Кількість працівників1, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу

(осіб)

 

Кількість працівників – усього

У тому числі

з них мають науковий ступінь

дослідники

техніки

допоміжний персонал

доктора наук

доктора філософії/кандидата наук

2010

950

52

427

665

229

56

2011

925

59

431

653

218

54

2012

460

39

114

349

29

82

2013

434

38

115

325

46

63

2014

439

37

115

362

55

22

2015

368

36

129

283

58

27

2016

321

27

96

251

35

35

2017

380

38

122

321

20

39

2018

348

32

115

295

22

31

_____________
1 Дані за 2010–2015 роки містять постійних та тимчасових працівників (сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, включаючи науково-педагогічних працівників), починаючи з 2016 року дані наведені без урахування науково-педагогічних працівників.