Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за  2018р.

Темпи зростання (зниження), %

грудень 2018р. до

2018р. до    2017р. довідково:   2017р. до  2016р.

листопада 2018р.

грудня 2017р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб 12,9 127,6 106,8 х х
Середньомісячна заробітна плата одного працівника

номінальна, грн

71991 99,22 121,53 124,31 147,51

реальна, %

х 97,92 110,83 112,11 128,41
Заборгованість із виплати заробітної плати4 – усього, тис.грн 12933,6 77,5 199,8 х 317,8
Індекс споживчих цін х 100,5 109,2 109,25 113,86
Обсяг реалізованої промислової продукції1, тис.грн 39543388,1 х х х х
Індекс промислової продукції х 73,4 80,6 95,2 101,6
Індекс сільськогосподарської продукції х х х 104,57 112,0
Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн 3259291 х х х х
Індекс будівельної продукції х х х 115,8 127,2
Експорт товарів1, млн.дол. США 582,5 х х 138,1 150,5
Імпорт товарів1, млн.дол. США 413,3 х х 107,6 127,8
Сальдо1 (+,–) 169,2 х х х х
Вантажооборот, млн.ткм 1540,5 91,5 98,7 94,5 94,1
Пасажирооборот, млн.пас.км 1015,8 103,8 91,3 91,4 98,8
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 20551,0 116,7 102,8 101,2 105,0
____________
1 Дані за січень–листопад.
2 Листопад 2018р. у % до жовтня 2018р.
3 Листопад 2018р. у % до листопада 2017р.
4 Станом на 1 грудня.
5 Грудень 2018р. у % до грудня 2017р.
6 Грудень 2017р. у % до грудня 2016р.

7 Дані попередні.