јрх≥в : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥
в с≥чн≥ 2023 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до c≥чн€ 2022р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€ 2022р.

у % до загального обс€гу

”сього 62307,0 66,7 100,0 53462,6 93,9 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 2423,6 51,4 3,9 472,2 176,4 0,9

01 жив≥ тварини

Ц Ц Ц 132,4 68,7 0,2

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

243,5 Ц 0,4 Ц Ц Ц

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

151,0 699,1 0,2 136,3 182,0 0,3

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

2029,1 44,0 3,3 203,5 Ц 0,4
II. ѕродукти рослинного походженн€ 22468,2 42,1 36,1 2713,8 50,3 5,1

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц Ц Ц 115,9 12,5 0,2

07 овоч≥

246,6 70,1 0,4 1015,8 292,3 1,9

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

362,1 40,3 0,6 1314,0 87,6 2,5

09 кава, чай

Ц Ц Ц 58,9 41,4 0,1

10 зернов≥ культури

12678,1 26,2 20,4 111,5 4,5 0,2

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

682,0 290,8 1,1 93,4 Ц 0,2

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

8499,4 246,4 13,6 4,3 14,4 0,0
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 12409,7 288,1 19,9 Ц Ц Ц
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 9262,7 132,1 14,9 2005,6 187,6 3,8

16 продукти з м'€са, риби

Ц Ц Ц 192,2 Ц 0,4

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

2228,1 Ц 3,6 439,9 594,1 0,8

18 какао та продукти з нього

Ц Ц Ц 951,0 166,7 1,8

19 готов≥ продукти ≥з зерна

375,1 173,2 0,6 344,9 161,9 0,7

20 продукти переробки овоч≥в

16,8 23,6 0,0 14,5 43,4 0,0

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

66,7 140,8 0,1 54,5 70,5 0,1

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

3404,0 62,3 5,5 7,1 385,3 0,0

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

3172,0 263,4 5,1 1,5 1,6 0,0
V. ћ≥неральн≥ продукти 380,7 505,4 0,6 11411,2 110,1 21,3

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

380,7 505,4 0,6 600,4 171,4 1,1

26 руди, шлак ≥ зола

Ц Ц Ц 0,1 Ц 0,0

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц Ц Ц 10810,7 107,9 20,2
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 626,9 225,1 1,0 3374,1 54,5 6,3

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

Ц Ц Ц 162,2 18,2 0,3

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

9,8 132,7 0,0 11,1 17,8 0,0

31 добрива

Ц Ц Ц 1388,4 80,5 2,6

32 екстракти дубильн≥

Ц Ц Ц 90,3 48,6 0,2

33 еф≥рн≥ ол≥њ

66,1 95,6 0,1 35,6 376,0 0,1

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

280,5 275,7 0,5 386,7 227,3 0,7

35 б≥лков≥ речовини

270,3 274,4 0,4 398,7 174,2 0,7

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

0,2 9,7 0,0 901,1 32,3 1,7
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 1352,3 56,8 2,2 7448,1 90,7 13,9

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

1345,9 56,6 2,2 5984,9 90,1 11,2

40 каучук, іума

6,4 149,2 0,0 1463,2 93,1 2,7
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена Ц Ц Ц 1,2 15,9 0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

Ц Ц Ц 1,2 15,9 0,0
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 1204,6 97,6 1,9 108,6 739,0 0,2

44 деревина ≥ вироби з деревини

1198,6 97,2 1,9 108,3 748,4 0,2

45 корок та вироби з нього

Ц Ц Ц 0,3 180,8 0,0

46 вироби з соломи

6,0 972,0 0,0 Ц Ц Ц
X. ћаса з деревини або з ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 30,4 94,8 0,0 1008,2 107,6 1,9

48 пап≥р та картон

30,4 124,3 0,0 1007,7 108,0 1,9

49 друкована продукц≥€

Ц Ц Ц 0,5 12,4 0,0
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 2075,4 60,1 3,3 2300,3 87,7 4,3

51 вовна

Ц Ц Ц 48,8 83,1 0,1

52 бавовна

Ц Ц Ц 355,8 80,6 0,7

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

Ц Ц Ц 46,4 20,5 0,1

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

0,5 0,8 0,0 447,4 51,5 0,8

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

Ц Ц Ц 374,4 248,3 0,7

56 вата

Ц Ц Ц 25,3 149,5 0,0

57 килими

1391,0 62,1 2,2 147,4 28,3 0,3

58 спец≥альн≥ тканини

14,6 63,8 0,0 70,7 104,3 0,1

59 текстильн≥ матер≥али

0,1 16,3 0,0 105,1 65,8 0,2

60 трикотажн≥ полотна

Ц Ц Ц 61,3 Ц 0,1

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

10,2 37,8 0,0 103,1 545,3 0,2

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

654,3 62,2 1,1 308,6 5912,6 0,6

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

4,7 18,3 0,0 206,0 237,8 0,4
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 136,0 74,5 0,3 93,8 2364,7 0,2

64 взутт€

97,1 113,6 0,2 93,8 Ц 0,2

65 головн≥ убори

38,9 48,6 0,1 0,0 0,9 0,0
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 292,4 20,6 0,5 679,0 118,1 1,2

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

103,5 117,5 0,2 18,9 74,2 0,0

69 керам≥чн≥ вироби

155,1 12,0 0,2 478,5 359,4 0,9

70 скло та вироби ≥з скла

33,8 85,5 0,1 181,6 43,6 0,3
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ 17,7 139,7 0,0 9,6 56,2 0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 815,7 26,0 1,3 2766,4 92,8 5,2

72 чорн≥ метали

71,5 4,5 0,1 738,1 125,1 1,4

73 вироби з чорних метал≥в

254,2 65,7 0,4 1191,8 98,1 2,2

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

Ц Ц Ц 96,6 147,3 0,2

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

470,0 41,3 0,8 253,5 61,4 0,5

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 0,3 0,3 0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

6,7 87,3 0,0 100,1 92,2 0,2

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

13,3 305,2 0,0 386,0 164,0 0,7
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 3858,6 56,4 6,2 12077,9 112,6 22,6

84 реактори €дерн≥, котли, машини

765,7 71,7 1,2 5853,8 80,5 11,0

85 електричн≥ машини

3092,9 53,6 5,0 6224,1 180,2 11,6
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби 494,9 44,1 0,8 6014,0 98,9 11,3

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

494,9 44,1 0,8 6014,0 98,9 11,3
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 62,4 25,2 0,1 430,3 96,6 0,8

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

62,4 25,2 0,1 428,4 96,2 0,8

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц Ц Ц 1,9 593,8 0,0
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 4394,8 121,1 7,0 548,3 66,6 1,0

94 мебл≥

4364,0 121,2 7,0 391,1 55,6 0,7

95 ≥грашки

6,7 444,4 0,0 70,5 89,2 0,1

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

24,1 87,4 0,0 86,7 214,4 0,2