Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за 
січень–квітень 2019р.

Темпи зростання (зниження), %

квітень 2019р. до

січень–квітень 2019р. до січня–квітня 2018р. довідково:   січень–квітень 2018р. до  січня–квітня 2017р.

березня 2019р.

квітня
2018р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб 11,8 91,1 99,8 х х
Середньомісячна заробітна плата одного працівника          

номінальна, грн

78841 113,22 125,23 120,81 124,81

реальна, %

х 112,12 115,73 111,71 109,71
Заборгованість із виплати заробітної плати4 – усього, тис.грн 9003,4 110,3 162,0 х 84,1
Індекс споживчих цін х 100,9 108,2 102,95 104,06
Обсяг реалізованої промислової продукції1, тис.грн 10964128,6 х х х х
Індекс промислової продукції х 100,6 100,0 86,1 93,1
Індекс сільськогосподарської продукції х х х 102,3 97,9
Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн 651589 х х х х
Індекс будівельної продукції х х х 136,3 108,7
Капітальні інвестиції1, млн.грн 1541,7 х х 79,8 105,7
Загальна площа прийнятих в експлуатацію нових житлових будівель1, тис.м2 64,3 х х 119,5 75,9
Експорт товарів1, млн.дол. США 142,4 х х 102,8 141,6
Імпорт товарів1, млн.дол. США 97,8 х х 103,6 113,3
Сальдо1 (+,–) 44,6 х х х х
Експорт послуг1, млн.дол. США 5,5 х х 79,2 124,2
Імпорт послуг1, млн.дол. США 2,9 х х 93,0 124,9
Сальдо1 (+,–) 2,6 х х х х
Вантажооборот, млн.ткм 480,0 95,6 103,6 106,0 87,5
Пасажирооборот, млн.пас.км 318,0 105,2 97,4 91,7 91,0
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 6907,3 99,7 109,5 107,8 103,9
____________
1 Дані за січень–березень.
2 Березень 2019р. у % до лютого 2019р.
3 Березень 2019р. у % до березня 2018р.
4 Станом на 1 квітня.
5 Квітень 2019р. у % до грудня 2018р.
6 Квітень 2018р. у % до грудня 2017р.