Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту

(тис.т)
  Автомобільний1  Авіаційний2
1995 82427,1   к
1996 47583,7   к
1997 45625,2   к
1998 37968,3   к
1999 31412,0   к
2000 25331,9   к
2001 24910,8   к
2002 21396,9  
2003 24549,1   к
2004 27632,7   к
2005 24618,7   к
2006 23922,1   к
2007 26717,2   к
2008 29093,6   к
2009 20953,6  
2010 21440,9   к
2011 22475,6   к
2012 22915,7  
2013 23120,9  
2014 25889,8  
2015 27581,8  
2016 29686,2  
2017 32223,2  
2018 33459,3  
2019 30366,3  
2020 37492,5  
____________
1 З урахуванням обсягів перевезень вантажів для обслуговування потреб власного виробництва. З 2002р. – з урахуванням комерційних вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 З 2003р. – за даними Державної авіаційної служби України.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.