,0

48 пап≥р та картон

170,8 204,9 0,1 1799,0 92,2 0,9

49 друкована продукц≥€

5,8 41,8 0,0 29,1 175,7 0,0
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 10991,0 114,7 3,8 13359,1 143,0 6,8

50 шовк

Ц Ц Ц 3,8 Ц 0,0

51 вовна

Ц Ц Ц 84,2 221,3 0,1

52 бавовна

6,4 Ц 0,0 1745,7 89,2 0,9

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

10,7 Ц 0,0 2928,1 395,1 1,5

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

1735,7 168,7 0,6 1923,7 131,7 1,0

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

Ц Ц Ц 455,7 50,4 0,2

56 вата

17,8 85,8 0,0 257,8 413,0 0,1

57 килими

6561,4 129,9 2,3 2277,8 170,0 1,2

58 спец≥альн≥ тканини

17,9 1680,9 0,0 264,9 126,3 0,1

59 текстильн≥ матер≥али

13,9 207,0 0,0 1007,7 119,2 0,5

60 трикотажн≥ полотна

Ц Ц Ц 388,4 70,6 0,2

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

290,1 109,1 0,1 1412,7 206,2 0,7

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

2274,6 73,6 0,8 67,4 145,2 0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

62,5 54,4 0,0 541,2 107,5 0,3
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 904,3 207,4 0,3 961,5 594,6 0,5

64 взутт€

545,7 350,6 0,2 941,2 994,8 0,5

65 головн≥ убори

321,8 119,1 0,1 16,7 24,8 0,0

66 парасольки

Ц Ц Ц 0,5 Ц 0,0

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

36,8 358,5 0,0 3,1 Ц 0,0
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 5361,9 145,3 2,0 2283,8 107,2 1,2

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

97,1 79,4 0,1 74,3 90,3 0,0

69 керам≥чн≥ вироби

5082,0 150,4 1,8 1029,6 104,2 0,6

70 скло та вироби ≥з скла

182,8 97,2 0,1 1179,9 111,3 0,6
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ 31,2 87,4 0,0 41,3 210,0 0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 11677,1 287,7 4,0 10793,8 128,2 5,7

72 чорн≥ метали

7764,3 481,3 2,7 1626,7 129,0 0,9

73 вироби з чорних метал≥в

843,5 83,4 0,3 4690,5 125,5 2,5

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

69,6 24,3 0,0 159,3 65,4 0,1

75 н≥кель ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 0,0 Ц 0,0

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

2897,7 276,6 1,0 666,7 118,5 0,3

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 181,4 Ц 0,1

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 1179,8 160,6 0,6

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метали

Ц Ц Ц 5,8 Ц 0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

87,1 120,9 0,0 789,9 135,3 0,4

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

14,9 53,5 0,0 1493,7 115,4 0,8
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 24624,0 128,2 8,6 47696,2 95,2 25,0

84 реактори €дерн≥, котли, машини

4095,7 115,1 1,4 34147,5 89,7 17,9

85 електричн≥ машини

20528,3 131,2 7,2 13548,7 113,0 7,1
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби 588,3 129,2 0,2 24913,5 109,4 13,0

86 зал≥зничн≥ локомотиви

Ц Ц Ц 7,3 Ц 0,0

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

588,3 129,2 0,2 24872,4 113,6 13,0

88 л≥тальн≥ апарати

Ц Ц Ц 29,5 3,4 0,0

89 судна

Ц Ц Ц 4,3 Ц 0,0
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 1161,9 150,0 0,4 1016,4 147,1 0,5

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

1161,9 150,0 0,4 1009,5 146,5 0,5

91 годинники

Ц Ц Ц 1,9 1921,4 0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц Ц Ц 5,0 269,3 0,0
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 14031,9 181,5 4,9 1897,9 146,5 1,0

94 мебл≥

13967,8 181,9 4,9 1267,1 137,3 0,7

95 ≥грашки

Ц Ц Ц 425,5 218,2 0,2

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

64,1 139,7 0,0 205,3 115,3 0,1
XXI. “вори мистецтва 5,1 Ц 0,0 Ц Ц Ц

97 твори мистецтва

5,1 Ц 0,0 Ц Ц Ц
“овари, придбан≥ в портах Ц Ц Ц 214,1 95,8 0,1
–≥зне Ц Ц Ц 192,3 1196,2 0,1