Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за 
січень–жовтень 2019р.

Темпи зростання (зниження), %

жовтень 2019р. до

січень–жовтень 2019р. до січня–жовтня 2018р. довідково:   січень–жовтень 2018р. до січня–жовтня 2017р.

вересня
2019р.

жовтня
2018р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб 8,7 94,6 101,6 х х
Середньомісячна заробітна плата одного працівника

номінальна, грн

83941 100,32 116,43 118,51 124,51

реальна, %

х 99,72 108,73 109,71 112,01
Заборгованість із виплати заробітної плати4 – усього, тис.грн 8588,9 154,3 54,4 х 280,2
Індекс споживчих цін х 101,0 106,2 104,35 107,36
Обсяг реалізованої промислової продукції1, тис.грн 32358868,4 х х х х
Індекс промислової продукції х 126,7 80,0 84,1 97,1
Індекс сільськогосподарської продукції х х х 100,6 108,6
Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн 2670267 х х х х
Індекс будівельної продукції х х х 101,0 134,3
Капітальні інвестиції1, млн.грн 6339,1 х х 100,3 90,5
Загальна площа прийнятих в експлуатацію нових житлових будівель1, млн.грн 195,5 х х 115,0 66,2
Експорт товарів1, млн.дол. США 450,0 х х 99,6 141,7
Імпорт товарів1, млн.дол. США 406,6 х х 122,9 106,1
Сальдо1 (+,–) 43,4 х х х х
Експорт послуг1, млн.дол. США 16,5 х х 79,9 107,6
Імпорт послуг1, млн.дол. США 16,2 х х 132,1 123,3
Сальдо1 (+,–) 0,3 х х х х
Вантажооборот, млн.ткм 1313,9 106,7 101,0 103,1 93,1
Пасажирооборот, млн.пас.км 809,1 102,7 100,2 95,2 91,6
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 19383,7 103,0 110,0 111,5 101,0
____________
1 Дані за січень–вересень.
2 Вересень 2019р. у % до серпня 2019р.
3 Вересень 2019р. у % до вересня 2018р.
4 Станом на 1 жовтня.
5 Жовтень 2019р. у % до грудня 2018р.
6 Жовтень 2018р. у % до грудня 2017р.