Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт1

(тис.грн)

 

Обсяг витрат – усього

У тому числі на виконання

фундаментальних наукових досліджень

прикладних наукових досліджень

науково-технічних (експериментальних) розробок

2010

6164,0

1247,8

3570,2

1346,0

2011

7389,8

1574,5

4230,2

1585,1

2012

13932,6

1664,2

10487,0

1781,4

2013

12715,5

1969,9

9813,4

932,2

2014

14485,8

2269,8

9758,8

2457,2

2015

15445,1

2512,9

10841,9

2090,3

2016

12959,2

8664,6

1844,1

2450,5

2017

17510,0

13278,8

974,5

3256,7

2018

21286,9

14884,6

2722,4

3679,9

_____________
1 Дані щодо витрат на виконання НДР за 2010–2015 роки перераховано відповідно до нової методології організації та проведення державного статистичного спостереження "Здійснення наукових досліджень і розробок", яка запроваджена з 2016 року (без урахування витрат на виконання науково-технічних послуг).