Методологічні пояснення

Обсяг виробництва (валовий збір) багаторічних культур – загальний розмір продукції плодоягідних насаджень, виноградників, яка зібрана з загальної площі насаджень.

Обсяг виробництва (валовий збір) сільськогосподарських культур – загальний розмір продукції, зібраної з основних, повторних, міжрядних посівів, у натуральному вираженні. Обсяг виробництва (валовий збір) зернових і зернобобових культур, насіння соняшнику в період збирання врожаю наведено в початково оприбуткованій (фізичній) масі (масі сільськогосподарських культур після збирання), за рік у цілому – у масі після доробки (початково оприбуткована маса сільськогосподарських культур за виключенням невикористаних відходів (втрат післязбиральної обробки: очистка від часток бур’янів та соломи, лушпайок та інших домішок) і втрат при сушінні (доведення зерна до базисних кондицій)).

Жива маса сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій – сума живої маси сільськогосподарських тварин, які були реалізовані на забій (товарний забій) та/або забиті на м’ясо на своєму підприємстві (внутрішньогосподарський забій), незалежно від того, де був проведений забій: безпосередньо на підприємстві чи на бойні, та приросту живої маси сільськогосподарських тварин на відгодівлі, нагулі та дорощуванні, який одержаний відгодівельними підприємствами та скотобазами переробних підприємств від куплених тварин.

Забійна маса сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій – загальна забійна маса (м’ясо, жир-сирець, харчові субпродукти) сільськогосподарських тварин, яка отримана як при реалізації на забій (товарний забій), так і при внутрішньогосподарському забої тварин на м’ясо, незалежно від того, де був проведений забій: безпосередньо на підприємстві чи на бойні.

Індекс сільськогосподарської продукції характеризує рівень змін фізичного обсягу виробництва продукції сільського господарства, виробленого за періоди, що обрані для порівняння.

Кількість одержаних яєць від птиці свійської – загальна кількість яєць, які отримані від усіх видів свійської птиці, уключаючи втрачені через бій, псування тощо, а також витрачені для виведення молодняку (інкубація) квочками або в інкубаторі.

Кількість сільськогосподарських тварин – показник, що характеризує загальну наявність сільськогосподарських тварин певного виду на звітну дату.

Обсяг виробництва (валовий надій) молока – загальний обсяг фактично надоєного молока від корів усіх порід, буйволиць, овець і кіз, кобил, інших маток сільськогосподарських тварин.

Обсяг виробництва (валовий настриг) вовни – загальний обсяг фактично настриженої з живих овець і кіз вовни, включаючи вовну, яка була використана на внутрішньогосподарські потреби.

Обсяг застосованих пестицидів – маса (у діючій речовині) застосованих пестицидів для захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів.

Обсяг унесених добрив – маса мінеральних (у перерахунку на 100% діючої речовини) та органічних (у фізичній масі) добрив, які внесені в ґрунт для поліпшення умов живлення і підвищення врожайності сільськогосподарських культур.

Площа насаджень культур плодових та ягідних (загальна) – площа відокремлених садів (зерняткових, кісточкових, горіхоплідних) та ягідників, а також площа під деревами і кущами, які ростуть окремо, незалежно від віку насаджень.

Площа посівна сільськогосподарських культур – частина ріллі або інших розораних угідь, яка фактично зайнята посівами: озимими, які посіяні восени минулого року та збереглися до закінчення весняної сівби, та ярими культурами під урожай поточного року.

Площа посівна уточнена сільськогосподарських культур – площа, яка була фактично зайнята під посівами сільськогосподарських культур навесні (площа посівів озимих культур, що збереглися, та площа ярих культур), з урахуванням посівів пізніх культур під урожай поточного року (літні посадки), а також змін у господарському використанні посівів (перехід посівів із груп одного виробничого напряму до інших, наприклад, на зерно, зелений корм, сіно тощо).

Площа, оброблена добривами/пестицидами – площа, на якій були внесені добрива (мінеральні, органічні), застосовані пестициди під урожай сільськогосподарських культур звітного року.

Середня ціна продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами – це вартість одиниці реалізованої підприємствами власно виробленої продукції наростаючим підсумком з початку року з урахуванням її якості, але без урахування транспортних, експедиційних та накладних витрат, податку на додану вартість, дотацій.

Обсяг унесених добрив/пестицидів у розрахунку на 1 га посівної уточненої/обробленої площі – середній показник, що характеризує внесення в ґрунт добрив і пестицидів на одиницю площі. Він обраховуються як співвідношення обсягів унесених мінеральних добрив у перерахунку на 100% діючих речовин, органічних добрив у фізичній масі та застосованих пестицидів у перерахунку на діючу речовину, які були використані під певну сільськогосподарську культуру, до посівної уточненої /обробленої площі цієї культури.

Урожайність сільськогосподарських культур – середній розмір певної продукції рослинництва з одиниці фактично зібраної площі цієї культури, який обчислено як співвідношення валового збору з основних, повторних і міжрядних посівів та фактично зібраної площі цієї культури (для багаторічних насаджень - як співвідношення обсягу виробництва (валового збору) з усієї площі насаджень та площі культури у плодоносному віці).

Частка площі, обробленої добривами/пестицидами – співвідношення площі, на якій були внесені добрива/ пестициди, до площі посівної уточненої певної сільськогосподарської культури.