јрх≥в : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥
в с≥чн≥Цлютому 2019 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цлютого 2018р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цлютого 2018р.

у % до загального обс€гу

”сього 98225,2 114,7 100,0 58536,4 97,0 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 2612,8 45,8 2,7 624,3 59,1 1,1

01 жив≥ тварини

Ц Ц Ц 524,3 66,7 0,9

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

161,1 Ц 0,2 92,6 105,8 0,2

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц Ц Ц 7,4 4,1 0,0

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

2451,7 43,0 2,5 Ц Ц Ц
II. ѕродукти рослинного походженн€ 55444,5 146,5 56,5 2065,5 100,4 3,5

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц Ц Ц 164,9 80,8 0,3

07 овоч≥

1825,3 205,2 1,9 313,3 2156,6 0,5

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

991,8 77,7 1,0 775,7 167,7 1,3

09 кава, чай

Ц Ц Ц 104,4 56,3 0,2

10 зернов≥ культури

44436,6 177,9 45,2 588,4 93,1 1,0

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

2312,9 94,6 2,4 Ц Ц Ц

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

5874,1 71,4 6,0 118,8 24,9 0,2

13 шелак природний

0,3 Ц 0,0 Ц Ц Ц

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

3,5 17,1 0,0 Ц Ц Ц
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 3773,8 412,2 3,8 Ц Ц Ц
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 7453,5 164,4 7,6 445,7 155,0 0,8

16 продукти з м'€са, риби

4,2 Ц 0,0 Ц Ц Ц

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

2420,9 152,9 2,5 23,2 Ц 0,0

18 какао та продукти з нього

0,3 4,2 0,0 157,1 799,2 0,3

19 готов≥ продукти ≥з зерна

463,5 83,0 0,5 Ц Ц Ц

20 продукти переробки овоч≥в

23,1 Ц 0,0 Ц Ц Ц

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

260,0 186,3 0,3 100,5 334,1 0,2

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

127,0 106,5 0,1 17,1 Ц 0,0

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

4154,5 195,3 4,2 147,8 103,2 0,3
V. ћ≥неральн≥ продукти 1262,8 68,5 1,3 2633,2 139,7 4,5

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

1262,8 70,7 1,3 349,2 86,3 0,6

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц Ц Ц 2284,0 158,1 3,9
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 140,2 43,3 0,1 4603,7 91,3 8,0

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

Ц Ц Ц 214,3 51,0 0,4

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

Ц Ц Ц 29,9 62,1 0,1

30 фармацевтична продукц≥€

Ц Ц Ц 233,1 Ц 0,4

31 добрива

Ц Ц Ц 1758,8 219,0 3,0

32 екстракти дубильн≥

Ц Ц Ц 444,5 53,1 0,8

33 еф≥рн≥ ол≥њ

5,0 9,7 0,0 243,0 27,5 0,4

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

13,3 8,3 0,0 234,0 29,1 0,4

35 б≥лков≥ речовини

Ц Ц Ц 271,2 125,8 0,5

36 порох ≥ вибуховi речовини

2,7 1858,7 0,0 Ц Ц Ц

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц Ц Ц 1,1 2,2 0,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

119,2 Ц 0,1 1173,8 119,9 2,0
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 2323,7 60,2 2,4 10970,6 81,0 18,7

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

2301,2 60,5 2,4 9790,3 83,7 16,7

40 каучук, іума

22,5 39,6 0,0 1180,3 63,7 2,0
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена Ц Ц Ц 7,7 50,6 0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

Ц Ц Ц 7,7 50,6 0,0
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 2155,1 82,9 2,2 164,6 53,5 0,3

44 деревина ≥ вироби з деревини

2155,1 82,9 2,2 163,9 53,5 0,3

45 корок та вироби з нього

Ц Ц Ц 0,7 58,4 0,0
X. ћаса з деревини або з ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 47,7 72,9 0,1 912,5 90,5 1,6

48 пап≥р та картон

47,3 72,3 0,1 906,7 90,3 1,6

49 друкована продукц≥€

0,4 Ц 0,0 5,8 126,9 0,0
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 5276,8 107,5 5,3 4179,7 91,0 7,1

51 вовна

Ц Ц Ц 49,4 59,1 0,1

52 бавовна

2,9 Ц 0,0 1842,9 135,3 3,2

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

Ц Ц Ц 335,3 67,9 0,6

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

1123,4 130,4 1,2 491,7 87,6 0,8

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

20,1 Ц 0,0 374,7 82,7 0,6

56 вата

4,1 21,6 0,0 38,9 89,8 0,1

57 килими

2479,9 113,7 2,5 481,3 55,4 0,8

58 спец≥альн≥ тканини

Ц Ц Ц 67,1 81,3 0,1

59 текстильн≥ матер≥али

1,5 27,9 0,0 257,4 95,9 0,4

60 трикотажн≥ полотна

1,4 Ц 0,0 54,0 30,2 0,1

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

119,6 51,8 0,1 48,6 40,5 0,1

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

1498,0 96,8 1,5 13,0 68,4 0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

25,9 41,8 0,0 125,4 212,1 0,2
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 224,1 89,8 0,2 24,6 177,4 0,0

64 взутт€

99,3 238,9 0,1 20,8 210,8 0,0

65 головн≥ убори

124,8 60,0 0,1 3,8 95,7 0,0
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 1545,8 108,2 1,6 1591,3 127,5 2,7

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

23,3 188,3 0,0 96,2 62,8 0,2

69 керам≥чн≥ вироби

1426,6 113,7 1,5 1125,4 215,9 1,9

70 скло та вироби ≥з скла

95,9 59,4 0,1 369,7 64,5 0,6
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ 0,3 17,0 0,0 12,2 56,2 0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 2710,2 116,4 2,7 4270,2 76,6 7,3

72 чорн≥ метали

1367,5 113,8 1,4 515,5 40,5 0,9

73 вироби з чорних метал≥в

505,4 188,3 0,5 1499,7 97,5 2,6

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

61,3 29069,8 0,1 112,1 133,3 0,2

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

724,0 94,7 0,7 926,6 95,5 1,6

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 173,9 Ц 0,3

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 362,2 31,2 0,6

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

38,3 60,5 0,0 194,1 146,4 0,3

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

13,7 44,5 0,0 486,1 115,7 0,8
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 8152,3 55,6 8,3 13709,7 84,5 23,4

84 реактори €дерн≥, котли, машини

2230,0 98,3 2,3 7372,1 67,4 12,6

85 електричн≥ машини

5922,3 47,7 6,0 6337,6 119,7 10,8
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥  засоби 126,1 170,6 0,1 11672,9 179,9 19,9

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

126,1 170,6 0,1 11672,9 179,9 19,9
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 493,1 155,9 0,5 331,1 64,2 0,6

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

493,1 155,9 0,5 329,6 64,6 0,6

91 годинники

Ц Ц Ц 0,0 1,3 0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц Ц Ц 1,5 46,0 0,0
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 4482,4 111,8 4,6 316,9 66,3 0,5

94 мебл≥

4462,1 112,1 4,6 138,0 59,7 0,2

95 ≥грашки

Ц Ц Ц 94,3 86,8 0,2

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

20,3 80,4 0,0 84,6 61,3 0,1