Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами1

2 загальної площі)
  Усього

У тому числі

готелі, ресторани та подібні будівлі будівлі офісні будівлі торговельні будівлі транспорту та засобів зв'язку будівлі промислові та склади будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення нежитлові будівлі інші

2018

112185 1010 1963 32081 4513 22019 50599

2019

139706 к 3350 25280 к 55719 18392 33808

2020

104655 к к 27271 5056 10789 17893 39468
_____________
1З урахуванням загальної площі прийнятих в експлуатацію нежитлових будівель, відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону від 03.07.2018 №158 (зі змінами)).
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.