Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
у січні–грудні 2019 року

 

Код  за КВЕД-2010

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу
Усього

9580610 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство

A

2488536 26,0

сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01

2463252 25,7

лісове господарство та лісозаготівлі

02 к к

рибне господарство

03 к к
Промисловість

B+C+D+E

3118368 32,5

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B 62921 0,6

переробна промисловість

C 2269728 23,7

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 677842 7,1

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E 107877 1,1
Будівництво F 1034706 10,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 283170 3,0

оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45 111712 1,2

оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46 95036 1,0

роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47 76422 0,8
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 332948 3,5

наземний і трубопровідний транспорт

49 212271 2,2

водний транспорт

50

авіаційний транспорт

51

складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52 120677 1,3

поштова та кур'єрська діяльність

53

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

3036 0,0

тимчасове розміщування

55 к к

діяльність із забезпечення стравами та напоями

56 к к
Інформація та телекомунікації J к к

видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

58-60 к к

телекомунікації (електрозв'язок)

61 к к

комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62, 63 к к
Фінансова та страхова діяльність K к к
Операції з нерухомим майном L 191662 2,0
Професійна, наукова та технічна діяльність M 83437 0,9

діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69-71 80447 0,8

наукові дослідження та розробки

72 к к

рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73-75 к к
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 288119 3,0
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування O 1414490 14,8
Освіта P 92998 1,0
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 235004 2,4
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 8395 0,1
Надання інших видів послуг S 2907 0,0
_____________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.