Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

Код за КВЕД- 2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

тис.грн

у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності
тис.грн у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності
Усього   105559976,1 15368906,4 14,6 62127122,5 58,8 28063947,2 26,6 9752332,5 9,2

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 29803893,6 к к 16593715,5 55,7 к к 2633766,9 8,8

Промисловість

B+C+D+E 36594490,3 к к 23045861,1 63,0 к к 855024,7 2,3

Будівництво

F 4582732,7 2451817,2 53,5 2130915,5 46,5 689442,8 15,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 29069534,1 18134676,5 62,4 10934857,6 37,6 4218121,0 14,5

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 2800186,4 1165609,1 41,6 1634577,3 58,4 312144,5 11,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 130910,7 к к к к 48724,8 37,2

Інформація та телекомунікації

J 215972,9 215972,9 100,0 93497,2 43,3

Фінансова та страхова діяльність

K 44918,8 44918,8 100,0 25277,8 56,3

Операції з нерухомим майном

L 877976,4 69346,6 7,9 808629,8 92,1 487784,6 55,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 339150,9 к к к к 195831,5 57,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 684499,3 398958,4 58,3 285540,9 41,7 128166,3 18,7

Освіта

P 23659,5 23659,5 100,0 12930,6 54,7

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 349399,8 224268,1 64,2 125131,7 35,8 30059,2 8,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 10488,0 10488,0 100,0 5450,9 52,0

Надання інших видів послуг

S 32162,7 32162,7 100,0 16109,7 50,1
_________________
Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.