Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за 
2019р.

Темпи зростання (зниження), %

грудень 2019р. до

2019р. до 2018р. довідково: 2018р. до 2017р.

листопада
2019р.

грудня
2018р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб 13,0 130,5 101,1 х х
Середньомісячна заробітна плата одного працівника          

номінальна, грн

84791 98,22 114,13 117,81 124,31

реальна, %

х 98,02 108,53 109,51 112,11
Заборгованість із виплати заробітної плати4 – усього, тис.грн 5921,2 61,5 45,8 х 199,8
Індекс споживчих цін х 99,9 104,4 104,45 109,26
Обсяг реалізованої промислової продукції1, тис.грн 39572050,0 х х х х
Індекс промислової продукції х 76,5 91,3 85,2 95,3
Індекс сільськогосподарської продукції х х х 99,67 102,6
Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн 3655450 х х х х
Індекс будівельної продукції х х х 103,4 121,0
Експорт товарів1, млн.дол. США 587,0 х х 99,9 139,4
Імпорт товарів1, млн.дол. США 515,5 х х 124,5 107,8
Сальдо1 (+,–) 71,5 х х х х
Вантажооборот, млн.ткм 1595,6 103,3 112,8 103,6 94,5
Пасажирооборот, млн.пас.км 971,4 96,8 98,3 96,2 91,4
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 24244,9 116,9 111,8 111,5 101,3
____________
1 Дані за січень–листопад.
2 Листопад 2019р. у % до жовтня 2019р.
3 Листопад 2019р. у % до листопада 2018р.
4 Станом на 1 грудня.
5 Грудень 2019р. у % до грудня 2018р.
6 Грудень 2018р. у % до грудня 2017р.
7 Дані попередні.