Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності
осіб у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності
Усього 110191 9181 8,3 64592 58,6 36418 33,1 13134 11,9

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A

23882 к к 14128 59,2 к к 2303 9,6

Промисловість

B+C+D

44275 к к 30813 69,6 к к 1801 4,1

Будівництво

F

6948 2831 40,7 4117 59,3 1294 18,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

13654 6166 45,2 7488 54,8 3313 24,3

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H

6006 3995 66,5 2011 33,5 620 10,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

770 к к к к 312 40,5

Інформація та телекомунікації

J

901 901 100,0 399 44,3

Фінансова та страхова діяльність

K 165 165 100,0 108 65,5

Операції з нерухомим майном

L 3038 428 14,1 2610 85,9 1384 45,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 1860 к к к к 792 42,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 3665 2232 60,9 1433 39,1 324 8,8

Освіта

P 163 163 100,0 57 35,0

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 4590 3485 75,9 1105 24,1 297 6,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 92 92 100,0 45 48,9

Надання інших видів послуг

S 182 182 100,0 85 46,7
__________________
1Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.