Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
у січні–червні 2019 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього 4238327 100,0

у т.ч. за рахунок

   

коштів державного бюджету

168018 4,0

коштів місцевих бюджетів

421634 9,9

власних коштів підприємств та організацій

3055721 72,1

кредитів банків та інших позик

194609 4,6

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво житла

364361 8,6

інших джерел фінансування

33984 0,8