Архів :  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Індекси  промислової продукції за видами діяльності у 2018 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
 

Код за КВЕД–2010

Січень  Січень–лютий; Січень–березень Січень–квітень Січень–травень Січень–червень Січень–липень Січень–серпень Січень–вересень Січень–жовтень Січень–листопад Січень–грудень
Промисловість B+C+D 94,7 97,3 96,9 92,6 92,0 93,4 94,1 95,2 95,5 96,9 96,5 95,2

Добувна та переробна промисловість

B+C 128,6 117,8 107,4 101,6 101,6 100,3 99,0 97,7 96,6 98,2 97,0 95,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B 87,0 90,7 84,1 80,2 83,3 84,4 84,1 83,6 85,3 86,4 87,4 88,0

Переробна промисловість

C 130,7 119,1 108,5 102,7 102,6 101,2 99,9 98,6 97,3 98,9 97,5 95,3

з неї

                         

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 170,7 147,2 129,2 119,6 114,8 110,8 106,0 105,0 100,6 100,3 97,1 92,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 169,4 116,2 111,5 106,3 106,6 102,2 100,2 97,6 96,7 101,7 100,2 100,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

103,6 89,8 91,2 94,1 106,0 110,2 111,3 109,0 109,6 112,8 115,4 114,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 247,8 109,0 74,2 85,8 94,1 101,0 99,9 90,4 88,6 88,4 86,9 89,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 111,5 103,5 94,2 94,7 97,1 98,9 100,7 101,6 101,9 109,0 108,0 108,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім  машин і устатковання

24, 25 91,8 97,7 93,6 87,1 86,3 84,3 85,1 83,5 89,6 85,4 84,6 83,3

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 116,6 117,5 105,3 97,2 95,7 94,3 93,1 91,5 89,2 89,4 89,6 87,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 57,8 73,1 83,5 79,8 78,9 83,3 86,6 91,2 93,4 94,3 95,3 95,6