Показники діяльності суб’єктів господарювання з розподілом за їх розмірами1

 

Усього

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

усього

великі

середні

малі

з них

усього

суб’єкти середнього підприємництва

суб’єкти
малого підприємництва

з них

мікропідприємства

суб’єкти мікро-підприємництва

Кількість суб’єктів господарювання, од                    

2016

58973 6228 6 357 5865 4823 52745 8 52737 52536

2017

58318 6954 7 372 6575 5524 51364 12 51352 51142

2018

61252 7431 7 385 7039 5960 53821 14 53807 53426
Кількість суб’єктів господарювання на 10 тис. осіб наявного населення, од                    

2016

457 48 0 3 45 37 409 0 409 409

2017

455 54 0 3 51 43 401 0 401 400

2018

483 59 0 3 56 47 424 0 424 421
Кількість зайнятих працівників, осіб                    

2016

185536 105591 9006 59148 37437 14131 79945 704 79241 75669

2017

188150 107619 9803 59449 38367 15200 80531 996 79535 75836

2018

204810 112974 9181 64636 39157 15689 91836 1203 90633 84173
Кількість найманих працівників, осіб                    

2016

130430 103230 9006 59098 35126 11988 27200 696 26504 23133

2017

134034 104867 9803 59404 35660 12646 29167 984 28183 24694

2018

148206 110191 9181 64592 36418 13134 38015 1189 36826 30747
Обсяг реалізованої продукції, (товарів, послуг), тис.грн                    

2016

80919026,2 66618689,8 10639385,9 37177786,6 18801517,3 5984671,0 14300336,4 237986,1 14062350,3 13421592,7

2017

106986563,0 89514492,4 13865368,1 51886897,2 23762227,1 8194242,2 17472070,6 320142,0 17151928,6 16397611,4

2018

126668522,4 105559976,1 15368906,4 62127122,5 28063947,2 9752332,5 21108546,3 392754,0 20715792,3 19520316,4
_______________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.