Архів :  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2019 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
 

Код за КВЕД–2010

Січень Січень–лютий Січень–березень Січень–квітень Січень–травень Січень–червень Січень–липень Січень–серпень Січень–вересень Січень–жовтень Січень–листопад Січень–грудень
Промисловість B+C+D 84,5                      

Добувна та переробна промисловість

B+C 73,7                      

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B 110,7                      

Переробна промисловість

C 72,4                      

з неї

                         

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 51,0                      

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 103,3                      

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

131,7                      

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19                      

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 46,2                      

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21                      

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 93,4                      

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім  машин і устатковання

24, 25 75,3                      

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 74,3                      

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 109,1