Архів : 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Структура зовнішньої торгівлі послугами області за видами  
в січні–березні 2019 року

  Найменування послуги згідно із КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до січняберезня 2018р.

у % до загального обсягу, розділу

тис.дол. США

у % до січняберезня 2018р.

у % до загального обсягу, розділу

Усього 5492,5 79,2 100,0 2856,9 93,0 100,0
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 2660,3 67,6 48,4

Послуги для переробки товарів за кордоном

2660,3 67,6 100,0
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій ...1 ...1 ...1 56,6 31,1 2,0
Транспортні послуги 2398,9 85,2 43,7 1029,6 170,8 36,0

з них

           

Послуги залізничного транспорту

...1 ...1 ...1 583,2 193,2 56,6

Послуги автомобільного транспорту

2329,3 84,9 97,1 363,1 210,4 35,3
Послуги, пов’язані з подорожами 21,1 149,3 0,4 842,3 103,0 29,5

з них

           

Послуги під час інших ділових подорожей

0,7 135,2 3,5 842,3 103,0 100,0
Послуги з будівництва ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Послуги зі страхування ...1 ...1 ...1
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю ...1 ...1 ...1
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 275,9 110,2 9,7
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 104,1 131,0 1,9 109,5 49,0 3,8

з них

           

Комп’ютерні послуги

104,1 131,0 100,0 108,6 48,9 99,1
Ділові послуги 245,6 460,6 4,5 432,4 57,7 15,1

з них

           

Професійні та консалтингові послуги

141,8 35,3 32,8

Наукові та технічні послуги

225,8 766,8 91,9 109,9 61,1 25,4

Послуги операційного лізингу

...1 ...1 ...1 176,1 ...1 40,7
_____________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.