Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за 
січень–серпень 2019р.

Темпи зростання (зниження), %

серпень 2019р. до

січень–серпень 2019р. до січня–серпня 2018р. довідково:   січень–серпень 2018р. до січня–серпня 2017р.

липня
2019р.

серпня
2018р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб 9,6 97,3 96,9 х х
Середньомісячна заробітна плата одного працівника          

номінальна, грн

83271 100,82 120,63 119,11 125,01

реальна, %

х 101,22 111,13 110,01 111,71
Заборгованість із виплати заробітної плати4 – усього, тис.грн 5607,1 78,9 67,5 х 142,3
Індекс споживчих цін х 99,9 107,9 102,45 103,66
Обсяг реалізованої промислової продукції1, тис.грн 25510293,6 х х х х
Індекс промислової продукції х 98,5 80,9 84,5 95,8
Індекс сільськогосподарської продукції х х х 100,6 99,4
Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн 1990037 х х х х
Індекс будівельної продукції х х х 109,2 136,3
Експорт товарів1, млн.дол. США 329,8 х х 99,4 151,0
Імпорт товарів1, млн.дол. США 309,6 х х 124,0 108,0
Сальдо1 (+,–) 20,2 х х х х
Вантажооборот, млн.ткм 1038,6 102,5 99,4 104,5 91,2
Пасажирооборот, млн.пас.км 642,7 99,1 95,0 94,2 91,3
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 15047,1 100,7 108,8 111,1 101,0
____________
1 Дані за січень–липень.
2 Липень 2019р. у % до червня 2019р.
3 Липень 2019р. у % до липня 2018р.
4 Станом на 1 серпня.
5 Серпень 2019р. у % до грудня 2018р.
6 Серпень 2018р. у % до грудня 2017р.