Капітальні інвестиції за видами активів

(тис.грн)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

20211

Усього

2947584

3546804 3489339 3637605 4078277 6809321 9123259 10499875 11274895 10534118 10617033 13515408

Інвестиції в матеріальні активи

2941337 3522464 3463892 3618481 4062248 6752840 9098046 10455536 11127817 10429555 10572402 13380941

будівлі житлові

795730 623927 863354 1110643 1578646 3035187 3618909 2934024 1300686 973134 478123 1233204

будівлі нежитлові

712024 647597 1019157 699351 620505 846396 862603 1593470 2306218 1996023 1870284 2080949

інженерні споруди

653656 956353 351666 397623 344668 433392 804477 1029917 1422864 1599388 3042843 2534984

машини, обладнання та інвентар

589731 952609 894044 999286 1092647 1833025 2732887 3473322 4167027 4106506 3731244 5050203

транспортні засоби

110164 232619 221826 246681 261474 419912 861197 1140405 1585118 1229524 932301 1840228

земля

6033 10968 4526 3390 13771 24682 14035 18842 25433 85138 26135 51664

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

40239 59838 63335 87267 88238 77383 72710 101980 139594 193093 230820 257063

інші матеріальні активи

33760 38553 45984 74240 62299 82863 131228 163576 180877 246749 260652 332646

Інвестиції в нематеріальні активи

6247 24340 25447 19124 16029 56481 25213 44339 147078 104563 44631 134467

з них

                       

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторське право та суміжні з ним права (уключаючи розважальні програми й оригінали літературних і художніх творів) патенти, ліцензії, концесії тощо2

252 1505 3530 2855 5949 3125 1994 6292 15973 3682 2641 2439

програмне забезпечення та бази даних

2327 3530 4189 7977 7560 48443 19113 16719 17915 19818 16465 36155
_____________
1 Дані можуть бути уточнені.

2 Дані за 2010-2019 роки уточнено.