Архів : 1999–2016

Диференціація життєвого рівня населення1
(за результатами вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Коефіцієнт концентрації (індекс Джині)

0,226 0234 0,217 0,205 0,196 0,206 0,212 0,188 0,190 0,255 0,229 0,237

Децильний коефіцієнт диференціації загальних доходів населення

2,9 3,4 2,7 2,6 2,7 2,6 2,5 2,3 2,5 3,2 2,5 3,3

Співвідношення загальних доходів найбільш та найменш забезпечених 10% населення (децильний коефіцієнт фондів), разів

4,8 4,6 4,5 3,6 3,1 3,4 3,8 3,2 2,6 4,0 4,2 5,0

Співвідношення загальних доходів найбільш та найменш забезпечених 20% населення (квінтильний коефіцієнт фондів), разів

3,4 3,8 3,1 3,0 2,8 2,6 2,9 2,6 2,5 3,4 3,0 3,4
_________________
1Починаючи з 2011 року при розрахунках середньодушових показників, а також показників диференціації населення (домогосподарств) за рівнем матеріального добробуту розпочато використання шкали еквівалентності. Для забезпечення співставлення показників динамічних рядів було здійснено перерахунок даних за 2010 рік з урахуванням шкали еквівалентності.