Виробництво сільськогосподарських культур
за категоріями господарств на 1 вересня 2019 року

 

Зібрана площа

Обсяг виробництва (валовий збір)

Урожайність,
з 1 га зібраної площі

га

у % до
1 вересня
2018р.

ц

у % до
1 вересня 2018р.

ц

у % до
1 вересня 2018р.

 

Господарства усіх категорій

Культури зернові та зернобобові1 359643,4 104,9 19127880,8 108,9 53,2 103,9

у тому числі

           

пшениця

243031,3 109,8 14133187,5 112,7 58,2 102,6

ячмінь

100197,9 107,2 4505148,6 107,8 45,0 100,7

кукурудза на зерно

к к к к к к
Соняшник1 750,1 9,7 19672,8 8,3 26,2 85,9
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) 71868,4 112,5 2349254,7 112,6 32,7 100,0
Соя 9242,9 190,8 250162,8 228,1 27,1 119,9
Картопля 64261,0 100,4 10378259,2 81,2 161,5 80,9
Культури овочеві відкритого ґрунту 8011,4 95,9 1770548,9 127,3 221,0 132,7
Культури плодові та ягідні

х

х

784908,92

84,1

х

х

 

Підприємства

Культури зернові та зернобобові1 289499,5 106,3 16476157,8 112,0 56,9 105,4

у тому числі

           

пшениця

212271,1 111,2 12832031,5 114,8 60,5 103,4

ячмінь

69766,8 111,9 3399000,6 115,0 48,7 102,7

кукурудза на зерно

к к к к к к
Соняшник1 750,1 9,7 19672,8 8,3 26,2 85,9
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) 71239,5 112,7 2332509,7 112,9 32,7 100,0
Соя 4974,9 735,2 149010,8 912,7 30,0 124,5
Картопля 7,0 53,4 1238,2 71,2 178,2 133,4
Культури овочеві відкритого ґрунту 28,4 45,6 7902,9 74,0 278,4 162,2
Культури плодові та ягідні

х

х

28680,92

28,6

х

х

 

Господарства населення

Культури зернові та зернобобові1 70143,9 99,4 2651723,0 92,8 37,8 93,3

у тому числі

           

пшениця

30760,2 101,2 1301156,0 95,3 42,3 94,2

ячмінь

30431,1 97,7 1106148,0 90,5 36,3 92,6

кукурудза на зерно

Соняшник1
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) 628,9 91,6 16745,0 85,7 26,6 93,3
Соя 4268,0 102,4 101152,0 108,4 23,7 105,8
Картопля 64254,0 100,4 10377021,0 81,2 161,5 80,9
Культури овочеві відкритого ґрунту 7983,0 96,3 1762646,0 127,7 220,8 132,6
Культури плодові та ягідні

х

х

756228,02

90,8

х

х

____________
1 У початково оприбуткованій масі.
2 Із загальної площі насаджень.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.