Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за 
січень–листопад 2019р.

Темпи зростання (зниження), %

листопад 2019р. до

січень–листопад 2019р. до січня–листопада 2018р. довідково:   січень–листопад 2018р. до січня–листопада 2017р.

жовтня
2019р.

листопада
2018р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб 10,0 114,5 98,9 х х
Середньомісячна заробітна плата одного працівника          

номінальна, грн

84491 103,42 115,23 118,21 124,61

реальна, %

х 102,32 108,43 109,61 112,31
Заборгованість із виплати заробітної плати4 – усього, тис.грн 9620,9 112,0 57,6 х 295,6
Індекс споживчих цін х 100,2 105,0 104,55 108,76
Обсяг реалізованої промислової продукції1, тис.грн 35844499,6 х х х х
Індекс промислової продукції х 103,6 92,3 85,0 96,6
Індекс сільськогосподарської продукції х х х 98,0 109,8
Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн 3061801 х х х х
Індекс будівельної продукції х х х 102,1 129,0
Експорт товарів1, млн.дол. США 529,0 х х 103,3 139,7
Імпорт товарів1, млн.дол. США 457,1 х х 121,3 107,9
Сальдо1 (+,–) 71,9 х х х х
Вантажооборот, млн.ткм 1452,5 97,5 99,9 102,7 94,1
Пасажирооборот, млн.пас.км 891,6 97,9 105,0 96,0 91,4
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 21629,0 104,3 111,6 111,5 101,1
____________
1 Дані за січень–жовтень.
2 Жовтень 2019р. у % до вересня 2019р.
3 Жовтень 2019р. у % до жовтня 2018р.
4 Станом на 1 листопада.
5 Листопад 2019р. у % до грудня 2018р.
6 Листопад 2018р. у % до грудня 2017р.