јрх≥в : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥
в с≥чн≥Цберезн≥ 2021 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цберезн€ 2020р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цберезн€ 2020р.

у % до загального обс€гу

”сього 213445,7 123,3 100,0 138693,4 112,5 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 7359,6 206,8 3,4 853,8 113,9 0,6

01 жив≥ тварини

88,7 506,2 0,0 649,0 129,6 0,5

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

527,3 112,1 0,3 Ц Ц Ц

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

25,3 Ц 0,0 204,8 2645,4 0,1

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

6718,3 218,7 3,1 Ц Ц Ц
II. ѕродукти рослинного походженн€ 117341,7 112,3 55,0 10460,1 209,0 7,6

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц Ц Ц 253,2 124,4 0,2

07 овоч≥

348,6 55,6 0,2 1847,6 131,9 1,3

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

1678,9 119,5 0,8 3581,6 186,6 2,6

09 кава, чай

Ц Ц Ц 274,9 179,8 0,2

10 зернов≥ культури

110923,7 134,7 52,0 3936,8 312,8 2,8

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

680,5 8,2 0,3 218,0 Ц 0,2

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

3682,5 31,2 1,7 348,0 497,1 0,3

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

27,5 239,8 0,0 Ц Ц Ц
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 15539,3 166,3 7,3 Ц Ц Ц
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 11351,7 182,9 5,3 3616,6 260,9 2,5

16 продукти з м'€са, риби

41,9 Ц 0,0 Ц Ц Ц

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

Ц Ц Ц 181,0 1353,8 0,1

18 какао та продукти з нього

35,9 9571,1 0,0 1433,7 213,9 1,0

19 готов≥ продукти ≥з зерна

295,4 46,5 0,1 439,5 216,5 0,3

20 продукти переробки овоч≥в

91,0 239,1 0,1 875,3 Ц 0,6

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

2717,8 353,5 1,3 422,3 167,5 0,3

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

239,6 89,5 0,1 85,4 54,3 0,1

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

7930,1 183,6 3,7 179,4 198,5 0,1
V. ћ≥неральн≥ продукти 2531,4 67,2 1,2 10214,7 268,1 7,4

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

2438,3 66,0 1,1 935,5 143,4 0,7

26 руди, шлак ≥ зола

93,1 248,8 0,1 Ц Ц Ц

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц Ц Ц 9279,2 297,2 6,7
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 583,2 213,6 0,2 14960,9 110,9 10,8

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

0,1 Ц 0,0 2996,2 84,2 2,2

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

3,3 61,5 0,0 166,7 195,9 0,1

30 фармацевтична продукц≥€

Ц Ц Ц 179,7 65,8 0,1

31 добрива

Ц Ц Ц 4887,1 104,9 3,5

32 екстракти дубильн≥

1,9 89,2 0,0 1591,6 181,3 1,2

33 еф≥рн≥ ол≥њ

262,9 1153,3 0,1 112,9 40,0 0,1

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

299,9 126,9 0,1 985,3 188,7 0,7

35 б≥лков≥ речовини

Ц Ц Ц 429,2 45,4 0,3

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

2,2 122,1 0,0 164,5 112,3 0,1

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

12,9 3382,7 0,0 3447,7 160,8 2,5
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 5434,6 121,0 2,5 21437,4 121,7 15,4

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

5400,9 121,1 2,5 17226,2 123,1 12,4

40 каучук, іума

33,7 105,7 0,0 4211,2 116,1 3,0
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена Ц Ц Ц 49,0 110,7 0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

Ц Ц Ц 49,0 110,7 0,0
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 3456,0 114,7 1,6 278,2 138,0 0,2

44 деревина ≥ вироби з деревини

3444,4 114,7 1,6 275,8 152,5 0,2

45 корок та вироби з нього

Ц Ц Ц 1,7 19,9 0,0

46 вироби ≥з соломи

11,6 109,8 0,0 0,7 5,8 0,0
X. ћаса з деревини або з ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 125,8 134,7 0,1 1192,4 71,8 0,8

48 пап≥р та картон

120,0 150,9 0,1 1166,1 70,9 0,8

49 друкована продукц≥€

5,8 41,8 0,0 26,3 174,8 0,0
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 8036,1 95,2 3,8 9227,5 113,6 6,7

50 шовк

Ц Ц Ц 3,5 Ц 0,0

51 вовна

Ц Ц Ц 79,0 208,5 0,1

52 бавовна

1,5 Ц 0,0 1059,4 56,8 0,8

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

10,7 Ц 0,0 1783,0 448,0 1,3

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

1215,0 156,3 0,6 1435,9 120,1 1,0

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

Ц Ц Ц 395,7 54,1 0,3

56 вата

12,4 92,2 0,0 213,0 414,9 0,2

57 килими

4751,6 104,1 2,2 1419,3 112,1 1,0

58 спец≥альн≥ тканини

11,2 1095,7 0,0 184,3 102,1 0,1

59 текстильн≥ матер≥али

2,7 60,2 0,0 776,1 111,2 0,6

60 трикотажн≥ полотна

Ц Ц Ц 269,6 57,0 0,2

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

200,9 77,7 0,1 1160,8 170,4 0,8

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

1790,8 65,7 0,9 31,0 74,7 0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

39,3 41,7 0,0 416,9 83,5 0,3
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 574,2 230,7 0,3 946,8 629,1 0,7

64 взутт€

370,7 589,7 0,2 928,9 1043,1 0,7

65 головн≥ убори

186,9 106,3 0,1 14,3 23,2 0,0

66 парасольки

Ц Ц Ц 0,5 Ц 0,0

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

16,6 161,7 0,0 3,1 Ц 0,0
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 3957,0 145,4 1,9 1764,4 97,5 1,3

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

62,9 67,8 0,0 57,7 89,0 0,0

69 керам≥чн≥ вироби

3762,2 151,8 1,8 792,0 90,2 0,6

70 скло та вироби ≥з скла

131,9 87,4 0,1 914,7 105,4 0,7
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ 26,0 124,5 0,0 30,8 197,9 0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 7614,0 233,4 3,5 7644,3 112,9 5,6

72 чорн≥ метали

4696,1 307,1 2,2 947,5 113,1 0,7

73 вироби з чорних метал≥в

630,5 87,0 0,3 3639,5 119,8 2,6

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

69,3 24,3 0,0 104,6 55,4 0,1

75 н≥кель ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 0,0 Ц 0,0

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

2166,2 336,5 1,0 488,6 127,0 0,4

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 180,7 Ц 0,1

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 597,7 81,4 0,4

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метали

Ц Ц Ц 3,7 Ц 0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

42,1 63,6 0,0 610,8 126,8 0,5

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

9,8 75,4 0,0 1071,2 97,1 0,8
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 17995,2 114,0 8,5 36823,1 89,3 26,5

84 реактори €дерн≥, котли, машини

2928,8 107,1 1,4 26545,2 85,9 19,1

85 електричн≥ машини

15066,4 115,5 7,1 10277,9 99,2 7,4
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби 419,4 96,9 0,2 16504,0 85,0 11,9

86 зал≥зничн≥ локомотиви

Ц Ц Ц 6,4 Ц 0,0

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

419,4 96,9 0,2 16494,8 89,0 11,9

89 судна

Ц Ц Ц 2,8 Ц 0,0
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 849,6 138,6 0,4 747,5 127,3 0,5

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

849,6 138,6 0,4 740,7 126,3 0,5

91 годинники

Ц Ц Ц 1,9 2386,7 0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц Ц Ц 4,9 666,7 0,0
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 10245,8 162,0 4,8 1535,6 151,9 1,1

94 мебл≥

10202,1 162,3 4,8 1023,8 144,3 0,7

95 ≥грашки

Ц Ц Ц 334,5 247,0 0,3

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

43,7 126,6 0,0 177,3 106,6 0,1
“вори мистецтва 5,1 Ц 0,0 Ц Ц Ц

97 твори мистецтва

5,1 Ц 0,0 Ц Ц Ц
“овари, придбан≥ в портах Ц Ц Ц 214,1 95,7 0,3
–≥зне Ц Ц Ц 192,2 1195,8 0,1