Архів : 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Структура зовнішньої торгівлі послугами області за видами  
в січні–червні 2019 року

  Найменування послуги згідно із КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до січнячервня 2018р.

у % до загального обсягу, розділу

тис.дол. США

у % до січнячервня 2018р.

у % до загального обсягу, розділу

Усього 11034,5 78,0 100,0 8303,2 106,4 100,0
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 5134,7 63,7 46,5

Послуги для переробки товарів за кордоном

5134,7 63,7 100,0
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій к к к 147,8 52,5 1,8
Транспортні послуги 5197,5 91,8 47,1 2667,9 135,9 32,1

з них

           

Послуги залізничного транспорту

к к к 1723,4 125,9 64,6

Послуги автомобільного транспорту

5127,9 92,6 98,7 744,2 209,6 27,9
Послуги, пов’язані з подорожами 33,2 136,6 0,3 2079,2 107,0 25,0

з них

           

Послуги під час інших ділових подорожей

2,7 75,4 8,2 2063,5 107,0 99,2
Послуги з будівництва к к к к к к
Послуги зі страхування 1,6 146,2 0,0
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю к к к
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 849,3 201,8 10,2
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 146,0 99,1 1,3 437,5 140,0 5,3

з них

           

Комп’ютерні послуги

146,0 99,1 100,0 436,1 141,3 99,7
Ділові послуги 344,7 287,4 3,1 1643,5 68,3 19,8

з них

           

Професійні та консалтингові послуги

496,9 96,7 30,2

Наукові та технічні послуги

248,9 321,1 72,2 714,7 47,9 43,5

Послуги операційного лізингу

к к к 308,4 к 18,8
______________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.