Архів :  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2019 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
 

Код за КВЕД–2010

Січень  Січень–лютий Січень–березень Січень–квітень Січень–травень Січень–червень Січень–липень Січень–серпень Січень–вересень Січень–жовтень Січень–листопад Січень–грудень
Промисловість B+C+D 84,5 82,3 82,0 86,1                

Добувна та переробна промисловість

B+C 73,7 80,3 86,2 89,9                

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B 110,7 105,3 120,1 114,6                

Переробна промисловість

C 72,4 79,3 84,9 88,8                

з неї

                         

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 51,0 67,6 76,1 81,0                

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 103,3 99,9 97,6 99,2                

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

131,7 119,1 117,4 111,2                

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19                

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 46,2 32,5 36,2 37,3                

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21 ...1 ...1                

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 93,4 101,9 107,5 109,2                

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім  машин і устатковання

24, 25 75,3 78,9 85,0 95,0                

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 74,3 71,4 74,2 77,8                

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 109,1 85,9 75,4 79,6                
_____________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.