јрх≥в : 2005Ц2016

–озпод≥л населенн€ за р≥внем середньодушових екв≥валентних загальних доход≥в
(за результатами виб≥ркового обстеженн€ умов житт€ домогосподарств)

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
–озпод≥л населенн€ (%) за р≥внем середньодушових екв≥валентних загальних доход≥в у м≥с€ць, грн  

до 3000,0

85,3 75,0 38,8 22,6 18,6 3,3 6,4

3000,1Ц4000,01

14,7 25,0 34,0 39,7 25,4 33,5 12,7

4000,1Ц5000,02

Е Е 18,3 18,0 15,2 20,3 18,3

5000,1Ц6000,03

Е Е 8,9 19,7 11,9 20,9 23,9

6000,1-7000,0

Е Е Е Е 10,9 10,5 8,7

7000,1-8000,0

Е Е Е Е 6,3 1,3 5,7

8000,1-9000,0

Е Е Е Е 6,2 2,9 7,2

9000,1-10000,0

Е Е Е Е 1,2 0,5 6,1

10000,1-11000,0

Е Е Е Е 1,7 0,9 1,2

11000,1-12000,0

Е Е Е Е 0,4 1,7 0,4

понад 12000,0

Е Е Е Е 2,2 4,2 9,4
_________________
1 ” 2015 та 2016рр. - понад 3000,0 грн, у 2017 та 2018рр. - 3000,1 - 4080,0 грн.
2 ” 2017 - 2018рр. - 4080,1 - 5160,0 грн.
3 ” 2017 - 2018рр. - понад 5160,0 грн.